LKVV – Ledelse i kreative videnvirksomheder

Danmarks eneste lederuddannelse målrettet ledere i den kreative branche. LKVV er et lederudviklingsforløb med unikt fokus på de særlige udfordringer, som ledere af kreative virksomheder og organisationer skal håndtere.

Uanset om du leder en mindre tegnestue eller en af de helt store arkitektvirksomheder, kan LKVV give dig nye perspektiver og helt konkrete værktøjer, der styrker dig som leder på et personligt og professionelt plan. Foto: Jens Markus Lindhe

Tidspunkt:

Kursusforløbet begynder 25.08.2021

Tilmeldingsfrist:

Stadig ledige pladser. Send en mail til os ...

Medlemspris:

59.000 kr.

Pris ikke medlemmer:

69.000 kr.

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34 1124 København K

For spørgsmål og tilmelding kontakt

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

LKVV er et lederudviklingsforløb med unikt fokus på de særlige udfordringer, som ledere af kreative virksomheder og organisationer ofte skal håndtere. Over 100 ledere fra arkitekt- og designfaget, mediebranchen og museumsmiljøet har taget Danmarks eneste lederudviklingsforløb til ledere i den kreative branche.

Kurset undersøger og arbejder med de ledelsesmæssige dilemmaer, der er knyttet til at udvikle en sund balance mellem forretningsmæssig styring og løbende at skabe udvikling i en kreativ virksomhed, der leverer særegne resultater. Der bliver stillet skarpt på de ledende medarbejderes opgave med en markedsorienteret tilgang til driften samtidig med kvalificeringen af videnvirksomhedens ydelse: de kreative kompetencer.

For spørgsmål og tilmelding kontakt

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Hvordan forventningsafstemmer du med dine medarbejdere og kollegaer? Få et godt råd til, hvordan du holder dine projekter på sporet gennem fem konkrete metoder.

Facilitering

Opbygning

Introduktionsworkshop – indhold og proces: 2 dage

Modul 1 – organisation, ledelse og relationer: 2 dage

Modul 2 – det personlige lederskab: 2 dage

Ledelsesportrættet: 2 dage (OBS! Afholdes som internatophold på Fyn)

Træningsdag: 1 dag

Modul 3 – forretningssystemet: 2 dage

Modul 4 – forretningsplanen: 2 dage

Eksamensforberedende dag (træningsdag): 1 dag

Aflevering af projektopgave

Eksamen

Afslutning, diplom, middag

Undervejs er deltagerne tilknyttet en mindre studiegruppe, der støtter opgaveløsning og forståelse. Udover undervisningsdagene skal påregnes hjemmeopgaver og selvstudium.

Kursusdatoer

Introduktionsworkshop
Onsdag 25.08.2021 kl. 9.30 – 17.00
Torsdag 26.08.2021 kl. 8.30 – 15.30

Modul 1
Mandag 20.09.2021 kl. 9.30 – 17.00
Tirsdag 21.09.2021 kl. 8.30 – 15.30

Modul 2
Tirsdag 12.10.2021 kl. 09.30-17.00
Onsdag 13.10.2021 kl. 08.30-15.30

Internatophold
Mandag 22.11.2021 kl. 9.30 – ? (på Pension Kildegård, Tisvilde)
Tirsdag 23.11.2021 kl. 8.30 – 15.00

Træningsdag
Torsdag 13.01.2022 kl. 9.30 – 16.30

Modul 3
Onsdag 09.02.2022 kl. 9.30 – 17.00
Torsdag 10.02.2022 kl. 8.30 – 15.30

Modul 4
Onsdag 02.03.2022 kl. 9.30 – 17.00
Torsdag 03.03.2022 kl. 8.30 – 15.30

Eksamen og afslutning
Uge 17 2022 (25. – 28.04.2022)

Undervisere og oplægsholdere

Camilla Raymond, erhvervspsykolog og partner, Organisation
Michael Christiansen, fhv. bestyrelsesformand, Dansk Retursystem, Fjord&Bælt, DR, fhv. departementschef, fhv. direktør, Det Kongelige Teater
Thomas Ritter, professor, Department of Strategic Management and Globalization, CBS
Kristian Kreiner, professor emeritus, Department of Organization, CBS
Jan Mouritsen, professor, Department of Operations Management, CBS
Peter Bjørn Eriksen, strategikonsulent, partner, MBA, JAHN BJØRN management consulting
m.fl.

