KURSUS

LAK-coaching: Personlige valg og professionel udvikling

Individuel coachingpakke til tidligere LAK-deltagere med erhvervspsykolog Thea Mikkelsen (INDIVIDUELLE FORLØB – PLANLÆG SELV DINE DATOER)

Tidspunkt:

01.12.2023 kl. 10:00 - 16:00

Sted:

Online via Zoom,

Pris:

7.500 kr. for Ikke medlem
6.900 kr. for MAA

Tilmelding ikke længere muligt

Kontakt og tilmelding

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Som opfølgning på arbejdet med din egen professionelle udvikling på kurset ’LAK – ledelse af Arkitektonisk Kvalitet’ tilbydes en samlet pakke med 3 coachingsamtaler.

Med forløbet på tre samtaler og selvstudier har du mulighed for at tage udgangspunkt i det fundament, som blev lagt ved deltagelse på LAK-kurset samt din individuelle HOGAN-profil.

Coachingsamtalerne vil fokusere på de professionelle valg, du står overfor, og vil arbejde videre med den individuelle strategiske selvbevidsthed i forhold til aktuelle problemstillinger.

Emner der naturligt kunne komme op i forløbet
Ledelse af teams
Samarbejde med ekstern
Karrieretanker
Konflikter
Kreative ambitioner
Strategisk målsætning
Andet

Overskrifterne for de tre samtaler er
Din arbejdssituation nu og formulering af læringsspørgsmål
Tilbagemelding på arbejde med læringsspørgsmål
Afrunding og videre skridt

Der vil udover coachingsamtalerne være omkring 1 times hjemmearbejde til hver samtale.

Intervallet mellem coachingsamtalerne aftales individuelt, så de passer til den professionelle udfordring, deltagerne står overfor.

Alle coachingsamtaler vil foregå online med erhvervspsykolog Thea Mikkelsen.

Tilmelding
Tidligere LAK-deltagere kan tilmelde sig direkte pr. mail hos Charlotte Langen.

Kontakt og tilmelding

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +