Akademisk Arkitektforening

Arkitekt MAA Henrik Stjernholm

Brødtekst: 
er medlem af Erhvervsminister Brian Mikkelsens nyetablerede Planklagenævn med professor Carsten Munk Hansen som formand.

Kommentarer