LCA for arkitekter

Fra 2023 bliver LCA – også kaldet livscyklusvurdering – et krav for alle bygninger over 1000 kvadratmeter. Er I klar til ændringerne? På dette endagskursus får du grundlæggende viden om de forskellige elementer i metoden, som bruges til at vurdere en bygnings samlede miljøaftryk og ressourceforbrug i hele dens levetid.

Fabers fabrikker. Foto: Rasmus Hjortshøj / Arkitektur, Arcgency

Tidspunkt:

16.03.2023, kl. 9.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist:

02.03.2023

Medlemspris:

3.400 kr.

Pris ikke medlemmer:

4.500 kr.

Sted:

Akademisk Arkitektforening, Åbenrå 34, 1124 Kbh. K.

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Hvorfor skal du vide mere om LCA?

Fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav til bygningers klimaaftryk. Det betyder blandt andet, at alt nybyggeri fremover skal underkastes en livscyklusvurdering, LCA, som er en metode til at beregne udledninger og miljøaftryk. Samtidig indføres trinvist et loft over CO2-udledninger fra 2023 til 2029.

Dette endagskursus giver dig indblik i LCA, og du bliver rustet til at rådgive bygherre på et tidligt tidspunkt i byggefasen. Vi stiller skarpt på baggrund og definitioner for metoden og diskuterer arkitektens rolle og ansvar i indførelsen af en tidlig LCA i samarbejde med byggeriets parter. Og ikke mindst får du lejlighed til at øve dig i det gratis værktøj LCAbyg, der beregner bygningers miljøprofiler baseret på valg af forskellige materialer og konstruktionsprincipper og både understøtter LCA-kravet i den frivillige bæredygtighedsklasse og DGNB.

Er kurset relevant for dig?

Kurset henvender sig til især til dig, der er projekterende arkitekt og ønsker et bedre overblik over begreber, metoder og værktøjer, der understøtter den bæredygtige omstilling. Dagen giver et godt afsæt til det videre arbejde med at dokumentere bygningers miljøaftryk og møde de kommende obligatoriske beregningskrav til nybyggeri.

Blandt emnerne er:

LCA – baggrund, metode, krav

 • Hvilke regler gælder for LCA og hvornår skal man være klar?
 • Baggrund og metode for livscyklusvurdering (LCA)
 • Hvilke værktøjer skal man bruge?
 • LCA som redskab i bygningsdesign
 • Integration af klimakrav i øvrige projektfaser

Arkitekten som tovholder i LCA-praksis

 • Roller, samarbejde og ansvar
 • Introduktion og praktiske øvelser i det gratis værktøj LCAbyg
 • Datadreven proces: Fra projekt til LCA – og gerne tilbage
 • Projektstyring efter målværdi for klimapåvirkning

Underviser

Kai Kanafani – Arkitekt MAA, forsker ved BUILD, Aalborg Universitet

Afbestillingsregler

 • Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
 • Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
 • Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
 • Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
 • Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +