Procesledelse

Få indsigt i egen rolle i projekternes organisatoriske og psykologiske mekanismer.

Tidspunkt:

08.03.2023 kl. 9.00 - 16.00

09.03.2023 kl. 9.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist:

22.02.2023

Medlemspris:

6.300 kr.

Pris ikke medlemmer:

8.200 kr.

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K

Kontakt

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Med udgangspunkt i konkret og anvendelig teori har du efter kurset indsigt i din egen påvirkning af de faglige samarbejdsrelationer, du indgår i. Du har fået præsenteret værktøjer og handlemuligheder, som du kan gå hjem og anvende direkte til at styre en proces i dens forskellige faser.

Kurset er rettet mod dig, der ønsker at få en bedre forståelse af og indsigt i din egen rolle i de organisatoriske og psykologiske mekanismer. Det være sig i projekter med mange involverede eller internt i egen organisation. Kurset henvender sig til både ansatte i det offentlige og på private tegnestuer.

Baggrund
I rollen som procesleder udfordres arkitekten i politiske og kreative organisationer samt i projekter med mange involverede. Der kan ofte være mange forskellige dagsordener og interesser i spil. Mange samarbejdsproblemer og udfordringer i projektet kan undgås ved at agere bevidst i egen rolle, med en viden om de organisatoriske og psykologiske mekanismer.

Målgruppe
Kurset er rettet mod dig, der ønsker at få en bedre forståelse af og indsigt i din egen rolle i de organisatoriske og psykologiske mekanismer. Det være sig i projekter med mange involverede eller internt i egen organisation. Kurset henvender sig til både ansatte i det offentlige og på private tegnestuer.

Formål
Med udgangspunkt i konkret og anvendelig teori har du efter kurset indsigt i din egen påvirkning af de faglige samarbejdsrelationer, du indgår i. Du har fået præsenteret værktøjer og handlemuligheder, som du kan gå hjem og anvende direkte til at styre en proces i dens forskellige faser.

Indhold
Fokus vil være på dig i din rolle som arkitekt og projektleder. Vi starter i din egen organisation og bevæger os over i de forskellige samarbejdsrelationer, du indgår i. Vi spejler dig i den kontekst, du agerer, og beskriver de psykologiske og organisatoriske mekanismer, som kan spænde ben for at lykkes.

Gennem korte teorioplæg sætter vi nye begreber på det, der sker, når det går galt, og peger på helt konkrete handlemuligheder for at lykkes. Vi tager bl.a. fat i styrings- og værtsrollen og gennemgår, hvordan magt kan håndteres i flade hierarkier. Du får dermed sat din egen rolle i et nyt perspektiv og oplever at få en større arena, hvor du har flere handlemuligheder for at agere hensigtsmæssigt frem mod et mål.

Vi dykker ned i konkrete cases på involverende processer og stiller skarpt på de strategisk-psykologiske udfordringer i ethvert tværfagligt samarbejde. Formen er et intensivt teori- og praksiskursus, hvor oplæg skifter med en præsentation af konkrete redskaber og inddragelse af kursister samt mindre konkrete øvelser.

Læs interviewet med underviser og proceskonsulent Ulla Kjærvang.

Undervisere
Cand.psych., organisationspsykolog Vibe Strøier
Arkitekt MAA, proceskonsulent Ulla Kjærvang

Hvis der er ledige pladser efter fristens udløb, kan man sagtens blive tilmeldt kurset alligevel. Send en mail til Charlotte Langen.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 arbejdsdage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +