NYHED 25.11.19

+2 professionaliserer både arkitekt og virksomhed

I det tidlige forår 2017 blev +2 et permanent efteruddannelsestilbud til unge arkitekter. Overbygningen har været savnet i den danske arkitektbranche, hvor der ikke før har eksisteret et egentligt professionaliseringsforløb.

Vil du vide mere om +2?

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

Professionaliseringsforløbet +2 har været flere år undervejs. I begyndelsen af 2020 kan efteruddannelsen nu byde femte årgang velkommen til det toårige forløb på arkitektskolerne i København og Aarhus. Bag +2 står arkitektfagets centrale organisationer – Arkitektforeningen, Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Danske Arkitektvirksomheder og arkitektskolerne i København og Aarhus – og efteruddannelsen møder stor opbakning i arkitektbranchen. Det kommer nemlig ikke blot den enkelte arkitekt til gode at opgradere sig fagligt. Også tegnestueindehaverne vil mærke udbuddet af unge arkitekter, der har bedre indsigt i fagets vilkår og projekters udførelse.

“+2 er ret enestående, fordi det giver en systematiseret viden om byggeprocesser og fagets vilkår, samtidig med at det kobler teorierne til praksis gennem den enkeltes ansættelse på en tegnestue. Det er denne unikke kobling, der er +2’s styrke. Derudover er det ret enestående, at arbejdsgivere og lønmodtagere i form af de store organisationer samarbejder om at uddanne branchens unge og skabe et stærkere ståsted i byggebranchen,” siger arkitekt MAA og projektleder for +2 Jakob Brøndsted.

Vil du vide mere om +2?

Susanne Korreborg Snor

Koordinator

+45 31 32 45 84

sks@arkitektforeningen.dk

“Der er sket så mange ændringer i tegnestuernes størrelse, i byggeriets samarbejdsrelationer og i kompleksiteten i opgaverne, at mesterlæren bør suppleres af en systematiseret uddannelse ”

Jakob Brøndsted, projektleder for +2

Mesterlæren bør suppleres

Mens det i mange lande slet ikke er muligt at praktisere som arkitekt uden en praksisdokumentation, har Danmark ingen krav til formalisering af denne viden. I stedet er indføring i praksis som oftest sket gennem en form for mesterlære eller ad hoc-lære, der kan strække sig over mange år. Som nyuddannet arkitekt kommer man ikke nødvendigvis ind på et projekt, der er i opstartsfasen, og derfor kan det være vanskeligt at få en nogenlunde kronologisk indføring i de forskellige faser og parter i byggeriet:

“Det er denne indføring i praksis, som +2 sætter i system og komprimerer. Der er sket så mange ændringer i tegnestuernes størrelse, i byggeriets samarbejdsrelationer og i kompleksiteten i opgaverne, at mesterlæren bør suppleres af en systematiseret uddannelse. Og det er en enorm styrke, at fagets parter står sammen om det”, siger Jakob Brøndsted og fortsætter:

“Med +2- får arkitekten et videngrundlag og gennem eksamen et bevis på, at vedkommende har opnået indsigt i byggeprocesserne og en forståelse af egen og andre parters rolle. Gennem forløbet får deltagerne spejlet den viden, de får på kurset, med eksisterende projekter på deres ansættelsessteder via en tegnestuementor. På den måde opnår de konkret og praksisnær viden om processer, ansvar, økonomi, projektfaser osv.”

Faget har glædet sig

Igennem projektudviklingen har Jakob Brøndsted været i dialog med mange tegnestueindehavere, der har givet sparring i forhold til det faglige indhold og de behov, de ser hos de unge arkitekter på tegnestuerne. I dag er han løbende i kontakt med tegnestuer og fagpersoner omkring branchens udvikling, så +2 hele tiden er på forkant med nye tiltag og juridiske retningslinjer.

“Det er mit klare indtryk, at faget generelt er glad for, at kurset nu er en realitet. Mange tegnestuefolk giver udtryk for, at den systematiserede viden har manglet, og at overbygningen også vil løfte nogle forpligtelser fra tegnestuens skuldre, så deres indsats i stedet koncentreres på den praktiske sparring og projektindføring. Det kræver en enorm indsats at professionalisere sig, og tegnestuerne har ikke alle ressourcer til lave egne systematiserede forløb, hvor de nyuddannede arkitekter kan få den støtte, de har brug for. Derfor giver det så utrolig meget mening, at branchen står sammen om en overbygning.”

Læs mere og tilmeld dig kurset

 

Om +2

I 2016 dimitterede 44 deltagere fra +2-pilotprojektet. Og i øjeblikket er omkring 65 arkitekter og landskabsarkitekter i gang med det permanente forløb.

Der er mere end 25 undervisere tilknyttet +2, og de udgør tilsammen et bredt udsnit af fagets teori og praksis.

Der er tilmeldingsfrist til næste forløb onsdag den 18. december 2019.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +