Akademisk Arkitektforening

Tilgængelighed som en selvfølgeGod arkitektur tilbyder rammer for liv. Gode rammer for liv er rammer, der ikke diskriminerer – rammer der er der for alle.

Ambitionen kan ikke være mindre end det – hverken i Danmark eller i resten af verden. Mennesker med fysiske funktionsnedsættelser skal opnå samme tilgængelighed som alle andre i samfundet.

Det er Arkitektforeningens håb, at vi i 2050 slet ikke behøver at tale om tilgængelighed, fordi det til den tid vil være en selvfølgelighed at bygge og planlægge tilgængeligt.

Vær med i netværksgruppen til gensidig inspiration og udveksling af viden og erfaringer.

Kalender

Udgiv indhold