Det personlige lederskab i fokus

Ligeværdigt med det forretningsmæssige fokus arbejdes med det personlige lederskab for den enkelte. Det foregår gennem konkrete delopgaver, hvor deltagernes aktuelle udfordringer inddrages i læringsprocessen. Undervisningen kobler generelt teori og praksis og giver konkrete ledelsesværktøjer, som med det samme kan omsættes og bruges i hverdagen.

Program

Program LKVV 2021-2022 giver et overblik over det samlede forløb med overordnet emnebeskrivelser for modulerne. Detaljerede dagsprogrammer foreligger forud for de enkelte undervisningsmoduler.

Målgruppe

For at deltage i – og få det fulde udbytte af – kursusforløbet er det en forudsætning at have et vist personaleansvar og indflydelse på virksomhedens eller organisationens strategiske beslutninger. Desuden forventes en relevant anciennitet på mindst 10 år. NB! Maksimalt 4 deltagere på holdet fra samme arbejdsplads.

Som en del af programmet skal den enkelte deltager lave en forpligtende aftale med nærmeste leder om ledelsesmæssig sparring og bistand til implementering af det lærte stof. Sparringspartneren kontaktes af kursets gennemgående underviser efter introduktionsworkshoppen og deltager på dele af det afsluttende modul 4.

Sådan mestrer du ledelsesopgaverne

Læs mere om modulerne
Camilla Raymond er kursusleder på LKVV og er specialiseret i ledelse, herunder lederuddannelsesforløb, udvikling af ledelsesteam og individuel ledersparring. Hun er især optaget af, hvordan de forløb vi designer, forankrer viden og læring i organisationen, så effekten kan måles på det lange stræk, dvs., når opgaven er løst og vi er færdige med arbejdet. Camilla har bl.a. udgivet bøgerne ”Arbejdsrelationer & Relationsarbejde” og ”Luppen på gruppen”.

Undervisere

Underviserne er ikke de gængse ledelsescoaches, som du kan finde på andre lederkurser. De er specialister i at udvikle og undervise i ledelse i kreative virksomheder. Derfor er indholdet skræddersyet til ledere indenfor arkitektbranchen, uanset om der er tale om personlig udvikling i rollen som leder eller drift og udvikling af en arkitektvirksomhed.

Camilla Raymond, erhvervspsykolog og partner, Organisation

Med mere end 20 års erfaring som organisationskonsulent bruger Camilla Raymond sin psykologfaglige viden til at sikre, at de vigtigste nøglepersoner bliver involveret og forpligtet, når opgaverne skal løses. Camilla har specialiseret sig i ledelse, herunder lederuddannelsesforløb, udvikling af ledelsesteam og individuel ledersparring.

Thomas Ritter, professor, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

Thomas vil indføre deltagerne i ledelse og styring (management) af virksomheden. Han giver en forståelse af markedet, markedets aktører og markedets indflydelse på videnvirksomheders drift og udvikling – herunder betydningen af profilering og udvikling af virksomhedens profil i markedet.

Kristian Kreiner, professor emeritus, Department of Organization, CBS

Kristian giver indsigt i de forhold, som danner en organisation (mennesker, faciliteter og kultur), samt
kendskab til de forhold, der kræver ledelsesmæssigt fokus og de redskaber, der skal til for at skabe de ønskede resultater.

Jan Mouritsen, professor, Department of Operations Management, CBS

Jan vil gå i dybden med kombinationen af forskellige organisationsmodeller samt i generelle økonomimodeller og deres betydning for ledelse af virksomheder.

Peter Bjørn Eriksen, strategikonsulent, partner, MBA, JAHN BJØRN management consulting

Peter har fokus på den komplekse proces hele vejen fra identifikation af et problem, generering af løsninger til planlægning og eksekvering af en forretningsplan.

Michael Christiansen, fhv. bestyrelsesformand, Dansk Retursystem, Fjord & Bælt, DR, fhv. departementschef, fhv. direktør, Det Kongelige Teater

Underviser med oplægget: ’Ledelse af kreative kunstnere – vil de ledes, og i givet fald hvordan?’

LKVV er udviklet af Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder og gennemføres i et tæt samarbejde med bl.a. professorer fra Copenhagen Business School (CBS) og erfarne erhvervspsykologer fra konsulentfirmaet Organisation.

Podcast om Katrine Kristensen

Katrine Kristensen er arkitekt MAA og udviklingschef for Aarstiderne. Hun elsker at arbejde med kreative mennesker men ved også, at det er stiller store krav til ledelsen. Derfor har hun taget et kursus for kreative ledere hos Arkitektforeningen. Hør den nyeste podcast i serien ‘kvinder i arkitekttoppen’ om Katrine Kristensen i din podcast app.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +