Akademisk Arkitektforening

Rambøll

Brødtekst: 
har vundet udbuddet for bygherrerådgivning på den kommende Femern forbindelse mellem Danmark og Tyskland i samarbejde med Arup og TEC.

Kommentarer