LKVV 2023-2024 – Ledelse i kreative videnvirksomheder

Danmarks eneste lederuddannelse målrettet ledere i den kreative branche. LKVV er et lederudviklingsforløb med unikt fokus på de særlige udfordringer, som ledere af kreative virksomheder og organisationer skal håndtere.

Uanset om du leder en mindre tegnestue eller en af de helt store arkitektvirksomheder, kan LKVV give dig nye perspektiver og helt konkrete værktøjer, der styrker dig som leder på et personligt og professionelt plan. Foto: Jens Markus Lindhe

Tidspunkt:

Kursusforløbet begynder 30.08.2023

Tilmeldingsfrist:

1. juni 2023 - eller så længe der er pladser ...

Medlemspris:

64.000 kr.

Pris ikke medlemmer:

80.000 kr.

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34 1124 København K

For spørgsmål og tilmelding kontakt

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

LKVV er et lederudviklingsforløb med unikt fokus på de særlige udfordringer, som ledere af kreative virksomheder og organisationer ofte skal håndtere. Over 100 ledere fra arkitekt- og designfaget, mediebranchen og museumsmiljøet har taget Danmarks eneste lederudviklingsforløb til ledere i den kreative branche.

Kurset undersøger og arbejder med de ledelsesmæssige dilemmaer, der er knyttet til at udvikle en sund balance mellem forretningsmæssig styring og løbende at skabe udvikling i en kreativ virksomhed, der leverer særegne resultater. Der bliver stillet skarpt på de ledende medarbejderes opgave med en markedsorienteret tilgang til driften samtidig med kvalificeringen af videnvirksomhedens ydelse: de kreative kompetencer.

For spørgsmål og tilmelding kontakt

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Hvordan forventningsafstemmer du med dine medarbejdere og kollegaer? Få et godt råd til, hvordan du holder dine projekter på sporet gennem fem konkrete metoder.

Facilitering

Opbygning

Introduktionsworkshop – indhold og proces: 2 dage

Modul 1 – organisation, ledelse og relationer: 2 dage

Modul 2 – det personlige lederskab: 2 dage

Ledelsesportrættet: 2 dage (OBS! Afholdes som internatophold i Tisvilde)

Træningsdag: 1 dag

Modul 3 – forretningssystemet: 2 dage

Modul 4 – forretningsplanen: 2 dage

Eksamensforberedende dag (træningsdag): 1 dag

Aflevering af projektopgave

Eksamen (mundtligt forsvar af projektopgave, m. censor, bestået/ikke bestået)

Afslutning, diplom, middag

Undervejs er deltagerne tilknyttet en mindre studiegruppe, der støtter opgaveløsning og forståelse. Udover undervisningsdagene skal påregnes hjemmeopgaver og selvstudium.

Kursusdatoer

Introduktionsworkshop
Onsdag 30.08.2023 kl. 9.30 – 16.30
Torsdag 31.08.2023 kl. 8.30 – 15.30

Modul 1
Onsdag 27.09.2023 kl. 9.30 – 16.30
Torsdag 28.09.2023 kl. 8.30 – 15.30

Modul 2
Onsdag 25.10.2023 kl. 09.30-16.30
Torsdag 26.10.2023 kl. 08.30-15.30

Internatophold
Onsdag 29.11.2023 kl. 9.30 – ? (på Pension Kildegård, Tisvilde)
Torsdag 30.11.2023 kl. 8.30 – 15.00

Træningsdag
Onsdag 17.01.2024 kl. 9.30 – 16.30

Modul 3
Onsdag 07.02.2024 kl. 9.30 – 16.30
Torsdag 08.02.2024 kl. 8.30 – 15.30

Modul 4
Onsdag 28.02.2024 kl. 9.30 – 16.30
Torsdag 29.02.2024 kl. 8.30 – 15.30

Eksamensforberende dag
Torsdag 21.03.2024 kl. 9.30-16.30

Eksamen og afslutning
Uge 18 2024 (30.04. – 02.05.2024)

Diplom og afslutningsmiddag
Torsdag 02.05.2024 (aften)

Undervisere og oplægsholdere

Camilla Raymond, erhvervspsykolog og partner, Organisation
Thomas Ritter, professor, Department of Strategic Management and Globalization, CBS
Peter Bjørn Eriksen, strategikonsulent, partner, MBA, JAHN BJØRN management consulting
August Hage, godsejer, Orremandsgaard
M.fl.

Det personlige lederskab i fokus

Ligeværdigt med det forretningsmæssige fokus arbejdes med det personlige lederskab for den enkelte. Det foregår gennem konkrete delopgaver, hvor deltagernes aktuelle udfordringer inddrages i læringsprocessen. Undervisningen kobler generelt teori og praksis og giver konkrete ledelsesværktøjer, som med det samme kan omsættes og bruges i hverdagen.

Program

Se programmet for LKVV 2021-2022 med overblik over det samlede forløb med overordnet emnebeskrivelser for modulerne. Nyt, opdateret hovedprogram for LKVV 2023-2024 følger ultimo 2022. Detaljerede dagsprogrammer vil foreligge forud for de enkelte undervisningsmoduler.

Målgruppe

For at deltage i – og få det fulde udbytte af – kursusforløbet er det en forudsætning at have et vist personaleansvar og indflydelse på virksomhedens eller organisationens strategiske beslutninger. Desuden forventes en relevant anciennitet på mindst 10 år. NB! Maksimalt 4 deltagere på holdet fra samme arbejdsplads.

Som en del af programmet skal den enkelte deltager lave en forpligtende aftale med nærmeste leder om ledelsesmæssig sparring og bistand til implementering af det lærte stof. Sparringspartneren kontaktes af kursets gennemgående underviser efter introduktionsworkshoppen og deltager på dele af det afsluttende modul 4.

Sådan mestrer du ledelsesopgaverne

Læs mere om modulerne
Camilla Raymond er kursusleder på LKVV og er specialiseret i ledelse, herunder lederuddannelsesforløb, udvikling af ledelsesteam og individuel ledersparring. Hun er især optaget af, hvordan de forløb vi designer, forankrer viden og læring i organisationen, så effekten kan måles på det lange stræk, dvs., når opgaven er løst og vi er færdige med arbejdet. Camilla har bl.a. udgivet bøgerne ”Arbejdsrelationer & Relationsarbejde” og ”Luppen på gruppen”.

Undervisere

Underviserne er ikke de gængse ledelsescoaches, som du kan finde på andre lederkurser. De er specialister i at udvikle og undervise i ledelse i kreative virksomheder. Derfor er indholdet skræddersyet til ledere indenfor arkitektbranchen, uanset om der er tale om personlig udvikling i rollen som leder eller drift og udvikling af en arkitektvirksomhed.

Camilla Raymond, erhvervspsykolog og partner, Organisation

Med mere end 20 års erfaring som organisationskonsulent bruger Camilla Raymond sin psykologfaglige viden til at sikre, at de vigtigste nøglepersoner bliver involveret og forpligtet, når opgaverne skal løses. Camilla har specialiseret sig i ledelse, herunder lederuddannelsesforløb, udvikling af ledelsesteam og individuel ledersparring.

Thomas Ritter, professor, Department of Strategic Management and Globalization, CBS

Thomas vil indføre deltagerne i ledelse og styring (management) af virksomheden. Han giver en forståelse af markedet, markedets aktører og markedets indflydelse på videnvirksomheders drift og udvikling – herunder betydningen af profilering og udvikling af virksomhedens profil i markedet.

Peter Bjørn Eriksen, Executive Advisor og MBA, Peter Bjørn

Peter har fokus på den komplekse proces hele vejen fra identifikation af et problem, generering af løsninger til planlægning og eksekvering af en forretningsplan.

LKVV er udviklet af Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder og gennemføres i et tæt samarbejde med bl.a. professorer fra Copenhagen Business School (CBS) og erfarne erhvervspsykologer fra konsulentfirmaet Organisation.

Podcast om Katrine Kristensen

Katrine Kristensen er arkitekt MAA og udviklingschef for Aarstiderne. Hun elsker at arbejde med kreative mennesker men ved også, at det er stiller store krav til ledelsen. Derfor har hun taget et kursusforløb for kreative ledere hos Arkitektforeningen. Hør den nyeste podcast i serien ‘kvinder i arkitekttoppen’ om Katrine Kristensen i din podcast app.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +