Træd i karakter som professionel – online kursus og coachingforløb

Få personlig coaching i forhold til dine professionelle ambitioner og strategisk varetagelse af egen rolle og hjælp til at udvikle en præsentation af dig selv og dit arbejde. INDIVIDUELLE FORLØB - PLANLÆG SELV DINE DATOER

Tidspunkt:

Løbende startdatoer - du aftaler individuelle datoer med underviseren

Tilmeldingsfrist:

Kontakt os for at aftale starttidspunkt

Medlemspris:

6.900 kr.

Pris ikke medlemmer:

7.500 kr.

Sted:

Online via Zoom Pro

Kontakt og tilmelding

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Træd i karakter som professionel – Online kursus og coachingforløb
Med erhvervspsykolog Thea Mikkelsen, cand.psych. & cand.mag.

Få personlig coaching i forhold til dine professionelle ambitioner og strategisk varetagelse af egen rolle og hjælp til at udvikle en præsentation af dig selv og dit arbejde.

Online forløb med undervisningsvideoer, hjemmeopgaver samt personlig coaching, der hjælper dig med at afklare din personlige professionelle profil og tydeliggøre dine kompetencer i forhold til det arbejde, du gerne vil varetage i fremtiden, samt at levere en overbevisende præsentation af dig selv og dine projekter.

Forløbet bygger på teori og metoder udviklet indenfor aktuel international forskning omkring karriereudvikling i projektorienterede arbejdskulturer samt succesfulde præsentationsmetoder, der vil blive præsenteret i undervisningsvideoerne. Du får desuden coaching til at afklare, hvordan du kan være med til at definere og udvikle dig selv og dit arbejde på måder, der skaber værdi for dig og dem, du arbejder for og sammen med. Endelig skal du præsentere dig og dit arbejde på baggrund af video og refleksionspapirer, så andre forstår, hvem du er, og hvad I vil kunne opnå sammen.

Du får
3 undervisningsvideoer: Undervisningsvideoerne ligger på en platform, du får adgang til ved tilmelding og som frigives, så det passer til forløbets frekvenser.
3 hjemmeopgaver: På platformen ligger også pdf’er med hjemmeopgaver, som du downloader efter hver video, og som du skal færdiggøre inden hver coaching session.
3 personlige coaching sessions: Forløbets online coaching sessions styrker dig i forhold til dine ambitioner og ønsker. Online coaching aftales individuelt, så de passer ind i din kalender, og foregår via Zoom Pro.

Videoerne varer hver 15 min. Du skal regne med ca. 1 times hjemmeopgaver inkl. videoer mellem hver coaching.

Hver af de 3 personlige coaching sessions varer 1 time.

Man skal forvente, at et samlet kursus- og coachingforløb varer ca. 3 uger med et trin om ugen. Et forløb kan fx se således ud:

Uge 1 – TRIN 1
Mandag: Video
Onsdag: Hjemmeopgave afleveres
Fredag: 1. Coaching session

Uge 2 – TRIN 2
Mandag: Video
Onsdag: Hjemmeopgave afleveres
Fredag: 2. Coaching session

Uge 3 – TRIN 3
Mandag: Video
Onsdag: Hjemmeopgave afleveres
Fredag: 3. Coaching session

Forløbet

TRIN 1: Hvem er du som professionel, og hvor vil du gerne hen?
Den første undervisningsvideo præsenterer dig for måder at forstå dig selv som professionel i forhold til den eller de roller, du skal varetage for at nå resultater. Den giver dig et billede af, hvad det er vigtigt for dig at være opmærksom på i forhold til din relation til dit arbejde, og hvad det er for valg og dilemmaer, du skal fokusere på for at kunne tage de valg, der kommer til at skabe mest værdi for dig og dine omgivelser.

Hjemmearbejde: Afklarende refleksionsarbejde omkring din rolle og platform som professionel.

COACHING I: PERSONLIG PROFIL

TRIN 2: Hvad kendetegner det professionelle landskab du gerne vil erobre, og hvad skal der til for, at du får succes her?
Du får i denne anden undervisningsvideo et overblik over, hvad det er, du skal observere for at forstå den kultur, du gerne vil lykkes indenfor. Den giver dig bud på, hvordan du kan arbejde med fremtidsscenarier for dit område og forholde dig til de potentielt inspirerende netværk, der kan hjælpe dig med at skabe værdi med dit arbejde.

Hjemmearbejde: Observation og interviews til afklaring af, hvordan andre ser dig som professionel.

COACHING II: DIG OG DIN PROFESSIONELLE VERDEN

TRIN 3: Hvordan kan du som professionel præsentere dig selv, så du udnytter dynamikken mellem hvem du er og hvad du arbejder med til at understøtte tydelighed og troværdighed?
I denne tredje video vil du blive introduceret for modeller til, hvordan du kan præsentere dit projekt på en måde, der gør det muligt for dine tilhørere at forstå, hvad det kan føre til med dig ved roret. Du får gennemgået konkrete kommunikationsmodeller, som du kan bruge til at udvikle dine egne præsentationer og afklare, hvad der er de væsentlige pointer for andre at forstå for, at du får den respons, du ønsker.

Hjemmearbejde: Udarbejdelse af præsentation.

COACHING III: STRATEGISKE PRÆSENTATION AF DIG SELV OG DIT ARBEJDE.

Målgruppe
Forløbet henvender sig til alle, der ønsker at tydeliggøre egen professionelle profil. Det kan både være, hvis du vil blive bedre til at præsentere dig selv og dit arbejde i forbindelse med konkurrencer, i samarbejder, ved jobskifte, ansøgninger om funding eller i dit netværk, og hvis du gerne vil afklare, hvilke mål du ønsker at gå efter i dit arbejdsliv, og undersøge, hvilke roller du kan påtage dig fremover og få støtte i at afprøve dig selv som professionel i nye sammenhænge.

Udbytte
Deltagere vil efter dette forløb
– have et større overblik over egne ambitioner og muligheder.
– have en strategi for, hvordan deres interesser og kompetencer kan komme i spil på en måde, der er realistisk og skaber værdi for både deltager og dennes omgivelser.
– have udarbejdet en præsentation af dem selv og deres arbejde til brug i en aktuel sammenhæng.

Underviser og coach
Thea Mikkelsen

Tider
Forløbene aftales individuelt, så de passer ind i din kalender. Du kan tilmelde dig løbende.

Tilmelding
Tilmeld dig pr. mail til Lena McNair, lm@arkitektforeningen.dk.

Kontakt og tilmelding

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +