Projektering

Få grundlæggende viden om delelementerne i generel projektering.

Foto: Markus Steinacher, Pixabay

Tidspunkt:

09.11.2022 kl. 9.00 - 16.00

10.11.2022 kl. 9.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist:

26.10.2022

Medlemspris:

6.300 kr.

Pris ikke medlemmer:

8.200 kr.

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K

Kontakt

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Få grundlæggende viden om de forskellige elementer i generel projektering

Kurset henvender sig primært til arkitekter og landskabsarkitekter, der arbejder med projektering eller ønsker at få et bedre overblik over et projekteringsforløb – store projekter som små, alene eller i teams. Kurset indeholder meget faktuelt stof, men gennemføres i en blanding af oplæg, diskussioner, case-gennemgange og arbejde i mindre grupper, så læringen relaterer til dagligdagen og deltagernes egne erfaringer.

Med to dages intensiv undervisning og gruppesamarbejde er du godt på vej i din professionalisering og klædt på til at kunne svare på spørgsmål som fx: Hvad er en rådgiveraftale? Hvorfor er et byggeprogram vigtigt? Hvornår bruges kvalitetsstyring?

Projekteringen er den fase i byggeriet, hvor værdiskabelsen i designet skal omsættes i praksis og formidles videre til de mange aktører, som spiller en rolle i byggeprocessen. Kurset indeholder meget faktuelt stof, men gennemføres i en blanding af oplæg, diskussioner, casegennemgange og arbejde i mindre grupper, så læringen relaterer til dagligdagen og deltagernes egne erfaringer.

Blandt emnerne er
Projektstyring, tidsstyring, procesplaner
Dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt
Rådgiveraftale
Udbud efter dansk lovgivning og efter EU-regler
Miljørigtig projektering
Kvalitetsstyring
Lovgivning og Bygningsreglementet
Beskrivelsessystemer – bips
Arbejdsmiljølovgivning

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til arkitekter og landskabsarkitekter, der arbejder med projektering eller ønsker at få et bedre overblik over et projekteringsforløb – store projekter som små, alene eller i teams.

Deltagelse på kurset er ikke betinget af, hvor længe du har været færdiguddannet, men snarere af, at du har et ønske om at gå (eller fortsætte) projekteringsvejen i en arkitektvirksomhed eller lignende.

Du kan både få udbytte af kurset som nyuddannet eller med få års anciennitet, og du savner et fundament at hægte projekteringens delelementer på, og hvis du har adskillige år som færdiguddannet og er beskæftiget med andre discipliner i branchen.

Ring os gerne op, hvis du er i tvivl om kursets relevans for dig.

Læs interview med tidligere kursist Kristina Friis Simonsen
Overblik er guld værd

Undervisere
Sidsel Blegvad Seier, arkitekt MAA
Jesper Møller, arkitekt MAA
Kristian Buur, arkitekt MAA, Byggeøkonom MDB
Dag Præstegaard, bygningskonstruktør MAK, projekteringsleder
Hans Munkholt, bygningskonstruktør MAK, Fire Protection Manager cfpa
Christian Bilbo Vedel, landskabsarkitekt

Hvis der er ledige pladser efter fristens udløb, kan man sagtens blive tilmeldt kurset alligevel. Send en mail til Charlotte Langen.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50% af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end tre dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +