Bygningsmyndighed

Kursusforløbet rammesætter bygningsmyndighedens værdi for udvikling af god arkitektur.

Foto: Nick Karvounis

Tidspunkt:

Start: Forventet kursusstart i oktober

Tilmeldingsfrist:

Ultimo september

Medlemspris:

26.000 kr.

Pris ikke medlemmer:

32.000 kr.

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Kurset giver den enkelte deltager en grundig indsigt i rollen som myndighed og byggesagsbehandler. Deltagerne rustes til en grundlæggende forståelse af de opgaver og det ansvar, som arbejdet på fællesskabets vegne i en politisk og forvaltningsmæssig sammenhæng indebærer.

Der er i disse år mangel på gode byggesagsbehandlere og navnlig rift om dem, der har arkitektfaglig baggrund. Arkitekters faglige ballast og evne for bl.a. helhedssyn, kontekstforståelse og tværfaglige sammenhænge er eftertragtet i kommunerne overalt i landet. Mange arkitekter oplever imidlertid et behov for at få en dybere forståelse af at navigere i et politisk system og på, hvordan arkitektfagligheden udleves indenfor rammerne af offentlig forvaltning. Det giver dette kursusforløb indsigt i.

Målgruppe
Kurset er rettet mod uddannede arkitekter, der ønsker at bringe fagligheden i spil i de indledende og overordnede faser inden projektering. Måske ønsker du et fagligt sporskifte, måske er du pt ledig og på jagt efter nye muligheder.
Både nyuddannede og erfarne er i målgruppen – vigtigst er nysgerrigheden på at professionalisere dig indenfor et fagligt felt, hvor behovet for helhedstænkende og tværfagligt indstillede medarbejdere er stort og hvor navnlig kvalificerede arkitekter er i høj kurs.

Indhold
Kurset giver den enkelte deltager en grundig rammesætning af rollen som bygningsmyndighed, teoretisk viden, praktiske cases og individuel sparring og coaching.

I en blanding af undervisning, site visits, møder med byggesagsbehandlere fra hele landet, gruppearbejde, diskussioner og personlig sparring kommer deltagerne omkring både den nyeste viden, personlig afklaring og indsigt i konkrete sager og det ansvar, der følger med opgaverne i kommunerne.
Allerede efter endt kursus vil den enkelte deltager have etableret et værdifuldt netværk. Det fortsætter i et netværk faciliteret af Arkitektforeningen, som efter kurset knytter an til andre professionelle indenfor fagfeltet bygningsmyndighed og forvaltning.

Undervisere
Marianne Bendixen – arkitekt MAA, MARIANNE BENDIXEN byudvikling
Stine Sundahl – arkitekt MAA, byggesagsbehandler Københavns Kommune
Katrine Østergaard Bang – arkitekt MAA, projektleder Arkitektforeningen
Asger Juul – arkitekt MAA, partner Juul og Hansen

Undervisningsdage
Ligger i oktober måned, men er ikke præcist fastlagt endnu.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50% af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 arbejdsdage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.

Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +