Akademisk Arkitektforening

Hillerød Syd

Præmierede

I. præmie
Forslag 5 (ID: 68487)

BOGL landskabsarkitekter v. Jens Linnet; Michael Sten Johnsen og...

II. præmie
Forslag 8 (ID: 13031)

SLETH

Indkøb
Forslag 22 (ID: 75115)

Morten Dam Feddersen, Morten Kjer Jeppesen og Ulrik Mathiasson...

Indkøb
Forslag 12 (ID: 54571)

Steen Høyer

Øvrige

Forslag 23 (ID: 12233)

Riikka Von Martens

Forslag 21 (ID: 03400)

Active City Transformation

Forslag 18 (ID: 08231)

Kay Sales og Clotilde Imbert

Forslag 16 (ID: 24923)

Gianni Roncaglia

Forslag 14 (ID: 12684)

Citypeople

Forslag 9 (ID: 52018)

WU Studio

Forslag 7 (ID: 38754)

Anders Borg og Kristian Langkilde

Forslag 6 (ID: 45454)

Mexican and Slovenian architects, s.l.p.

Forslag 3 (ID: 27489)

Magma Architecture og Ostermann & Kleinheinz

Forslag 2 (ID: 78757)

Tue Trærup Madsen

Forslag 1 (ID: 10147)

Vibeke Rønnow Landskab

Forslag 19 (ID: 68112)

Farsø Have

Forslag 20 (ID: 37714)

Aaro Artto og salla Hoppu (FI)

Forslag 25 (ID: 00241)

Pelle Backman og Ebba Hallin (SE)

Forslag 4 (ID: 22000)

Claus Nebelin og Peter Hvidt

Forslag 11 (ID: 86062)

AR Urbanism, John Pardey Architects m.fl. (UK)

Forslag 13 (ID: 19087)

We architecture, JWH Arkitekter og SWECO

Forslag 10 (ID: 13184)

Stock35, Jonas Tesch og Andreas Skov Petersen

Forslag 15 (ID: 22482)

NOBEL arkitekter