Akademisk Arkitektforening

København inviterer til at stille forslag til bygningspræmiering 2019

26.4.2019 Se profil  

chg@arkitektforeningen.dk

Københavns Kommune beder arkitekter om at indstille projekter til den årlige bygningspræmiering, hvor nye bygninger og byrum af særlig høj kvalitet får anerkendelse.

I København har man præmieret arkitekter og bygherrer bag særligt bemærkelsesværdig arkitektur siden 1903. Med præmieringen anerkender kommunen de kræfter, der har tilført byens fysiske rammer særlig kvalitet, og understreger samtidigt kommunens påskønnelse af god arkitektur som betydningsfuld for alle menneskers liv i byen.

Bedømmelsesudvalget består af medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget, stadsarkitekten samt en faglig bedømmelseskomité.

Sådan indstiller du til præmiering
Send en mail til Teknik- og Miljøforvaltningen, projektleder Tenna Egger Beck på BU64@kk.dk,  senest den 15. maj 2019.

Mailen skal indeholde:
- Max 4 illustrationer (foto)
- Adresse og et eventuelt navn på projektet
- Navn på arkitektrådgiver
- En helt kort begrundelse for indstillingen
- Navn og kontaktoplysninger på indstiller

Kriterier for indstilling
Der skal være udstedt tilladelse til ibrugtagning fra 1. januar 2018 til 1. juli 2019.
Der gives præmier inden for 4 kategorier:
A. Nybygninger og tilbygninger af boliger, erhverv og kulturelle institutioner.
B. Restaurering, ombygning, fornyelse og omdannelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, og ombygning af øvrige bygninger. Fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde byområder og fornyelse og omdannelse af øvrige karreer og byområder.
C. Nyindretning af lejligheder etableret i bygninger, der hidtil har tjent andet formål.
D. Bymiljøer, så som torve og pladser, parker og anlæg samt gavludsmykninger, skiltning og inventar.

Læs mere her https://www.kk.dk/bygningspraemiering


Foto: Amaryllis hus blev præmieret i år og vandt samtidig publikumsprisen. Foto: Kristian Lildholt Hansen


 

Kommentarer