Planfaglig professionalisering af tegnestuearkitekter

Med denne introduktion til planlægning som faglig disciplin får du indblik i, hvordan du kan spille din arkitektfaglighed godt i forhold til en kommunal virkelighed. Hvad enten du skal bidrage til en planproces, eller du skal have din sag godkendt af den lokale planmyndighed.

Skitseprojekt i gips: Louis Henius

Tidspunkt:

06.12.2021

Tilmeldingsfrist:

22.11.2021

Medlemspris:

2.850 kr.

Pris ikke medlemmer:

4.350 kr.

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K.

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Hvordan kan dit samarbejde med kommunens planafdeling optimeres? Hvordan kan du som arkitektrådgiver forberede dig bedst muligt, så du matcher myndighedernes planer og krav? Og hvilke forventninger kan du stille til kommunernes myndighedsbehandling på planområdet?

Med denne introduktion til planlægning som faglig disciplin får du indblik i, hvordan du kan spille din arkitektfaglighed god i forhold til en kommunal virkelighed. Hvad enten du skal bidrage til en planproces, eller du skal have din sag godkendt af den lokale planmyndighed.

Indhold
Gennem konkrete eksempler og teorioplæg giver kurset en introduktion til:

  • Planloven – den væsentligste ramme for al fysisk planlægning
  • Kommune- og lokalplaner som styringsdokumenter for udviklingen af dine projekter
  • Den kommunale organisation – hvem spiller du bold med, og hvad er deres rationaler?
  • Planprocesser og myndighedsbehandling – hvilke forventninger bliver du mødt af, og hvad kan du forvente af planmyndigheden?

Forstå planerne. Introduktion til planlov og rammestyringsprincippet herunder kommune – og lokalplanlægning. Hvor finder projektudviklingen og den arkitektoniske kvalitet sin plads i det?

Forstå processerne. Hvordan og i hvilket regi finder planlægningen og myndighedsbehandlingen sted? Om fysiske planlægning i krydsfeltet mellem fagligheder, borgerinteresser og politik.

Dagen består af oplæg kombineret med øvelser i mindre grupper og god tid til spørgsmål og debat. Vi stiller desuden skarpt på deltagernes egne dilemmaer i mødet med planmyndighederne.

Målgruppe
Kurset henvender sig til den privatansatte arkitekt, der ønsker viden om, hvordan tegnestuens projekter skal navigeres igennem de kommunale plandokumenter og beslutningsprocesser.

Underviser
Arkitekt MAA Marianne Bendixen – ejer af rådgivningsfirmaet Marianne Bendixen Byuvikling. Tidligere kommunal planchef, byplanarkitekt og projektleder for Hovedstadens Letbane.

Oplæg fra kommunal planchef

Tilmelding

Hvis der er ledige pladser efter fristens udløb, kan man sagtens blive tilmeldt kurset alligevel. Send en mail til Susanne Korreborg Snor.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes

 

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +