KURSUS

Transformation – værdisætning og dokumentation

Styrk din faglighed indenfor transformation og metodisk transformation af eksisterende ejendomme. På dette kursus får du metoder til at analysere og værdisætte eksisterende byggeris bærende bevaringsværdier, med et særligt fokus på bæredygtighedspotentiale, kulturarv og betydning for brugere, mennesker og socialitet.

Wilders Plads, konvertering af stueetagen, af Over Byen Arkitekter. Foto: Niels Nygaard

Tidspunkt:

08.10.2024 kl. 09:00 - 16:00

09.10.2024 kl. 09:00 - 16:00

30.10.2024 kl. 09:00 - 16:00

31.10.2024 kl. 09:00 - 16:00

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34

Pris:

12.500 kr. for MAA
18.500 kr. for Ikke-medlem
12.500 kr. for FORUM-medlemmer

Tilmeld

Tilmeldingsfrist: 24.09.2024

Kontakt

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Det voksende pres på klodens ressourcer gør det nødvendigt for byggebranchen at tænke radikalt. Vi er nødt til at genbruge bygninger, materialer og teknikker – og vi er nødt til at gentænke arkitektfagligheden og genfinde en kærlighed til hverdagsbyggeriet.

Det er naturligt at fokusere på transformation i gamle bykerner og bevaringsværdige ejendomme, men størstedelen af vores bygningsmasse er hverdagsbyggeri uden særskilte kulturhistoriske bevaringsværdier. Her er fristelsen til at rive ned størst, og det er arkitektens ansvar at præsentere det samme forsvar for bevaring og transformation, som myndighederne varetager i forhold til de kategoriserede ejendomme.

Dette kursus styrker din faglighed indenfor transformation og fokuserer på det metodiske i transformation af eksisterende ejendomme – herunder et ændret mindset og de faglige værdier, der skal til for at skelne mellem reel, robust forandring og greenwashing, geometrisk restaurering etc. Når arkitekten skal argumentere for bevarende transformation af hverdagsbyggeri, er der brug for analyse, værdisætning og dokumentation. Tyngden ligger i de tidlige faser, hvor arkitektens holistiske blik skal suppleres med effektive redskaber, der minimerer fejlbedømmelser og dokumenterer omdannelsens værdiskabelse undervejs.

Hvem er kurset for?
Med en fælles faglig interesse i at kende og diskutere grundlaget for langtidsholdbare transformationer af den eksisterende bygningsmasse henvender kurset sig til erfarne arkitekter i både rådgivningsvirksomhed og offentlig forvaltning.

Det får du
Du får metoder til at analysere og værdisætte eksisterende byggeris bærende bevaringsværdier med særligt fokus på bæredygtighedspotentiale, kulturarv og betydning for brugere, mennesker og socialitet. Centralt i forløbet står analyse og dokumentation af en bygnings iboende kvaliteter:

– Hvordan værdisættes og dokumenteres byggeriets iboende arkitektoniske kvaliteter?
– Hvordan dokumenteres en transformations bæredygtighedspotentiale
– Hvilke dele kan upcycles og genfortolkes?
– Hvordan forstår vi brugerønsker?
– Hvordan skaber vi en robusthed for kommende generationers brugere?
– Hvordan taler vi metodisk om kvaliteterne og værdiskabelsen i en transformation?

På 2 x 2 kursusdage skærpes fokus på det metodiske i en transformation med udgangspunkt i specifikke cases. Derudover behandles forhold i forbindelse med myndighedsbetjening, arkivstudier og dokumentation. Endelig bliver der mulighed for at dele og diskutere egne cases, erfaringer og udfordringer ved omdannelse af eksisterende byggeri til nye formål.

Kurset udgør grundlaget for at kunne arbejde videre som rådgiver med en strategi for transformationsholdninger og -ydelser. Arbejder du med offentlig forvaltning, får du redskaber til at understøtte en transformationsproces.

Modul 1
Grundig indføring i proces, mindset og argumenter for transformation som en mere bæredygtig vej til værdiskabelse i byggeriet. Der er fokus på arkitektens rolle og ansvar og på de særskilte udfordringer, der knytter sig til klassificerede bygninger og hverdagsarkitekturen.

Fokus på bæredygtighed og bæredygtighedsydelser i transformation. Der gives redskaber til at dokumentere potentialer ved forskellige former for indgreb på forhånd og inspiration til upcycling, processer og nye materialer som understøtter eksisterende bygningers fremtidige robusthed.

Modul 2
Introduktion og redskaber til værdisætning af forskellige bygningskulturer. Vi arbejder med kontekst og med arkivet som inspiration og modvægt til arkitektens æstetiske præference. Der er fokus på hverdagsarkitektur og de bygninger, vi ikke umiddelbart holder af.
Modulet arbejder desuden med brugere, mennesker og socialitet. Når slutbrugere er engagerede i transformation, er de en værdifuld motor og medspiller i hele processen. Dagen introducerer til arbejdet med brugere og giver skalerbare redskaber til involvering.

Alle fire kursusdage bygger på konkrete cases og der er rig mulighed for at inddrage deltageres egne projekter og erfaringer. Hver kursusdag rummer oplæg fra transformationsarkitekter og førende specialister indenfor dagens emne.

Undervisningsdage
Modul 1:  tirsdag den 8. og onsdag den 9. oktober 2024
Modul 2:  onsdag den 30. og torsdag den 31. oktober 2024

Undervisere
Esben Thorlacius – arkitekt MAA, partner, Over Byen arkitekter
Anita Krak – arkitekt MAA, chef for bæredygtighed, Over Byen arkitekter
Anna Mette Exner – arkitekt MAA, indehaver, Anna Mette Exner Arkitektur
Søren Nielsen – arkitekt MAA, partner, Vandkunsten, professor Arkitektskolen Aarhus
Pelle Munch-Petersen – lektor, institut for bygningskunst og teknologi, Det Kongelige Akademi
Kirstine Behrmann Cool –  Lead Consultant, IS IT A BIRD
Sofie Juul Hjorth – arkitekt MAA, Over Byen arkitekter
Thomas Bertelsen – arkitekturhistoriker, PhD, Over Byen arkitekter

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan du afmelde dig uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end 3 arbejdsdage før kursusstart betaler du dog hele kursusafgiften.
Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en stedfortræder.

Med forbehold for eventuelle justeringer.

Kontakt

Charlotte Langen

Projektleder

+45 30 85 90 02

cla@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +