Styrk dit samarbejde med kommunens planafdeling

Med denne introduktion til planlægning som faglig disciplin får du indblik i, hvordan du kan spille din arkitektfaglighed god i forhold til en kommunal virkelighed. Hvad enten du skal bidrage til en planproces eller have din sag godkendt af den lokale planmyndighed.

Skitseprojekt i gips: Louis Henius

Tidspunkt:

05.12.2022, kl. 9.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist:

21.11.2022

Medlemspris:

3.250 kr.

Pris ikke medlemmer:

4.050 kr.

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K.

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Hvordan kan dit samarbejde med kommunens planafdeling optimeres? Hvordan kan du som arkitektrådgiver forberede dig bedst muligt, så du matcher myndighedernes planer og krav? Og hvilke forventninger kan du stille til kommunernes myndighedsbehandling på planområdet?

Dette et-dagskursus introducerer dig til planlægning som faglig disciplin, og du får indblik i, hvordan du spiller din arkitektfaglighed god i forhold til den kommunale virkelighed – hvad enten du skal bidrage til en planproces eller have din sag godkendt af den lokale planmyndighed.

Indhold

Kurset giver dig redskaberne til at forstå den kommunale verdens planer og processer. Gennem konkrete eksempler og teorioplæg får du en introduktion til:

  • Planloven – den væsentligste ramme for al fysisk planlægning
  • Kommune- og lokalplaner som styringsdokumenter for udviklingen af dine projekter
  • Den kommunale organisation – hvem spiller du bold med, og hvad er deres rationaler?
  • Planprocesser og myndighedsbehandling – hvilke forventninger bliver du mødt af, og hvad kan du forvente af planmyndigheden?

Du introduceres til planlov og rammestyringsprincippet, herunder kommune- og lokalplanlægning, og vi stiller skarpt på, hvordan projektudviklingen og den arkitektoniske kvalitet finder sin plads i det. Kurset dykker også ned i, hvordan og i hvilket regi planlægningen og myndighedsbehandlingen foregår, og du bliver klogere på fysisk planlægning i krydsfeltet mellem fagligheder, borgerinteresser og politik.

Dagen består af oplæg kombineret med øvelser i mindre grupper, og vi har sat god tid af til spørgsmål og debat.

I fokus er også dine og de andre deltageres egne dilemmaer i mødet med planmyndighederne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der er privatansat arkitekt og ønsker viden om, hvordan tegnestuens projekter skal navigeres gennem de kommunale plandokumenter og beslutningsprocesser.

Underviser

Arkitekt MAA Marianne Bendixen, som er ejer af rådgivningsfirmaet Marianne Bendixen Byudvikling, tidligere kommunal planchef, byplanarkitekt og projektleder for Hovedstadens Letbane.

Dagen byder også på oplæg fra en kommunal planchef.

Tilmelding

Er der ledige pladser efter fristens udløb, kan du sagtens blive tilmeldt kurset alligevel. Send en mail til Susanne Korreborg Snor.

Afbestillingsregler

Er du forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en stedfortræder.
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end tre dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +