LAK 2021 – Ledelse af Arkitektonisk Kvalitet

KURSUSFORLØBET ER UDSOLGT. DATOER FOR NYT FORLØB 2021-2022 KOMMER SNART. LAK-forløbet understøtter dig ledelsesfagligt og personligt i at lede projekter med fokus på den arkitektoniske kvalitet. Teori, praksis og direkte træning og sparring om din håndtering af lederrollen.

Tidspunkt:

Modul 1: 20.01.2021 kl. 9.00 - 16.00

Modul 1: 21.01.2021 kl. 9.00 - 16.00

-

Modul 2: 24.02.2021 kl. 9.00 - 16.00

Modul 2: 25.02.2021 kl. 9.00 - 16.00

-

Modul 3: 24.03.2021 kl. 9.30 - ? (internatophold)

Modul 3: 25.03.2021 kl. 8.30 - 15.00 (internatophold)

-

Modul 4: 28.04.2021 kl. 9.00 - 16.00

Modul 4: 29.04.2021 kl. 9.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist:

01.10.2020 (eller så længe der er ledige pladser)

Medlemspris:

31.000 kr.

Pris ikke medlemmer:

36.000 kr.

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K

Kontakt og tilmelding

Charlotte Langen

Projektleder

+ 45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Kursusforløbet er udsolgt. Datoer for forløb 2021-2022 kommer snart.

Et ledelseskursus, der understøtter dig ledelsesfagligt og personligt i at lede projekter med fokus på den arkitektoniske kvalitet.

Indhold
Har du ansvar for gennemførelsen af den arkitektoniske kvalitet på virksomhedens projekter? Som en form for mellemleder står du mellem tegnestuens eller kommunens strategi og politik og kunden og brugerne. I dette felt skal du sørge for at skabe rum for de arkitektoniske overvejelser og forhandlinger omkring kvalitet, prioritet, ambition og proces, så teamet kan fungere, arbejdspladsen bliver promoveret, og bygherren bliver tilfreds. Det kræver en særlig arkitektfaglig proces- og relationskompetence at nå frem til de ønskede resultater og at få både loyale kunder, der kommer tilbage med nye opgaver, og at lykkes med den arkitektoniske ambition.

Dette forløb styrker dig ledelsesmæssigt som arkitektonisk ansvarlig i din projektledelse gennem en større strategisk selvindsigt og faglig afklaring omkring, hvordan du varetager denne rolle. Forløbet veksler mellem teori, praksis og direkte træning og sparring omkring din personlige håndtering af lederrollen.

For at få det fulde udbytte af kursusforløbet forudsættes det, at du har mindst 10 års arkitektfaglig erfaring og projektansvar.

Begrebet ‘projektleder’ anvendes overordnet i kursusforløbet uagtet deltagernes individuelle titler i virksomhederne privat og offentligt (eksempelvis sagsarkitekt, lead design architect, seniorprojektleder, seniorarkitekt, senior design architect).

Om forløbet
LAK er bygget op af fire moduler, der hver forholder sig til en central kompetence for den arkitektfaglige leder. Kursusrækken strækker sig over otte undervisningsdage fordelt på fire moduler i løbet af fire måneder samt et interview og en coaching på baggrund af en personlig lederprofil, du skal tage online som del af forløbet. Forløbet indledes med et individuelt fjerninterview (Zoom) for at skærpe det individuelle læringsfokus for deltagerne og afsluttes med en skriftlig opgave på baggrund af forløbets emner (maks. tre sider) og en mundtlig tilbagemelding på denne. Holdstørrelsen er begrænset til højst 18 deltagere (heraf maks. 4 fra samme virksomhed).

Kursusleder
Kursusleder og gennemgående facilitator på forløbet er Thea Mikkelsen, MA og MSc, innovationskonsulent og erhvervspsykolog.

“Målret diskussionen om arkitektonisk kvalitet på tegnestuen”. Læs interviewet med arkitekt MAA Carsten Fischer, tidligere LAK-deltager.

Før første modul: Onlineinterview
Interviews af 1 times varighed pr. deltager afvikles i uge 44 forud for kursusstart.

Modul 1
Leder af arkitektonisk kvalitet i praksis
Modul 1 præsenterer centrale ledelsesbegreber, samt modeller for udvikling og ledelse af kreative kulturer og processer. Mellemlederens ledelsesrum relateres til identitet og organisation. Der arbejdes med rollen som den, der gør strategi til virkelighed i konkrete projekter gennem ledelse opad, nedad og ud ad organisationen, og det personlige refleksionsarbejde for forløbet forberedes.

Gæsteoplæg: Morten Kirkskov, skuespilchef, Det Kgl. Teater

Mellem første og andet modul
Hver deltager svarer på spørgsmål online til udarbejdelse af en individuel lederprofil (Hogan leadership assessment) og får en personlig tilbagemelding af Thea Mikkelsen. Tilbagemeldingerne afvikles individuelt i uge 49 og foregår i onlinemøder.

Modul 2
Faglig integritet og forhandling
Dag 1: Workshop hos Zunino Ignestam Studio.

Dag 2: Workshop med fokus på metode, psykologisk proces og kommunikation i forhandling (generelt, og specielt om arkitektonisk prioritering). Deltagerne arbejder med forhandlingsstrategier med hjælp fra konsulentbureauet Betterday.
Modulet styrker den enkeltes strategiske selvbevidsthed i forhold til forhandlingssituationer og generel varetagelse af rollen som leder af arkitektonisk kvalitet.

Mellem andet og tredje modul
Refleksionsopgave “Min Hogan profil in action – refleksioner over egne styrker og svagheder som erfaret på modul 2”. Hver deltager skriver 1-3 siders refleksioner som sendes til Thea Mikkelsen og indgår som forberedelse til modul 3.

Modul 3
Gennemslagskraft i det personlige lederskab
Modulet har fokus på deltagerens professionelle mål, rolle og dialog med samarbejdspartnere. Der præsenteres modeller for strategisk tænkning, og kommunikation og strukturerede refleksioner med kollegaer bidrager til uddybningen af den enkeltes profil i forhold til konkrete problemstillinger. Vi arbejder med gennemslagskraft i det personlige lederskab og faglig selvtillid. Kollegial sparring omkring deltagernes personlige håndtering af lederrollen indgår.
Modulet afholdes på internat.

Mellem tredje og fjerde modul
Interview af kollega omkring varetagelse af egen rolle efter en udleveret skabelon. Interviewet skal vare omkring 20 min. og pointer skal noteres til brug ved sidste modul.

Modul 4
Kommunikation skaber rum for ledelse
Modulet koncentrerer sig om effektfokuseret kommunikation som et nødvendigt værktøj at beherske i tværfaglig projektledelse. Blandt temaerne indgår interessentforståelse/motivationsprofiler, præsentationsteknik og kommunikationsteori. Deltagerne arbejder med en forumteatermodel samt præsentationer af konkrete projekter til at underbygge og fordybe læringen.

Gæsteoplæg: Sune Bang, kommunikationskonsulent og bestyrelsesmedlem i kunstneriske institutioner og virksomheder

Aflevering af afsluttende opgave samt mundtlig tilbagemelding online.

Undervisningsdage – NB! Forløbets start er udskudt. Nye datoer nedenfor …
Online-interview forud for opstart: Aftales individuelt med den enkelte deltager (ligger i uge 2, 2021)
Modul 1 – Leder af arkitektonisk kvalitet: 20. og 21. januar 2021 (begge dage kl. 9-16)
Hogan-profil – tilbagemelding, 1:1, foregår online i uge 6, 2021
Modul 2 – Faglig integritet og forhandling: 24. og 25. februar 2021 (begge dage kl. 9-16)
Modul 3 – Gennemslagskraft i det personlige lederskab (afholdes som internatophold): 24. og 25. marts 2021 (dag 1 fra kl. 9 til dag 2 kl. 15)
Modul 4 – Kommunikation skaber rum for ledelse: 28. og 29. april 2021 (begge dage kl. 9-16)
Online-tilbagemelding på afsluttende opgave (medio maj)

Undervisningssted
Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K
(Modul 2, dag 1, afholdes hos Zunino Ignestam Studio, Fabrikken, 2300 København S og
Modul 3 (internatophold) afholdes på Pension Kildegaard, Tisvildeleje).

Undervisningstidspunkter
På alle fire moduler: kl. 9.00 – 16.00
(på internatet afviger daglige sluttidspunkter)

Tilmeldingsfrist
1. november 2020 (eller så længe der er ledige pladser).

TILMELDING direkte pr. mail og øvrig kontakt
Charlotte Langen
Projektleder
T: 3085 9002
E: cla@arkitektforeningen.dk

For yderligere information om kursusforløbet
Lena McNair
Medlemschef
T: 3085 9005
E: lm@arkitektforeningen.dk

Kurset er udviklet af Arkitektforeningen med støtte fra Dreyers Fond.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt og tilmelding

Charlotte Langen

Projektleder

+ 45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +