NYHED 02.11.21

Nye stærke fagligheder valgt ind i bestyrelse og udvalg

Der var både lagt op til kampvalg til to bestyrelsesposter og en række pladser i foreningens faste udvalg på Arkitektforeningens repræsentantskabsmøde i weekenden. Se alle de nye- og genvalgte medlemmer og få et kig ind backstage.

Arkitektforeningens repræsentantskab 2021. Foto: Lasse Lagoni

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

I weekenden den 29.-30. november mødtes Arkitektforeningens repræsentantskab til det årlige repræsentantskabsmøde på Middelfart på Fyn. To dage præget af højt engagement – og en hel del spænding i luften, da der om lørdagen skulle stemmes til de ledige poster i henholdsvis bestyrelse og foreningens fem faste udvalg.

Stærke nye fagligheder om bord

Inden valget til de ledige poster stod på, gav de fleste af de opstillede kandidater en kort præsentation af sig selv og deres visioner for foreningen. Nogle var mødt op – andre præsenterede sig over Teams. Og derefter kunne der stemmes.

Efter et spændende kampvalg blev de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer:
Ida Lindberg, partner i Over Byen Arkitekter og Helle Lassen, selvstændig arkitekt og byplanlægger.

Pil Høyer Thielst partner i Lundgaard og Tranberg Arkitekter, og Jesper Kusk, Indehaver af Jesper Kusk Arkitekter, blev valgt ind ved kampvalg i Konkurrenceudvalget.

Tyra Dokkedahl, indehaver af Seriously Fun og Kristian Kofoed, stud.arch. blev begge valgt ind ved kampvalg i Redaktionsudvalget.

Jørgen Becker-Christensen, Landskabsarkitekt hos Schønherr blev valgt ind i Optagelses- og kvalifikationsnævnet, og Dorthe Jørgensen, projektleder hos Friis & Moltke, blev valgt ind i Understøttelsesfondet.

Workshop – Fremtidens forening

Som input til Arkitektforeningens kommende strategi 2022 – 2o23 mødtes repræsentanterne til en workshop om visionerne for ”fremtidens forening”. Det førte til spændende faglige og konstruktive diskussioner om, hvordan vi som forening både kan styrke vores medlemmers faglige udvikling og behovet for at mødes både fagligt og socialt (online og fysisk) med kolleger på tværs af faget – og på tværs af geografier.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Plads til udvikling på den lange bane

Et andet væsentligt punkt på dagsordenen var vedtagelse af den reviderede udgave af Arkitektens Virke, som er udviklet på baggrund af input fra en medlemsbaseret arbejdsgruppe. Resultatet er blevet et dynamisk dokument, der forholder sig til de etiske dilemmaer, vi typisk står overfor som arkitekter i dag på tværs af faget. Fornyelsen af Arkitekten Virke blev vedtaget med stort flertal. Det samme gjaldt budgettet for de kommende to år blev stemt hjem, som giver rum til langsigtet udvikling og styrket faglighed.

Her kan du få et overblik over alle nyvalgte og genvalgte medlemmer af bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen:

Kristine Leth Juul – genvalgt for 4 år
Lone Feifer – genvalgt for 4 år

Ida Lindberg – nyvalgt for 3 år
Helle Lassen nyvalgt for 3 år

Se hele bestyrelsen

Konkurrenceudvalget:

Kathrin Gimmel – genvalgt for 3 år
Carsten Rasmussen – genvalgt for 3 år
Pil Thielst – nyvalgt for 3 år
Trine Berthold – genvalgt for 2 år
Jesper Kusk Pedersen – nyvalgt for 2 år

Se hele Konkurrenceudvalget

Redaktionsudvalget:

Tyra Dokkedahl – nyvalgt
Kristian Kofoed – nyvalgt
Nina Mathiessen – genvalgt

Se hele Redaktionsudvalget

Responsumudvalget
Hanne Alrø – genvalgt

Se hele Responsumudvalget

Optagelses- og kvalifikationsnævnet
Isak Worre Foged – genvalg
Jørgen Becker-Christensen – nyvalgt

Se hele Optagelses- og kvalifikationsnævnet


Understøttelsesfondet

Henrik Stjernholm genvalgt ved fredsvalg
Dorthe Jørgensen nyvalgt ved fredsvalg

Se hele Understøttelsesfondet

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +