KURSUS

Colour Effects Workshop

Margrethe Odgaard har udviklet sine egne redskaber til at sanse og beskrive farver og deres effekt. De er udgangspunktet for en halv dags workshop om farvers indbyrdes forhold og om deres emotionelle indvirkning i arkitektonisk farvesætning. Kurset er UDSOLGT.

Med en hånd. Foto: Brian Buchard.

Tidspunkt:

27.10.2023 kl. 13:00 - 16:00

Sted:

Akademisk Arkitektforening, Åbenrå 34

Pris:

2.800 kr. for MAA
2.800 kr. for FORUM-medlemmer
4.400 kr. for Ikke-medlem

Tilmeld

Tilmeldingsfrist: 13.10.2023

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

I et eksklusivt samarbejde med Arkitektforeningen tilbyder den anerkendte og prisbelønnede designer Margrethe Odgaard en halv dags workshop, der er delt i to:

Sensory Colour Compass forelæsningen introducerer til det særlige redskab, der fungerer som et kompas for, hvordan farve indvirker på kroppen og sindet. Farver er kraftfulde motivatorer og brugen af dem i arkitektur og design går langt dybere end deres dekorative værdi. Men hvordan inddrager du den følelsesmæssige opfattelse af farver i din design proces, og hvordan sætter du ord på den sansede oplevelse, så den bliver objektiv i dialogen med andre?
Sensory Colour Compass bygger på to sæt kontraster:  lys/mørk og varm/kold. Ved at orientere sig mod disse kontraster i den sansede opfattelse af farver, opstår et kompas af op, ned, nært og fjernt, som kan overføres til den rumlige oplevelse af farve. Når vi øger vores forståelse af den sansede effekt, som farver har, vil vi samtidigt styrke evnen til at skabe relevante og stimulerende omgivelser.

Colour Effects Workshop følger efter med en introduktion af en serie specifikke farveøvelser, der hjælper dig med at udforske farvekombinationer og til at identificere de følelsesmæssige effekter af dine egne farvekombinationer. De lærer dig at navigere mellem to faser:   den udforskende fase med hvide ACTION kort, som vil udløse/anspore din fantasi og hjælpe dig til udforske uventede farvekombinationer. Den analytiske fase med sorte EMOTION kort vil støtte dig i at analysere, identificere og reflektere over de følelsesmæssige effekter af dine farvekombinationer.

I stedet for at stile efter at opnå enighed om en farve, prøver vi med kortene at indkredse vores forståelse af forbindelsen mellem farver og følelser, og vores evne til at gå i dialog med andre om den følelsesmæssige virkning af den. Kernen i workshoppen er at sanse farveoplevelsen, snarere end at fokusere specifikt på en farve og hvad vi måtte have lært om den.

Målgruppe

Kurset henvender sig til deltagere med erfaring i at arbejde med farver.

Underviser

Margrethe Odgaard

Afbestillingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +