Mesterlære i klassisk restaurering

Mesterlærens 10 intensive arbejdsdage henvender sig til arkitekter, der er i gang med at udvikle sig fagligt indenfor fagområdet restaurering, og som ønsker et forum for diskussioner, teori og fordybelse.

Det Danske Institut i Rom. Foto: Jens Lindhe

Tidspunkt:

Modul 1: 14. og 15. januar 2021

-

Modul 2: 28. og 29. januar 2021

-

Modul 3: 4. og 5. februar 2021

-

Modul 4: 25. og 26. februar 2021

-

Modul 5: 11. og 12. marts 2021

Tilmeldingsfrist:

01.12.2020

Medlemspris:

31.000 kr.

Pris ikke medlemmer:

36.000 kr.

Sted:

Bente Lange Arkitekter, Nyhavn 3 (samt ekskursioner til projekter i København)

Kontakt og tilmelding

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Mesterlære i klassisk restaurering
(teori og håndværk)

Restaureringsopgaverne bliver mange i de kommende år og nye arkitekter skal kunne tage stafetten fra de erfarne. Det er imidlertid en livslang uddannelse at forstå bygningskultur og udføre indsigtsfulde restaureringer. Overlevering af teknikker, holdninger og håndværksmæssig viden er helt afgørende.

Mesterlærens 10 intensive arbejdsdage henvender sig til arkitekter, der er i gang med at udvikle sig fagligt indenfor fagområdet restaurering, og som ønsker et forum for diskussioner, teori og fordybelse.

Gennemgående underviser på forløbet er arkitekt MAA, ph.d. Bente Lange.
Bente har egen tegnestue og omfattende restaureringsfaglig praksis og forskning i Danmark og Italien. Hun har desuden publiceret en lang række væsentlige bøger og artikler indenfor restaurering.
Andre fagfolk inddrages i forbindelse med øvelser og ekskursioner.

Kurset
Et restaureringsprojekt starter ofte med et ønske om at genskabe nogle kvaliteter, som bygningen har tabt. Samtidig skal nye funktioner indpasses uden, at det går ud over bevaringsværdien. Tidligere tiders om- og tilbygninger gør ofte bygningerne komplicerede at arbejde med og kræver et tålmodigt forarbejde med at afkode og analysere bygningshistoriens mange lag.

Nutidige ønsker til bygningers brug stiller desuden krav om komplekse og ofte modsatrettede arkitektoniske valg. Det er derfor oplagt at arbejde med restaurering som specialiseret efteruddannelse, så det faglige speciale kobles til beherskelsen af generelle arkitektoniske metoder.

Kurset afholdes på arkitekt MAA Bente Langes tegnestue i Nyhavn og på ekskursioner til aktuelle restaureringsprojekter i København. Gennem skoling i bygningshistorie, traditionelt håndværk og dannelse i bygningskultur vil deltagerne specialisere sig både teoretisk og praktisk i viden om restaureringsteknik og -vurdering. Holdets diskussioner vil desuden give dybde til arbejdet med bevaringsværdier og grundlaget for restaureringer, som altid vil være forskellige fra bygning til bygning og derfor aldrig bliver rutine.

Forløbet består af 5 moduler a hver to arbejdsdage.

Blandt de teoretiske emner undervises i:

– restaureringsfilosofi
– opmåling som redskab for bygningshistoriske undersøgelser
– historiske pigmenter og blanding af farver
– arkivstudier og foranalyse
– stilhistorie
– tegning som redskab
– samtaler om aktuelle emner indenfor restaurering

Hjemmearbejde må påregnes mellem mødegangene.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter eller beslægtede fagligheder, med nogen erfaring.
Der er maks. 10 pladser på holdet.

Udbytte
Deltagerne på ’Mesterlære i klassisk restaurering’ vil efter gennemførelsen have fået øjnene op for specialets mange facetter og kan fortsætte på egen hånd med at udvikle sig i fagområdet. Udbyttet vil være bygningshistorisk specialviden og praktisk øvelse med en række grundlæggende discipliner indenfor restaurering og bygningskultur. Deltagerne vil desuden have forbedret deres skitseringsteknik som analyseredskab, og sidst men ikke mindst have fået et restaureringsfagligt netværk, de kan trække på i deres fremtidige professionelle virke.

Undervisere
Gennemgående underviser på forløbet er arkitekt MAA, ph.d. Bente Lange.
Herudover inddrages en række specialiserede fagfolk, hvis oplæg indenfor særlige emner og fagfelter vil danne baggrund for ekskursionerne.

Start og moduldatoer
Kursusforløbet begynder i januar 2021 og løber over fem todages moduler. Se datoer ovenfor.

Tilmelding
Optagelse efter begrundet ansøgning. Ansøgning sendes til Lena McNair, lm@arkitektforeningen.dk.

Pris
For medlemmer af Arkitektforeningen 31.000 kr.
For ikke-medlemmer 36.000 kr.
Prisen indbefatter undervisning, kursusmaterialer og forplejning.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes

Kontakt og tilmelding

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +