Akademisk Arkitektforening

Sidste chance for tilmelding til Østifternes årsmøde.

8.3.2019 Se profil  

Claus Boelsmand

Årsmøde med guided tur på den nye Oluf Bagers Plads i Odense.

Så er det sidste chance at tilmelde dig til årsmødet i Odense.

Din tilmelding skal være os i hænde senest mandag d. 11. marts kl. 12.

Fredag d. 15. marts kl. 14. besøger vi i samarbejde mellem Realdania By & Byg, og Fynske Planlæggere  Oluf Bagers Plads med tilhørende bygninger inden lokalafdeling Østifterne holder årsmøde i Oluf Bagers Gård.

Realdanias spændende projekt ved Oluf Bagers Gaard er nu ved at nå sin afslutning,og der kan opleves en smuk og spændende kobling mellem gammel og nyarkitektur, hvor både bygningsform, materialer og stoflighed er bearbejdet med hensyn til at skabe en harmonisk helhed.

Realdania har været fødselshjælper og aktør fra Thomas B. Thrige Gades spæde start og frem til nu afsluttede projekter.

Vi vil få en spændende orientering om Realdanias rolle med særlig fokus på projektet omkring Oluf Bagers Plads ved arkitekt og projektleder Frants Frandsen.

Efter rundvisningen holder Østifterne Årsmøde med efterfølgende middag for medlemmerne. Denne del af arrangementet er forbeholdt Østifternes medlemmer

 

Program:

 

15.30 – 17.30. Årsmøde med dagsorden iht. foreningens vedtægter.

Efter rundvisning går vi indendørs og holder årsmøde. Der vil være kaffe og kage.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om arbejdet i repræsentantskabet

3. Beretning om afdelingens virke

4. Forslag til behandling.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på mødet

5. Valg.

Der skal vælges 6 ledelsesmedlemmer og 2 suppleanter til ledelsen.

Der er opstillet 9 kandidater.

Der vil på årsmødet blive mulighed for at motivere sit kandidatur i forbindelse med valget.

6. Eventuelt.

 

17.30 – 22.00. Middag i Oluf Bagers Gård.

Der serveres en ni-retters menu med øl og vin ad libitum

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Send din tilmelding til: 

anders@gymnastikhuset.net eller cb@arkk.dk senest mandag d. 11. marts kl. 11.59

 

Kommentarer