KURSUS

Bygningsmyndighed

Kursusforløbet rammesætter bygningsmyndighedens værdi for udvikling af god arkitektur.

Foto: Nick Karvounis

Tidspunkt:

20.- 21. april 2023

24. - 26. april 2023

1. - 4. maj 2023

Sted:

Akademisk Arkitektforening, Åbenrå 34

Pris:

31.000 kr. for MAA
31.000 kr. for FORUM-medlemmer
31.000 kr. for Ikke-medlem

Tilmeld

Tilmeldingsfrist: 06.04.2023

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Kurset giver den enkelte deltager en grundig indsigt i rollen som myndighed og byggesagsbehandler. Deltagerne rustes til en grundlæggende forståelse af de opgaver og det ansvar, som arbejdet på fællesskabets vegne i en politisk og forvaltningsmæssig sammenhæng indebærer.

Der er i disse år mangel på gode byggesagsbehandlere og navnlig rift om dem, der har arkitektfaglig baggrund. Arkitekters faglige ballast og evne for bl.a. helhedssyn, kontekstforståelse og tværfaglige sammenhænge er eftertragtet i kommunerne overalt i landet. Mange arkitekter oplever imidlertid et behov for at få en dybere forståelse af at navigere i et politisk system og på, hvordan arkitektfagligheden udleves indenfor rammerne af offentlig forvaltning. Det giver dette kursusforløb indsigt i.

Målgruppe

Kurset er rettet mod uddannede arkitekter, der ønsker at bringe fagligheden i spil i de indledende og overordnede faser inden projektering. Måske ønsker du et fagligt sporskifte, måske er du pt ledig og på jagt efter nye muligheder.
Både nyuddannede og erfarne er i målgruppen – vigtigst er nysgerrigheden på at professionalisere dig indenfor et fagligt felt, hvor behovet for helhedstænkende og tværfagligt indstillede medarbejdere er stort og hvor navnlig kvalificerede arkitekter er i høj kurs.

Indhold

Kurset giver den enkelte deltager en grundig rammesætning af rollen som bygningsmyndighed, teoretisk viden, praktiske cases og individuel sparring og coaching.

I en blanding af undervisning, site visits, møder med byggesagsbehandlere fra hele landet, gruppearbejde, diskussioner og personlig sparring kommer deltagerne omkring både den nyeste viden, personlig afklaring og indsigt i konkrete sager og det ansvar, der følger med opgaverne i kommunerne.

Allerede efter endt kursus vil den enkelte deltager have etableret et værdifuldt netværk. Det fortsætter i et netværk faciliteret af Arkitektforeningen, som efter kurset knytter an til andre professionelle indenfor fagfeltet bygningsmyndighed og forvaltning.

Undervisere

Marianne Bendixen – arkitekt MAA, MARIANNE BENDIXEN byudvikling
Stine Sundahl – arkitekt MAA, byggesagsbehandler Københavns Kommune
Katrine Østergaard Bang – arkitekt MAA, projektleder Arkitektforeningen
Asger Juul – arkitekt MAA, partner Juul og Hansen

Undervisningsdage

den 20. – 21. april 2023
den 24. – 26. april 2023
den 1. – 4. maj 2023

Afbestillingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50% af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 arbejdsdage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +