Mesterlære i klassisk restaurering

Mesterlærens 10 intensive arbejdsdage henvender sig til arkitekter, der er i gang med at udvikle sig fagligt indenfor fagområdet restaurering, og som ønsker et forum for diskussioner, teori og fordybelse.

Det Danske Institut i Rom, som Bente Lange har restaureret. Foto: Jens Lindhe

Tidspunkt:

Kursusstart 16.09.2021 (5 moduler a 2 dage)

Tilmeldingsfrist:

02.09.2021 (eller så længe der er ledige pladser)

Medlemspris:

33.000 kr.

Pris ikke medlemmer:

39.000 kr.

Sted:

Bente Lange Arkitekter, Nyhavn 3 + ekskursioner i København

Kontakt og tilmelding

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Restaureringsopgaverne bliver mange i de kommende år, og nye arkitekter skal kunne tage stafetten fra de erfarne. Det er imidlertid en livslang uddannelse at forstå bygningskultur og udføre indsigtsfulde restaureringer. Overlevering af teknikker, holdninger og håndværksmæssig viden er helt afgørende.

Derfor har vi fundet et af feltets mest erfarne teoretikere og praktikere til at føre kursisterne ind i den restaureringsfaglige praksis. I en kombination af teori, fordybelse, diskussion, praksis og ekskursioner vil MAA arkitekt og Ph.d. Bente Lange lægge lokaler og undervisning til kurset som strækker sig over 10 intensive arbejdsdage.

Bente Lange har egen tegnestue og omfattende restaureringsfaglig praksis og forskning i Danmark og Italien. Hun har desuden publiceret en lang række væsentlige bøger og artikler indenfor restaurering.

Kontakt og tilmelding

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Tilmelding

Send en motiveret ansøgning til Lena McNair på lm@arkitektforeningen.dk

Hvad skal man være opmærksom på, når man arbejder med restaurering? Bente Lange forklarer sin “snydeseddel”.

Som deltager på dette kursus får du indsigt i restaureringens mange facetter, og du vil være rustet til selvstændigt at udvikle dig inden for fagområdet. Deltagerne vil opnå bygningshistorisk specialviden og praktisk øvelse med en række grundlæggende discipliner indenfor restaurering og bygningskultur. Deltagerne vil desuden få forbedret deres skitseringsteknik som analyseredskab, og sidst et restaureringsfagligt netværk, de kan trække på i deres fremtidige professionelle virke.

Facilitering

Indhold

Et restaureringsprojekt starter ofte med et ønske om at genskabe nogle kvaliteter, som bygningen har tabt. Samtidig skal nye funktioner indpasses uden, at det går ud over bevaringsværdien. Tidligere tiders om- og tilbygninger gør ofte bygningerne komplicerede at arbejde med og kræver et tålmodigt forarbejde med at afkode og analysere bygningshistoriens mange lag.

Nutidige ønsker til bygningers brug stiller desuden krav om komplekse og ofte modsatrettede arkitektoniske valg. Det er derfor oplagt at arbejde med restaurering som specialiseret efteruddannelse, så det faglige speciale kobles til beherskelsen af generelle arkitektoniske metoder.

Gennem skoling i bygningshistorie, traditionelt håndværk og dannelse i bygningskultur vil deltagerne specialisere sig både teoretisk og praktisk i viden om restaureringsteknik og -vurdering. Holddiskussioner vil desuden give dybde til arbejdet med bevaringsværdier og grundlaget for restaureringer, som altid vil være forskellige fra bygning til bygning og derfor aldrig bliver rutine.

Teori

– Restaureringsfilosofi
– Opmåling som redskab for bygningshistoriske undersøgelser
– Historiske pigmenter og blanding af farver
– Arkivstudier og foranalyse
– Stilhistorie
– Tegning som redskab
– Samtaler om aktuelle emner indenfor restaurering

Hjemmearbejde må påregnes mellem mødegangene.

Kursusdage

Kurset består af 5 moduler af hver to kursusdage.

Modul 1: 16. og 17. september 2021
Modul 2: 7. og 8. oktober 2021
Modul 3: 11. og 12. november 2021
Modul 4: 25. – 26. november 2021
Modul 5: 9. og 10. december 2021

Praktik

Kurset henvender sig til arkitekter eller beslægtede fagligheder med nogen erfaring. Der er 10 pladser på holdet.

Prisen indbefatter undervisning, kursusmaterialer og forplejning.

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50% af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.

Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +