KURSUS

Miljømæssig bæredygtighed

Kurset giver viden og skaber refleksion om den miljømæssige side af bæredygtigt byggeri og løfter diskussionen videre fra de seneste klimakrav i BR18.

Unsplash. Foto: Simon Caspersen

Tidspunkt:

Modul 1: den 4. - 5. marts 2024, kl. 9-16

Modul 2: den 11. - 12. april 2024, kl. 9-16

Modul 3: den 13. - 14. maj 2024, kl. 9-16

Sted:

Akademisk Arkitektforening, Åbenrå 34

Pris:

24.500 kr. for MAA
24.500 kr. for FORUM-medlemmer
27.000 kr. for Ikke-medlem

Tilmeld

Tilmeldingsfrist: 19.02.2024

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Kurset er ambitiøst, fordi arkitekter skal kunne medvirke til at drive den grønne omstilling, og fordi der er behov for en omskoling af hele branchen med afsæt i den nyeste viden. Kursisterne kommer i dybden og opnår en egentlig forståelse og viden, som kan bringes i anvendelse i praksis. Samtidig er kurset bredt nok til at skabe et overblik over området og potentialerne i forskellige strategiske valg.

Indhold

Kurset beskæftiger sig med nogle af de væsentlige områder, hvor byggebranchen belaster klima og miljø, og med forskellige strategier i forhold til at nedbringe udledninger og ressourceforbrug markant.
Vi arbejder med hele bygningens livscyklus, fra materialernes indlejrede energi og lagring af co2 i biogene materialer, over genanvendelse og genbrug, renoveringer og transformationer, til energieffektive bygninger i brug.

Den nyeste viden og erfaring fra forsøgsbyggerier vil inspirere og skubbe til en branche, hvor lovgivningen på mange områder spænder ben for nytænkning, og hvor forskellige bæredygtige tiltag nogle gange kan synes modsatrettede og fyldt med dilemmaer.

Kurset er et selvstændigt kursus fordelt på 3 moduler af 2 dages varighed med en pause på ca. 3-4 uger imellem.

Udbytte

Kursisterne bliver introduceret til en række grundlæggende begreber og problemstillinger, og får styrket forståelsen for de krav og udfordringer, der knytter sig til at beskæftige sig med bæredygtigt byggeri.

Hvert modul har et overordnet tema og hver kursusdag har sit eget selvstændige emne.
Dagene vil veksle mellem viden, teori, metoder og udfolde fyrtårnsprojekter indenfor bæredygtigt byggeri. Der vil være fokus på at rammesætte den nyeste viden indenfor området.

Målgruppe

Arkitekter med minimum 5 års erfaring indenfor projektering eller anden relevant erfaring – f.eks. projekterende arkitekter, projektledere, sagsarkitekter eller fagledere.

Kursusledere

Magnus Sølvhøj Kühn – bygningskonstruktør og arkitekt BA, Lendager Group
Mette Rydahl Anker – lektor, KEA Københavns Erhvervs Akademi

Hertil oplæg fra en række fagfolk bag udvalgte cases.

Modul 1

Dag 1 – Rammer og begreber
Introduktion til kurset og til spørgsmålet om hvorfor vi skal beskæftige os med klima, miljø, biodiversitet, ressourcer, affald, energi mm. i byggebranchen.
Formålet med dag 1 er at give deltagerne en forståelse for det indhold der er på kurset, samt et overblik over de strategier og processer der kan bruges når man beskæftiger sig med bæredygtigt byggeri. Med afsæt i en konkret case ser vi på hvor langt vi er i dag ift. at bygge med træ, og hvor den danske lovgivning udfordrer nye byggemetoder.

 • Introduktion
 • Hvorfor bæredygtighed?
 • Hvordan bæredygtighed?
 • Bæredygtige byggeprocesser- nødvendighed og udfordringer

Dag 2 – Materialers indlejrede CO2
Introduktion til den mængde af energi og ressourcer en bygning indeholder allerede før den er blevet taget i brug. Hvilke værktøjer har vi at gøre brug af og hvor skal vi hen i fremtiden i forhold til reduktion af CO2 udledningen.
Formålet med dag 2 er at give deltagerne en forståelse for materialernes indlejrede energi og det sammenspil der er mellem den udledning en bygning har når den står færdig og den energi der skal bruges i dens levetid.

 • Introduktion til dagen og LCA
 • Reduction Roadmap & absolut bæredygtighed
 • Materialelære/byggematerialer og LCA

Modul 2

Dag 3 – Biobaserede byggematerialer
Introduktion til biobaserede byggematerialer som en af vejene til en reduktion af den indlejrede CO2-udledning der er i opførelsesfasen af byggerier.
Formålet med dag 3 er at give deltagerne en forståelse for hvad de biobaserede materialer kan bidrage med og hvilke udfordringer der kan være ved at benytte dem.

 • Introduktion til dagen og biobaserede materialer
 • Beregningsgrundlag og CO2 lagring
 • Potentiale og begrænsninger
 • Forhold omkring fugt, lyd, brand, indeklima

Dag 4 – Cirkularitet
Introduktion til den cirkulære tankegang indenfor det byggede miljø.
Formålet med dag 4 er at give deltagerne en forståelse for vigtigheden af at eksisterende og nybyggede bygninger indtænkes i den cirkulære tankegang, så materialer fra renoveringer og nedrivninger ikke ender som vejfyld.

 • Introduktion til cirkulær tankegang
 • VCØB og Affaldshierarkiet
 • Design for adskillelse & 11 dogmer
 • Ny æstetik

Modul 3

Dag 5 – Renoveringer og transformation
Introduktion til problemstillinger, renovering i et helhedsperspektiv, ressourcetilgang og blik på værdierne i det eksisterende byggeri.
Formålet med dag 5 er at give deltagerne overblik over den kontekst en bæredygtig renovering skal forholde sig til, og den strategiske tilgang og helhedstilgang det kræver, at arbejde med bæredygtighed i renoveringsprojekter.

 • Hvorfor skal vi renovere?
 • Totaløkonomi og LCC
 • Miljøskadelige stoffer og kortlægning
 • Hvornår skal man energirenovere og en LCA vurdering
 • At bygge ingenting: reduce, reuse, recycle

Dag 6 – Bygningen i brug
Introduktion til de udfordringer og løsninger der er ved at indtænke driften af en bygning i projekteringen. Ofte er byggeri og drift opdelt i to kasser, men bæredygtighedsmæssigt giver det kun mening at tænke byggeri og drift som en samlet løsning.
Formålet med dag 6 er at give deltagerne en forståelse for den mængde af energi og ressourcer der indgår i at drifte en bygningsmasse, og indsigt i de muligheder der kan ligge i at udfordre de gængse beregningsmetoder og tankemåder.

 • Levetider for bygningens forskellige lag
 • Bygningen i brug og drift: energiforbrug og energikilder
 • Passivt design: Termisk masse, solvarme, naturlig ventilation
 • Off The Grid: varmepumper, solceller mm.

Kurset er udviklet i samarbejde mellem Arkitektforeningen og Molio og udbydes af begge parter.

Afbestillingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 arbejdsdage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +