Akademisk Arkitektforening

Vi er sammen om Arkitektforeningen - tag del i fællesskabet og brug din stemme

29.1.2019 Se profil  

chg@arkitektforeningen.dk

Så er det tid til at stemme. Det er nu, du kan være med til at sætte retningen for Arkitektforeningens fremtidige virke ved at stemme til første del af repræsentantskabsvalget.

”Jeg vil rigtig gerne opfordre alle medlemmer til at støtte op om medlemsdemokratiet og bruge deres demokratiske ret til at stemme ved repræsentantskabsvalget. Vi har igen i år rigtig mange dygtige kandidater, som vil noget vidt forskelligt med Arkitektforeningen. Derfor kan din stemme blive afgørende. Så husk at bruge den og vær med til at tage ansvar for fællesskabet og foreningens fremtid.”

Johnny Svendborg
Formand for Akademisk Arkitektforening

Den første del af valget til Arkitektforeningens repræsentantskab er i gang. Alle medlemmer i DK har modtaget en mail med et link til afstemningssitet på den mailadresse, de har opgivet til Arkitektforeningen.

Hvis du ikke har modtaget mailen, kan det skyldes, at mailen er gået i din spamboks, eller at vi ikke har registreret din rigtige mailadresse. Du kan også stemme via et link fra Arkitektforeningens hjemmeside – her skal du logge ind med dit NemId for at stemme.

Stem via NemID her

Du kan stemme til og med den 10. februar 2019.

Kommentarer