Ledig MAA

Er du for tiden uden job, kan Arkitektforeningen være dit faglige omdrejningspunkt. Skab nye kontakter, få en mentor eller opdater dine kompetencer.

Har du spørgsmål?

Susanne Steinhauer Telen

Koordinator

+45 30 85 90 03

sst@arkitektforeningen.dk

Søg om nedsat kontingent, så længe du er ledig

Medlemmer, der bliver ledige eller tager orlov, kan få nedsættelse i kontingentet ved mindst 10 ugers ledighed/orlov i et kvartal. Du kan søge om kontingentnedsættelse, hvis du er fuldtidsledig, på barsels- eller forældreorlov eller anden orlov, i offentlig jobtræning eller modtager overgangsydelse, sygedagpenge eller kontanthjælp. Dimittender kan søge efter det første hele kvartal efter dimissionen.

Du skal søge nedsættelse hvert kvartal, så længe du er ledig, er på orlov eller lign. Deltidsansættelse giver også ret til kontingentnedsættelse.
Ved længerevarende sygdom skal du kontakte Helle Egsgaard Waaben på hew@arkitektforeningen.dk eller på tlf. 30 85 90 13.

Kontingentet bliver nedsat med følgende beløb
1. år efter afgang: 121 kr. pr. kvartal
2.-5. år efter afgang: 219 kr. pr. kvartal
6. år efter afgang: 626 kr. pr. kvartal

Du ansøger ved at gå til din profil på mit.arkitektforeningen.dk

Deltag i arrangementer

Rækken af medlemsarrangementer er lang og som oftest gratis – og naturligvis åben for alle. Medlemsmøder og debatter kan være din indgang til flere kontakter eller nye vinkler på arkitektfaget.

Hold øje med kalenderen

Brug din lokalafdeling

Arkitektforeningen har 7 lokalafdelinger i hele landet, så uanset hvor din bopæl er, kan du netværke, dele oplevelser og viden med fagfæller.

Find din lokalafdeling

Styrk dine kompetencer

Som ledigt medlem kan du søge om friplads på kurser hos Arkitekternes Efteruddannelse. Ønsker du information, eller vil du ansøge om en friplads, skal du sende en mail til Charlotte Langen på cla@arkitektforeningen.dk

Mentor

Arkitektforeningens mentorordning er en mulighed for karriererådgivning 1:1. Korpset af tilknyttede mentorer er nu på over 50 og der er mentorer til alle typer arkitektfaglighed og geografisk spredt i hele landet. Er du interesseret i en mentor, tilmelder du dig hos Lena McNair på lm@arkitektforeningen.dk.

Læs mere om foreningens karriererådgivning

Rabatter

Tjek de mange muligheder for medlemsrabat på bl.a. forsikringer, ferieboliger, avisabonnement. Læs mere om medlemstilbud

Søg legater

Som arkitekt MAA har du mulighed for søge foreningens legater, fx Dreyers Fonds legat til nystartede arkitektvirksomheder.

Læs mere om vores legater og se aktuelle ansøgningsfrister.

Lån et lokale

Har du eller I som gruppe af ledige mod på selv at sætte ting i gang, er der mulighed for at låne lokaler i Arkitektforeningen til et foredrag, et møde eller lign. Se hvordan

Har du spørgsmål?

Susanne Steinhauer Telen

Koordinator

+45 30 85 90 03

sst@arkitektforeningen.dk

Kontakt

Vores medarbejdere i sekretariatet er klar til at besvare dine spørgsmål

Find os her
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +