Akademisk Arkitektforening

Arkitektonisk kvalitet i planlægning

  • No public posts in this group. You must register or login and become a member in order to post messages, and view any private posts.
  • No public posts in this group. You must register or login and become a member in order to post messages, and view any private posts.

Formålet med netværket er at få en horisontudvidende debat om de aktuelle emner på planlægningsfronten fx.

-arkitektonisk kvalitet i planlægning

- byomdannelse

- stedets placering i omgivelserne

- balancen mellem byudvikling og bevaring

- hvordan kvaliteten i landskabet kan fastholdes og højnes

- sammenhængen mellem økonomi og materialer

- nødvendigheden af byliv og friarealer

Udgiv indhold