Akademisk Arkitektforening

1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser

Dato

1.4.2016

Tidspunkt

10.00-16.00

Beskrivelse

Efterkrigstiden er en vigtig periode i dansk arkitektur– og samfundshistorie. Her gik staten og landets bedste arkitekter sam- men om at skabe nye og bedre boliger til den almindelige danske familie, og her ud- vikledes den moderne forstad og det dan- ske velfærdssamfunds grundlæggende arkitektursprog. I dag har mange af disse murede boligbebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne brug for at blive fremtidssikret. Men modernisering og renovering uden omtanke for helheden risikerer at udvande den værdifulde, tidstypiske arkitektur. 

 

Realdania har i samarbejde med Lands- byggefonden, Grundejernes Investerings- fond og Slots- og Kulturstyrelsen igangsat en kampagne, der sætter fokus på, hvor- dan kvaliteterne i 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser kan videreføres i fremtiden. Sammen med Aarhus Kommu- ne, Arkitektforeningen Østjylland og pro- fessor Mogens A. Morgen, Arkitektskolen Aarhus, er kampagnen gået sammen om et endagsseminar 1. april 2016 på Dokk1 og arkitektskolen. 

 

På seminaret vil en række fremtrædende eksperter giver deres input til, hvorfor perioden er en af de vigtigste i nyere dansk arkitekturhistorie, og hvordan den kan frem- tidssikres. Der vil afslutningsvis afholdes en række workshops, hvor du får mulighed for at give dine input. 

Seminaret gennemføres i forbindelse med åbningen af udstillingen Søvangen: Boliger til Folket!, som Aarhus Kommune, BrabrandBoligforening og kampagnen gennemfører. Med afsæt i Søvangen i Bra- brand hylder udstillingen fællesskabet, hverdagen og livet i forstaden i en folkelig og kulturel form. Udstillingen kan opleves på Dokk1 frem til og med 18. april. 

 

Se vedlagte program. 

 

For tilmelding kontakt Emma Wang Hansen på kampagnesekretariatet i Dansk Bygningsarv, på ewh@bygningsarv.dk, tlf. 33339910. Tilmelding inden mandag den 28. marts. Bemærk venligst, hvilken workshop, du deltager i. 

 

BilagStørrelse
soevangen.jpg2.62 MB
PROGRAM_1940erne_og_1950erne_12.02.2016.pdf437.84 kB
INVITATION417.77 kB

Sted

Dokk1 / Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Århus C
Intet sted angivet.

Kommentarer