KURSUS

Mesterlære i restaurering II

Kurset er en opfølgning på Mesterlære i restaurering I og kræver derfor deltagelse i det første forløb.

Undersøgelse af pigmenter. Foto: Bente Lange.

Tidspunkt:

03.04- 04.04.2025, kl. 10:00 - 16:00 (torsdag) og kl. 10:00 - 15:00 (fredag)

01.05 - 02.05.2025, kl. 10:00 - 16:00 (torsdag) og kl. 10:00 - 15:00 (fredag)

15.05 - 16.05.2025, kl. 10:00 - 16:00 (torsdag) og kl. 10:00 - 15:00 (fredag)

Sted:

Bente Langes tegnestue, Nyhavn 3

Pris:

24.500 kr. for Ikke-medlem
21.000 kr. for Medlem

Tilmeld

Tilmeldingsfrist: 20.03.2025

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Holdet går i dybden med det restaureringsfaglige stof hen over 3 x torsdag og fredag, i alt 6 hele kursusdage. Vigtigst er rummet og muligheden for at diskutere handlerum og løsningsmuligheder.

Som på første forløb tager undervisningen udgangspunkt i det praksisnære:  at lære på stedet, at opsøge steder og at diskutere med andre fagfolk. Vi besøger igangværende restaureringer, dyrker særlige aspekter som eksempelvis vinduesrestaureringer på Selsø Slot, kunsten at blande en grå farve og besøg på Eremitageslottet med konservator.

Deltagerne har mulighed for at medbringe en opgave til diskussion på holdet.
Der er også plads til særlige ønsker til programmet.

Afbestillingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +