Kyst – sikring og udvikling

Få nye erfarings- og forskningsbaserede redskaber til at arbejde professionelt og systematisk med kystsikrings- og kystudviklingsopgaver i eksisterende kystmiljøer.

Tidspunkt:

30.08.2022 kl. 9.00 - 16.00

31.08.2022 kl. 9.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist:

16.08.2022

Medlemspris:

6.300 kr.

Pris ikke medlemmer:

8.200 kr.

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

De danske kyster er under pres fra havniveaustigninger og mere ekstremt vejr kombineret med udfordringer i forhold til centralisering og affolkning – hvilket afføder udfordringer med klimasikring af ejendomme, bevaring af kulturarven og naturen og de landskabelige værdier.

I dag arbejder ganske få, hverken rådgivere eller myndigheder, helhedsorienteret med bevaring, sikring og udvikling af kysterne. Kysterne er et meget komplekst fagområde i forhold til kystteknik, æstetik, natur, proces, økonomi og lovgivning.

Kurset

Med dette kursus bliver du med nye erfarings- og forskningsbaserede redskaber klædt på til at arbejde professionelt og systematisk med kystsikrings- og udviklingsopgaver i eksisterende kystmiljøer. Kurset formidler de grundlæggende begreber, værdier og metoder og giver indblik i hvilke arbejdsmetoder og processer, der kan skabe det rette strategiske og faglige fokus for at udvikle succesfulde projekter.

Du får teoretiske input, konkrete redskaber og hands-on erfaringer med at håndtere komplekse strategiske målsætninger, praktisk projektudvikling og procesplanlægning for et kystudviklingsprojekt – herunder strukturering af processen fra problemafklaring/konceptudvikling frem til design og løsningsforslag.

I et dynamisk kursusforløb vil vi gennem en vekselvirkning mellem oplæg fra visionære praktikere, fælles diskussioner og letfodet øvelsesarbejde i projektgrupper få redskaber til at arbejde praktisk og samtidigt visionært med helhedsorienteret kystudvikling.

Alle øvelser vil tage udgangspunkt i en specifik kyststrækning, enten i form af eget igangværende projekt eller fremtidigt projektområde.

Praktisk udbytte

Som kursusdeltager vil du blive guidet gennem de centrale overvejelser og nøglebegreber i forbindelse med varetagelse af opgaver indenfor projektledelse af helhedsorienteret kystsikring og kystudvikling.

På kurset vil de enkelte sessioner blive introduceret med korte præsentationer, som vil blive udleveret til fastholdelse af kurset centrale læringspunkter.

Der vil blive brugt øvelsesark/projektark på kurset, som kan bruges som skabelon for efterfølgende projektarbejde med at udarbejde indledende beslutningsgrundlag og varetage kreative udviklingsprocesser i relation til kystudvikling.

Målgruppe

Kurset henvender sig til en bred tværfaglig målgruppe af arkitekter, geografer og ingeniører, såvel som kommuner og bygherrerådgivere, der arbejder med det idemæssige, praktiske og strategiske arbejde med bevaring, sikring og udvikling af kysternes byer og landskaber.

Oplægsholdere

NATOUR – indehaver & landskabsarkitekt MAA MDL Eva Sara Rasmussen (kursusleder)
DHI – chef kystingeniør Nils Drønen (oplægsholder)
Rambøll – senioringeniør Kristine Pilegaard (oplægsholder)
NIRAS – markedsleder Martin Hesselsøe (oplægsholder)

Kurset er udviklet i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium.

Afbestillingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50% af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end tre dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +