Akademisk Arkitektforening

Høring: Udkast til ajourføring af Byplanhåndbogen, frist 18. maj 2018

4.5.2018 Se profil  

Martin Yhlen

Udkast til ajourføring af Byplanhåndbogen

Dansk Byplanlaboratorium udgav i 2009 Byplanhåndbogen, som indeholder en oversigt over plansystemet på grundlag af planloven, samt forklaringer til en lang række ord og begreber, der bruges i kommune- og lokalplanlægning.

Byplanhåndbogen henvender sig bl.a. til - og bruges af - borgere, der har brug for at sætte sig ind i forslag til kommuneplaner og lokalplaner, politikere og planlæggerne i kommunerne samt studerende.

Siden den første udgave blev udgivet, er der sket væsentlige ændringer i planloven og på en række andre områder. Byplanhåndbogen er derfor ved at blive ajourført.

Ajourføringen foretages af undertegnede i samarbejde med en følgegruppe af fagligt kompetente praktikere og er støttet af Dreyers Fond og Grundejernes Investeringsfond. 

Byplanhåndbogen vil blive udgivet både som bog og i en pdf-udgave, som vil kunne hentes på Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside: www.byplanlab.dk

Byplanhåndbogen spænder over et bredt og kompliceret emne- og lovområde. Gode og præcise forklaringer og korrekte henvisninger til lovregler vil være til stor fordel for brugerne. Vi håber derfor, at I vil bidrage hertil ved at gennemgå og kommentere vedlagte udkast. Der er helt sikkert fejl heri, men forhåbentlig færre efter denne høring.

Ud over de afsnit og opslag, der er af særlig interesse for den pågældende myndighed, forening, uddannelsesinstitution mv., er I naturligvis velkomne til at kommentere øvrige afsnit og supplere med yderligere opslagsord mv.

Vi stiler efter at Byplanhåndbogen kan udgives inden sommerferien. Jeg håber derfor at modtage jeres bemærkninger senest den 18. maj 2018.

Bemærkninger og forslag mv. bedes sendt til: ap@byplanraadgivning.dk

Med venlig hilsen

Arne Post

Download udkastet til den ajourførte udgave af Byplanhåndbogen

Kommentarer

View profile
Martin Yhlen Politisk konsulent i Akademisk Arkitektforening
man, 14/05/2018 - 15:05

Kære modtagere af høringsudgave af Byplanhåndbogen

Jeg glæder mig til at modtage jeres bemærkninger i løbet af denne uge, så vi kan overholde tidsplanen for færdiggørelsen.
Byplanhåndbogen kan jo på en række områder kun give et øjebliksbillede af plansystemet og anvendelse af byplanbegreber mv. Fx mangler jeg at kunne henvise til landsplanredegørelse 2018, som er under udarbejdelse, og der kan der jo komme ændringer efter de respektive høringer i Vejledning om landzoneadministrationen og Vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det indgår derfor i projektet, at den elektroniske udgave skal ajourføres.

De bemærkninger, som jeg foreløbigt har modtaget, bekræfter, at en ajourført udgave af bogen vil være til nytte.

Skulle jeres udarbejdelse af kommentarer give anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig – på mailadressen eller tlf. 28919766.

Med venlig hilsen

Arne Post