Professionel kreativitet

Kreativitet er ikke noget, man bare har. Det er en evne, der skal plejes og en ressource, der skal skabes rum for - individuelt og organisatorisk.

Tidspunkt:

16.06.2021 kl. 9.00 - 16.00

17.06.2021 kl. 9.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist:

02.06.2021

Medlemspris:

6.200 kr.

Pris ikke medlemmer:

8.200 kr.

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Hvis man vil blive ved med at skabe kreative processer i sit professionelle liv, er det en god idé at være bevidst om, hvordan man selv fungerer kreativt og hvordan denne bevidsthed kan generere mere ambitiøse og fordybede processer indenfor arbejdets rammer.

En af arkitektens kernefagligheder er kreativiteten – at kunne forestille sig det nye og i dialog med samfund og opgave skabe det, der endnu ikke eksisterer. Men kreativitet er ikke noget, man bare har. Det er en evne, der skal plejes og en ressource, der skal skabes rum for – individuelt og organisatorisk.

På kurset bliver du mere bevidst om, hvordan denne kompetence spiller ind i forhold til de professionelle beslutninger, du tager. Du lærer om de psykologiske faser i den kreative proces og at forholde dig produktivt til dem både alene og i samarbejde. Vi ser på de bevidste og ubevidste dele af kreativiteten, og på hvorfor det er nødvendigt at bevare individuelle opmærksomheder samt værdimæssige og lystdrevne prioriteringer i sit arbejde.

Dag 1 handler om kreativiteten som en individuel ressource og faglig kompetence. Her gennemgås faser i den kreative proces, og hvordan man forholder sig mest produktivt til de udfordringer, der ligger i hver af dem. Der stilles skarpt på de ubevidste og bevidste dele af kreativiteten, ligesom angst og stress bliver berørt – og hvordan man kan bruge inspirationen som et styringsredskab.

Dag 2 bringer kreativiteten ud i organisationen og fokuserer på metoder til, hvordan man skaber kreative arbejdskulturer, der levner plads for det ambitiøse og fordybede arbejde. Vi ser på arkitekters metoder gennem en diskussion af de kreative arbejdsmetoder i forhold til andre faggruppers metoder, for at den øgede bevidsthed om egen metode kan blive udgangspunkt for en større faglig selvsikkerhed og evne til kreativt tværfagligt samarbejde.

Kurset består af teoretiske oplæg, fælles diskussioner og individuelle opgaver, der balancerer viden og metoder med udvikling af egen praksis.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter og andre, der lever af deres kreative kompetencer og derfor har et behov for fortsat at udvikle og arbejde med deres egen kreativitet såvel som at skabe professionelle rammer omkring den i samarbejdet med andre.

Læs interview med kursist Anders Larsson: Kreativiteten skal udvikles gennem hele livet.

Underviser
Cand.psych., cand.mag. Thea Mikkelsen, TRAC – Training and Resources for Advanced Creativity

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +