Byggekommunikation for arkitekter

Lær at bruge en enkel og proaktiv kommunikationsmodel, der forebygger problemer og skaber gode brugersamarbejder omkring byggeprojektet.

Tidspunkt:

16. marts kl. 9.00 - 16.00

17. marts kl. 9.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist:

02.03.2020

Medlemspris:

5.900 kr.

Pris ikke medlemmer:

7.400 kr.

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K

Kontakt

Lise Agnes Blichmann

Koordinator

+45 30 85 90 08

lb@arkitektforeningen.dk

Kurset henvender sig til arkitekter på tegnestuer eller hos offentlige bygherrer, der oplever klager og dårligt informerede borgere og interessenter, når de bygger.

Lær at bruge en enkel og proaktiv kommunikationsmodel, der forebygger problemer og skaber gode brugersamarbejder omkring byggeprojektet. Kommunikationsmodellen er gennemtestet hos både private og offentlige bygherrer og bygger på principper om god forberedelse, relationsopbygning og direkte problemhåndtering.

Alt for mange oplever klager og dårligt informerede borgere og interessenter, når de bygger. Resultat er frustration, mytedannelse og dårlige forventninger til byggeprojektet. Lidt populært træner kurset i at arbejde med kommunikation på en måde, så du forebygger sure borgere, fremfor at sidde druknet i læserbreve, anmodninger om aktindsigt og personlige klagebreve. Erfaringsmæssigt er resultatet både mere effektiv udnyttelse af egne ressourcer og mere positive brugerforventninger til byggeprojektet.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter på tegnestuer eller hos offentlige bygherrer, der ønsker at arbejde proaktivt med byggekommunikation. Byggekommunikation kommer ofte sent i gang og har lav prioritet. Fokus er traditionelt set begrænset til at tilgodese høringskrav/-formalia samt at levere faktuel information om tidsplaner og støjgener. Med kurset får du konkrete værktøjer og metoder til byggekommunikationen i hhv. udviklingsfasen, udførelsesfasen samt ibrugtagnings- og driftsfasen.

Indhold
Tematisk bevæger kurset sig fra det overordnede til det meget detaljerede. Og underviserne lægger stor vægt på at inddrage kursisternes egne erfaringer og oplevelser af konflikt eller modstand under byggerier. Undervejs bliver der vist mange konkrete eksempler på den proaktive byggekommunikation fra både store og mindre kommunale og private projekter, hvor modellen er udviklet og testet.

Kurset varer 2 dage og veksler mellem oplæg, diskussion i mindre grupper samt kreativ udvikling af kommunikationsaktiviteter til egne byggeprojekter.

Regn med et par timers forberedelse, at du bliver udfordret undervejs og får rusket op i din opfattelse af kommunikation som disciplin i byggeriet.

Du kan forvente at komme til at forstå og anvende:
Betydningen af den gode forberedelse. Herunder bl.a. interessent-/risikoanalyse, budskaber, talsmandsstruktur
Arbejdet med Kommunikationsteam og ledelsesbackup
Enkel struktur for at udarbejde og bruge kommunikationsstrategi og -plan.
Pressehåndteringens grundlæggende dynamik og arbejdsdeling
De mange kommunikationskanaler, som allerede findes omkring et byggeprojekt.
Konkrete værktøjer som appreciative inquery, direkte relationsopbygning samt stormødedynamik og brugertilpassede events.
Udfordringer og succeskriterier i byggeprojektets hovedfaser:
o Planlægning og projektudvikling
o Udførelse og byggeri
o Indvielse og drift

Arkitektforeningen har udviklet kurset i samarbejde med asbjørnjensen og Heidi Meier kommunikation.

Undervisere
Morten Asbjørn Jensen, kommunikationsrådgiver og cand.scient.pol. med speciale i positionering, analyse, pressehåndtering og borgerdialog.
Heidi Meier Bach, kommunikationsrådgiver med speciale i projektudvikling, procesfacilitering, eventafvikling samt borgerdialog.
De to undervisere er gennemgående på begge kursusdage.

For yderligere orientering om kursets faglige indhold er du velkommen til at kontakte medlemschef Lena McNair (lm@arkitektforeningen.dk / 3085 9005).

Hvis der er ledige pladser efter fristens udløb, kan man sagtens blive tilmeldt kurset alligevel. Send en mail til Lise Blichmann.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 arbejdsdage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Kontakt

Lise Agnes Blichmann

Koordinator

+45 30 85 90 08

lb@arkitektforeningen.dk

Se film om kurset med underviserne Heidi Meier Bach og Morten Asbjørn Jensen, her

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +