Akademisk Arkitektforening

Østifterne inviterer til Årsmøde i Odense fredag d. 15. marts

9.2.2019 Se profil  

Claus Boelsmand

Årsmøde med guided tur på den nye Oluf Bagers Plads i Odense.

Fredag d. 15. marts kl. 14.

I samarbejde mellem Realdania By & Byg, og Fynske Planlæggere besøger vi Oluf Bagers Plads med tilhørende bygninger inden lokalafdeling Østifterne holder årsmøde i Oluf Bages Gård.

Realdanias spændende projekt ved Oluf Bagers Gaard er nu ved at nå sin afslutning,og der kan opleves en smuk og spændende kobling mellem gammel og nyarkitektur, hvor både bygningsform, materialer og stoflighed er bearbejdet med hensyn til at skabe en harmonisk helhed.

Realdania har været fødselshjælper og aktør fra Thomas B. Thrige Gades spæde start og frem til nu afsluttede projekter.

Vi vil få en spændende orientering om Realdanias rolle med særlig fokus på projektet omkring Oluf Bagers Plads ved arkitekt og projektleder Frants Frandsen.

Efter rundvisningen holder Østifterne Årsmøde med efterfølgende middag for medlemmerne.

Program:

 

15.30 – 17.30. Årsmøde med dagsorden iht. foreningens vedtægter.

(Denne del af arrangementet er forbeholdt Østifternes medlemmer)

Efterrundvisning går vi indendørs og holder årsmøde. Der vil være kaffe og kage.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om arbejdet i repræsentantskabet

3. Beretning om afdelingens virke

4. Forslag til behandling. Forslag til behandling på mødet skal være ledelsen i hænde senest d. 1. marts.

5. Valg

6. Eventuelt.

Endelig dagsorden udsendes i netværket senest d. 9.marts

Hvor valg tidligere er foregået via foreningens hjemmeside, holdes valg til lokalafdelingens ledelse og repræsentantskabet i år på årsmødet, og vi opfordrer derfor til, at man samtidig med tilmelding til arrangementet melder sit eventuelle kandidatur til en post i ledelse og repræsentantskab.

På mødet skal der vælges seks ledelsesmedlemmer og to suppleanter.

Der vil på årsmødet blive mulighed for at motivere sit kandidatur i forbindelse med valget.

17.30 – 22.00. Middag i Oluf Bagers Gård.

Der serveres en ni-retters menu med øl og vin ad libitum

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Send din tilmelding og evt. oplysning om kandidatur til repræsentantskab og lokalledelse til: 

anders@gymnastikhuset.net eller cb@arkk.dk

Kommentarer