Værdiskabelse i kystsikring

Få nye erfarings- og forskningsbaserede redskaber til at arbejde professionelt og systematisk med kystsikrings- og kystudviklingsopgaver i eksisterende kystmiljøer.

Tidspunkt:

02.12.2020 kl. 9.00 - 16.00

03.12.2020 kl. 9.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist:

18.11.2020

Medlemspris:

5.900 kr.

Pris ikke medlemmer:

7.400 kr.

Sted:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Baggrund
De danske kyster er under pres fra havniveaustigninger og mere ekstremt vejr. Det giver udfordringer i forhold til bevaring af kulturarven, de landskabelige værdier og klimasikring.

At arbejde helhedsorienteret med bevaring, kystsikring og udvikling af kysterne kalder derfor på samarbejde mellem grundejere, rådgivere og myndigheder og omfatter et komplekst fagområde fra kystteknik over æstetik og natur, til proces, økonomi og lovgivning.

Kurset er udviklet i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium.

Kurset
Med dette kursus bliver du med nye erfarings- og forskningsbaserede redskaber klædt på til at arbejde professionelt og systematisk med kystsikrings- og kystudviklingsopgaver i eksisterende kystmiljøer. Kurset formidler de grundlæggende begreber, værdier og metoder og giver indblik i arbejdsmetoder og processer, der kan skabe et strategisk og fagligt fokus for udviklingen af succesfulde projekter.

I et dynamisk kursusforløb vil vi gennem en vekselvirkning mellem oplæg fra visionære praktikere, fælles diskussioner og letfodet øvelsesarbejde i projektgrupper få redskaber til at arbejde praktisk og samtidig visionært med helhedsorienteret kystudvikling.

Du får teoretiske input, konkrete redskaber og hands on-erfaringer med at håndtere komplekse strategiske målsætninger. Dertil lærer du om praktisk projektudvikling og procesplanlægning for et kystudviklingsprojekt – herunder strukturering af processen fra problemafklaring og konceptudvikling frem til design og løsningsforslag.

På kurset arbejder vi med en eller flere specifikke kyststrækninger. Kursusdeltagerne opfordres derfor til at medbringe egne cases for at gøre kurset så relevant og anvendeligt som muligt.

Vi arbejder bl.a. med:
Kystudvikling og kystæstetik
Kystteknik og kystnatur
Interessentanalyse
Ejerskab og risiko
Lovgivning
Scenarieværksted
Handleplaner

Praktisk udbytte
Som kursusdeltager vil du blive guidet gennem de centrale overvejelser og nøglebegreber i forbindelse med varetagelse af opgaver inden for projektledelse af helhedsorienteret kystsikring og kystudvikling.

Der vil blive brugt projektark på kurset, som kan bruges som skabelon for efterfølgende projektarbejde med at udarbejde indledende beslutningsgrundlag og varetage kreative udviklingsprocesser i relation til kystudvikling.

Målgruppe
Kurset henvender sig til en bred tværfaglig målgruppe af arkitekter, geografer og ingeniører, såvel som kommuner og bygherrerådgivere, der arbejder med det idémæssige, praktiske og strategiske arbejde i at bevare, sikre og udvikle kysternes byer og landskaber.

Læs interviewet Kysterne tilhører også arkitekterne med landskabsarkitekt MDL og underviser på kurset Eva Sara Rasmussen.

Undervisere
Kursusleder: Eva Sara Rasmussen – landskabsarkitekt MDL, indehaver NATOUR Climate, Research, Development & Design
Nils Drønen – senior kystingeniør, DHI
Berit Rathenborg Bæhr – projektleder, byplanlægger, CFBO
Christian Helledie – afdelingsleder, NIRAS

Er din arbejdsplads tilskudsgiver til Dansk Byplanlaboratorium, kan du deltage til medlemspris. (Kontakt Lena McNair direkte pr. mail for tilmelding)

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet.
Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning.
Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50% af kursusafgiften.
Ved afmelding senere end tre dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften.
Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Cookies

På arkitektforeningen.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på arkitektforeningen.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +