NYHED 30.11.20

26 projekter er indstillet til Årets Arne 2021

I alt er 26 projekter i Storkøbenhavn indstillet til arkitekturprisen Årets Arne 2021. Ud af de 26 indstillede projekter er det kun de fem projekter, som opnår flest stemmer til afstemningen, der bliver nomineret til Årets Arne 2021.

Amager Centret. Illustration: Kontraframe

I oktober måned har der været åbent for indstillinger på www.aaretsarne.dk. Det har resulteret i 26 indstillede værker, som lever op til prisens kriterier. Blandt disse skal medlemmerne af Arkitektforeningen København ved afstemning vælge de fem værker, der skal nomineres til prisen.

Når de nominerede er fundet, skal de beses af prisens jury ved værkbesøg samt deltage i det offentlige arrangement ‘Fejring og Kritik’, hvor værkerne præsenteres og kommenteres af to gæstekritikere. Formatet for dette arrangement afhænger dog af restriktioner for forsamlinger. Ultimo januar offentliggøres prisens vinder sammen med juryens betænkning.

Om de nominerede

Amager Centret

Moderniseringen af Amager Centret er PLH Arkitekters modsvar til de klassiske og introverte shoppingcentre, som vi kender i dag. Med det formål at skabe byliv i og omkring centret, er der blevet åbnet op for facaderne, anlagt bedre rundgange og skabt nye pladsdannelser i form af bl.a. et grønt gårdrum med Danmarks største plantevæg og en 1100 m2 stor offentlig tagterrasse. Alt det skæve er bevaret: forskydningerne, de trykkede og åbne høje rumligheder for ikke at miste Amager Centrets identitet. Desuden er bygningernes tidligere industrielle karakter som rebslageri blevet genskabt bl.a. gennem reetablering af de smukke modernistiske facader.

Arkitekt: PLH Arkitekter // Bygherre: DSC – Danske Shoppingcentre // Ingeniør: COWI A/S // Landskab: Opland // Entreprenør: Hoffmann A/S // Øvrige parter: DEAS, Spacelab

Amagerværket Blok 4

Amagerværkets Blok 4 er Københavns nye, fossilfrie kraftværk. Værket, som producerer både el og varme og fyres med træflis, er et led i planen om at udfase kul og gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad. Arkitekten har synliggjort byens grønne vision og gjort den store kraftværksblok til en aktiv og positiv tilføjelse til København ved at tilføje bygningen en tæt struktur af 8600 træstammer. En stiliseret skov, som besøgende inviteres til at bevæge sig op igennem via en spektakulær trappe, hvorfra der undervejs er indkig til energiproduktionen. Trappen ender i en træplantet udsigtsplatform, der giver et enestående kig udover kraftværket, byen og vandet.

Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects // Bygherre: HOFOR // Øvrige parter: MOE, LYTT, Speirs + Major

BaneGaarden

Bag Hovedbanegårdens nu nedlagte jernbaneterræn udvikles Københavns nye bydel, Jernbanebyen. I områdets østlige ende ligger BaneGaardens 9 trælader, omsluttet af et stort grønt område med vildnis og store træer. Bygningerne, opført i 1909, er udført i træ som en søjle-/drager-/bjælkekonstruktion. Facaderne er udført med klinkbeklædte fyrretræsbrædder. Bygningerne har henligget uforandret men stærkt nedbrudte. BaneGaarden bliver løbende istandsat over en længere periode ud fra følgende udgangspunkter:

  • Genbrug frem for forbrug
  • Håndværk frem for hastværk
  • Naturlige byggematerialer frem for syntetiske
  • Træ frem for beton og stål
  • Flis frem for fliser
  • BaneGaarden hylder det gode håndværk og et engageret køkken, omgivet af bier, høns og højbede

Arkitekt: Rønnow, ArcgencY // Bygherre: DSB Ejendomsudvikling A/S, BaneGaarden ApS // Ingeniør: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, COWI A/S // Øvrige parter: Optoglas ApS, Realdania

Boderne i Enghaveparken – genopførelse

Boderne blev tegnet af Arne Jacobsen, da han var ansat på Stadsarkitektens Direktorats Tegnestue i slutningen af 1920’erne. I 1970 var de så medtagne af rust og tæring, at de blev revet ned. Nu er de blevet genopført efter to idealer:

  • At genskabe det originale udtryk med klassisk proportionering og knappe, spinkle detaljer
  • At opdatere alle løsninger, så kuldebroerne forsvandt og der var balance i indeklimaet og konstruktioner

De to boder flankerer nu igen indgangen til Enghaveparken og bidrager til en synlighed og en åbenhed, som inviterer indenfor til det liv, som udspiller sig i parken.

Arkitekt: Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS // Bygherre: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen // Ingeniør: Niras A/S // Øvrige parter: Realdania

Enghaveparken – Klimapark

Enghaveparken fra 1928 er nu transformeret til en klimatilpasset og rekreativ park med en regnvandskapacitet på hele 22.600 m3. Nytænkende arkitektoniske løsninger, biodiversitet og vandkredsløb har skabt en park til fremtidens behov. Vandet håndteres synligt i projektet ved hjælp af multifunktionelle skybrudsbassiner og et 550 m omkransende dige. Løsningerne holder ekstremregnen tilbage og skaber samtidig nye opholds-, sanse- og bevægelsesmuligheder til hverdag. Styrken ligger i integrationen af det enorme vandvolumen i parkens nyklassicistiske æstetik og projektet er dermed det allerførste af sin art. Arkitekterne viser, at vi både kan bevare og nytænke vores fælles kulturarv, når klimakrisen rammer byerne.

Arkitekt: TREDJE NATUR // Bygherre: Københavns Kommune, HOFOR og Områdefornyelsen // Ingeniør: COWI // Entreprenør: Hoffmann // Øvrige parter: Platant

Falkoner Allé 118

Frederiksberg Kommune udbød i 2016 en konkurrence om opførelse af almene boliger for at imødekomme behovet for boliger til flygtninge, som AAB og Mangor & Nagel vandt. Arkitekterne har gjort en dyd ud opgavens begrænsninger – Placeringen mod Ågade, mødet med både karrébyen, kirken og villaerne bagtil. Mødet med den forskelligartede kontekst har givet huset en særlig udformning med en markant skrå tagflade. Dog er huset tænkt stilfærdigt, og opleves som en naturlig fortsættelse af de 100 år gamle nabohuse.

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S / TNT Arkitekter // Bygherre: Boligforeningen AAB // Ingeniør: Svend Poulsen A/S, Oluf Jørgensen A/S // Entreprenør: Totalentreprenør Thormann A/S

Folehavebroen

Folehaven cykel- og gangbro er en elegant og markant ’newcomer’ til familien af cykelbroer i København. Broen byder sig til som en tryg passage for fodgængere og cykellister og som en trafikal omlægning af en problematisk cykelvej. I dag strækker den nye bro over Folehaven sig som en del af Vigerslevsparkens langstrakte grønne bånd. Med en placering, hvor Holbækmotorvejen slutter, har broen karakter af en vestvendt byport mod København. Dens iøjnefaldende udseende kommer af et omvendt såkaldt fink-gitter, hvor stålmasterne hælder og strækker sig mod himlen. Broens konstruktion og æstetik er nøje tilpasset både funktioner og landskab; broen ser nærmest ud som om den svæver uden understøtning og udgør en slags stiliseret landskab. Om natten lyser broværnet og får broen til at gløde.

Arkitekt: Dissing+Weitling // Bygherre: Københavns Kommune // Ingeniør: Cowi // Entreprenør: Bladt // Landskab: Kragh&Berglund

Frihedsmuseet

Frihedsmuseet er både museum og et nyt naturrum i Churchill Parken ved Kastellet. Udgangspunktet for skabelsen af det nye museum var respekten for den særlige atmosfære og tone på Kastellet. Projektet fortjener Årets Arne, fordi det både diskret og virkningsfuldt formår at skabe en ny ramme for den vigtige grundfortælling om kampen for frihed mod undertrykkelse og had. Samtidig giver det et nyt uderum til de fredede omgivelser i stedet for at tage rum fra byen. Museet udspænder virkningsfuldt rejsen mellem lyset og livet over jorden og mørket og historiefortællingen under jorden. På denne måde gøres historien levende og relevant, også for yngre generationer.

Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter // Bygherre: Nationalmuseet // Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S // Landskab: Professor, landskabsarkitekt Steen Høyer og Julie

Gladsaxe Gymnasium

Gladsaxe Gymnasiums udtjente – men bevaringsværdige – svømmehal har gennemgået en transformation til undervisningsbygning med auditorium og studiezoner, som skiller sig ud ved ikke at have overskrevet sin egen historie. Det nye design er udviklet med afsæt i tre bevægelsesmønstre, der identificeres som bærende for det oprindelige design og resultatet lægger sig – som det oprindelige byggeri – i spændingsfeltet mellem arkitektur og design. Mønstrene er: den Vertikale bevægelse ned og op, den Cirkulære bevægelse omkring og den Langsgående bevægelse i bassinet. Akustik, niveaufri tilgængelighed og bevarelsen af oprindelige detaljer er vigtige benspænd i projektet, som tegnestuen er gået til med løsningsorienteret nysgerrighed.

Arkitekt: Dall & Lindhardtsen // Bygherre: Gladsaxe Gymnasium // Ingeniør: Karsten Bach, Jan E. Nielsen // Entreprenør: Carlsen & Co // Øvrige parter: Gymnasiefællesskabet

Halmlageret

Halmlageret er re-designet med stor respekt for bygningens arkitektoniske rammer og særpræg. Udvendigt har man nøjsomt afrenset facader og gesimser uden at ændre på struktur og materialitet. Bygningen er opgraderet til nutidens energi krav, uden at fokus tages fra bygningens overordnede arkitektur. Dette er opnået i tæt samarbejde, og dialog, med Københavns Kommune samt Carlsberg Byen. I bygningens indre ses de smukke søjler med det markante buet kapitæl der understøtter 1.sal. På 1.sal folder bygningens arkitektur sig ud, med det store tøndehvælvede loft i hele bygnings længde, badet i smukke kaskader af dagslys fra de store rytterlys.

Arkitekt: H4 Arkitekter ApS // Bygherre: Kaphi Ejendomme ApS // Entreprenør: L-tech ApS

Hangar 3

Hangar 3 er en transformation af en bevaringsværdig flyhangar til fælleshus for de kommende beboere i Flyvestation Værløse. Projektets ambition er at balancere den historiske betonkonstruktions bevaringsværdier op imod omdannelsen til nyt fælleshus. Forslagets hovedgreb understreger Hangarens konstruktion; ved subtraktion af to centrale tøndehvælv er dannet et intimt åbent gårdrum i hangarens indre. Glasfacader omkranser det nye gårdrum – så lyset også kommer indefra. Gennem omfattende genbrug af eksisterende bygningsdele og et materialevalg, der lægger sig tæt op ad Hangarens eksisterende industrielle karakter, fastholdes resurserne og giver et bud på en bæredygtig og robust transformations-strategi.

Arkitekt: Steenberg Architects // Bygherre: Freja Ejendomme // Ingeniør: MOE // Landskab: Tredje Natur // Entreprenør: Strømberg Sahl A/S // Grafik: Rama Studio // Øvrige parter: Byggeudvalget (Sydlejren)

Kunstnervilla på Krathusvej

Villaen blev opført i 1914 som bolig og atelier til billedhuggeren Kai Nielsen og var tegnet af Ivar Bentsen, der var central i Bedre Byggeskik-bevægelsen. Kai Nielsen fik et helt særligt atelier i huset: højt til loftet med ovenlys og den samme coboltblå vægfarve som i centralhallen på Faaborg Museum, som Kai Nielsen leverede en stor sort helfigurskulptur til. Atelieret var med tiden forvundet, loftet fladt og væggene hvide. Nu er det genskabt med bræddebeklædte vægge, hvælvet loft, ovenlysvinduer mod nord og øst i taget, rå betongulve og et højt trefløjet dørparti. Boligen er restaureret og moderniseret.

Arkitekt: Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS // Bygherre: Søren Milner // Ingeniør: Jørgen Nielsen Råd. Ing. // Øvrige parter: Anne Jonstrup Simonsen, Slots- og Kulturstyrelsen

Københavns Museum

Museet i byen / Byen i museet. Københavns Museum slog i februar 2020 dørene op til arkitekt Hans J. Holms fredede bygning i Stormgade 18. Forvandlingen er sket i et rigt tværfagligt samarbejde, hvor bygningen betragtes som genstand på lige fod med udstillingernes øvrige artefakter. Arkitektoniske og historiske værdier er genfremkaldt, gennem nøje udvalgte tilføjelser, ombygninger og tilbageføringer, med afsæt i omhyggelige bygningsarkæologiske undersøgelser. Husets sale og rum vækkes til live gennem en reversibel og reflekterende udstillingsarkitektur og stedsspecifik lyssætning, der balancerer det rationelle og det poetiske, med udgangspunkt i bygningens detaljerigdom og stærke håndværkstradition. Således har ambitionen været at invitere Københavnerne og byens gæster indenfor til et museum af en høj arkitektonisk og oplevelsesmæssig kvalitet.

Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter A/S, LETH & GORI ApS // Bygherre: Byggeri København, Københavns Museum // Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen A/S // Udstillingsarkitekt: JAC Studios // Øvrige parter: Københavns Konservator, Nationalmuseets Konservatorer, Fortheloveoflight, Nanna Arnfred, Elias Lewinski, Oncotype, Dark Matters, Briq Group ApS

Livsrum Herlev

Omfavnet og tryg. Livsrum Herlev er det syvende, største og sidste der bygges ud fra Realdanias og Kræftens Bekæmpelses visionsprogram. Bygningen er placeret på en yderst vanskelig grund ift. intentionen om at skabe forbilleder for helende arkitektur. Samtidig er det et eksempel på en anden form for stedstilpasset arkitektur når rammerne er sammensatte og utilpassede som det så ofte er ved hovedstadens indfaldsveje. På den stærkt trafikerede hjørnegrund i Herlev var opgaven at skabe et byggeri, der midt i massive trafikale og støjmæssige udfordringer fra ringvejen og hospitalet, kunne opfylde et behov for hjemlighed, tryghed og fordybelse. I modsætning til det dynamiske, omskiftelige liv udenfor huset, beskyttes det indre i en hjemlig ro, nærværende sanselighed og forankret stabilitet. En ydre facade placeret i ringvejens grønne landskab omfavner opholds-, gårdrum, indgang, haver og husets brugere.

Arkitekt: Cornelius Vöge Atelier for Arkitektur ApS // Bygherre: Kræftens bekæmpelse og Realdania // Ingeniør: Aksel V Jensen A/S // Entreprenør: Svaneeng A/S i Totalentreprise // Landskab: MASU Planning ApS

Mineralvandsfabrikken

Transformationen af den fredede Mineralvandsfabrik i Carlsberg Byen bidrager til historien om et karakteristisk stykke kulturarv ved at tilføje nutidige lag af funktioner og materialer til de strukturer, der er bevaringsværdige. Kontrasten mellem rå, industrielle overflader og moderne elementer som indvendige ståltrapper understreger bygningens oprindelige brug og tilfører den samtidig ny relevans. Naturlige materialer som marmor og egetræ – i synergi med stedets industrielle sjæl – skaber moderne, funktionelle boliger i områdets eneste historiske bygning indrettet med beboelse på toppen. Et snit gennem taget danner et åbent atrium – et samlingspunkt for Mineralvandsfabrikkens beboere, hvor de kan mødes i grønne, lyse omgivelser.

Arkitekt: Dorte Mandrup // Bygherre: Carlsberg Byen P/S // Ingeniør: Sweco Danmark // Entreprenør: Hoffmann // Landskab: 1:1 landskab

Nordfløjen

Et hospital er uden tvivl en af de mest komplekse bygninger at tegne. Logistikken, funktionaliteten og hele maskineriet bag et hospital giver de største udfordringer og skal løses på en måde, at man som bruger ikke lægger mærke til ”maskineriet”. Ved at forene tekniske emner såsom logistik, funktionalitet med andre værdigrundlag f.eks.; velvære, social interaktion og community tilbyder Nordfløjen en mere fleksibel, rummelig og fremadseende arkitektur, hvor dagslys, større sengeområder, udkig og nærhedsprincipper skal give en positiv og mere direkte indvirkning på patienter, deres pårørende og personalet, for at bidrage til den højt specialiserede behandling, som Rigshospitalet tilbyder.

Arkitekt: 3XN arkitekter, LINK arkitektur, Nickl & Partner // Bygherre: Region Hovedstaden // Ingeniør: Sweco // Landskab: Kristine Jensens

Oehlenschlægergade skoles nye tilbygning

Nybygningen til Oehlenschlægersgades Skole er et fornemt eksempel på, hvordan en mindre bygningsenhed med få og enkle virkemidler med et nutidigt udtryk, kan tilføre et bevaringsværdigt bymiljø en ny identitet med harmoni mellem forskellige stilperioder. Nybygningen fortolker med sit markante tag gennemgående motiver fra bygningerne omkring Litauens Plads og formidler skalaovergangen til den bevaringsværdige nabobygning. Facaden fortolker lokalområdets murpiller og gesimser i et tydeligt optegnet grid med vinduesformater, der giver facaden en menneskelig skala og formidler skolens aktive funktioner til pladsen. Bygningen indskriver sig i konteksten ved at videreføre nabobygningernes klassiske murdetaljer i et moderne formsprog med en præcis detaljering af murede relieffer.

Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard (TRUST), Tegnestuen LOKAL, KANT // Bygherre: Byggeri København // Ingeniør: Dominia og Norconsult (TRUST) // Entreprenør: Enemærke & Petersen A/S // Landskab: GHB (Trust) // Øvrige parter: LYTT, Kragh & Berglund

Orientkaj

Som en del af Cityringen, har København fået en ny metrolinje til Nordhavn – og en ny højbanestation, Orientkaj Metrostation. Stationen mimer den store skala og de brutalistiske arkitekturtræk ved Nordhavnens industrielle fortid, men åbner samtidigt op for en passagerfokuseret, menneskelig skala og detaljerigdom i stationens indre, hvorfra der er vidt udsyn ud over havnen. Orientkaj er designet som en prototype for fremtidige højbanestationer i Nordhavn, der vil forbinde den bæredygtige bydel til resten af København. Kombinationen af de V-formede betonsøjler og et spænd på 33 meter resulterer i et minimalt fodaftryk, som efterlader størst mulig overflade til aktiviteter og byliv.

Arkitekt: ARUP, Cobe // Bygherre: Metroselskabet // Ingeniør: Rambøll Arup JV // Entreprenør: Metnord // Landskab: Cobe, Sleth, Polyform // Øvrige parter: CAS JV

Remiseparken

Remiseparken er forvandlet til et nyt, fælles mødested. Tidligere var parken et område Urbanplanens beboere forsøgte at slippe udenom, nu er den et sted, folk fra hele København besøger. En aktivitetssti i indfarvet beton skaber den sammenhæng parken har manglet og fører besøgene ud på eventyr i dens grønne kroge. Stien zig-zagger forbi legepladser, nyttehaver, soppebassin, boldbaner og Elleskoven: en nyanlagt skov og klimasikring under skybrud. Med sine gamle træer og nye landskabsrum, løfter Remiseparken området – klimamæssigt og socialt. Remiseparken er Urbanplanens nye, grønne kultur- og fælleshus. En park hvor både mennesker og naturen trives.

Landskabsarkitekt: BOGL // Bygherre: Københavns Kommune // Ingeniør: Rambøll // Entreprenør: Christiansen & Essenbæk, Logic & co., FSR beton, Fantasileg // Øvrige parter: Gemeinschaft, Pelcon, SNE Architects

Silver Arrow

Silver Arrow er et nyt boligtårn på Islands Brygge. Bygningen har lagt tidens hittepåsomme arkitekturstil bag sig og er udformet med udgangspunkt i vores klassiske og moderne arkitekturarv.

  • I Berlinske stod der: […] det er lige før cyklen standser af sig selv ved synet af den slanke, stribede skive, der rejser sig midt i synsfeltet lige der, hvor vejen slår en bugt.
  • I Politiken stod der: Det er både klassisk, moderne og slående elegant løst […] stofligheden i brystningernes aluminium bliver så let, at den ligner tekstil […] Arne Jacobsen ville have været stolt.

Arkitekterne selv mener, de har gjort sig umage.

Arkitekt: Holgaard Arkitekter // Bygherre: Walls Bryggen // Ingeniør: COWI, Erik Pedersen rådgivende civilingeniører

Stationen

Projektet Stationen er resultatet af et unikt og integreret co-creation forløb imellem en række studerende og 3 arkitektvirksomheder. Med udgangspunkt i de studerendes enorme energi og engagement, har Bertelsen og Scheving, GXN og Arcgency i fællesskab transformeret Frederiksbergs gamle politistation til et hus, der næsten på alle måder er det diametralt modsatte af en politistation – et hus for kreativitet, samarbejde og nytænkning. Alt dette er gjort med respekt for og i tråd med den bevaringsværdige bygning. Projektet er et unikt eksempel på hvordan arkitektur, programmering og indretning kan balancere en levende fortid med en sprudlende fremtid.

Arkitekt: Bertelsen & Scheving Arkitekter, Arcgency, GXN // Bygherre: CBS // Ingeniør: Jørgen Nielsen, Martin Funch, ISC A/S // Øvrige parter: Nordea-fonden, VILLUM Fonden, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Frederiksberg Fonden, Weimann Fonden

Tidsmaskinen

Tidsmaskinen er et ensemble af tre bygninger, villa, væksthus, tårn, der tilsammen rummer områdets fritidshjem. Men det er også en arkitektonisk leg med typologier, tid og sted. Inspektørvillaen er ombygget, så ånden fra dens opførelse i 1918 genfortolkes, og dets indre og ydre hænger sammen. Væksthuset er pausen på vej til tårnet og dets mangekantede rum til bevægelse og samling. Tårnet er en ny typologi på stedet, der passer ind, men samtidig virker fremmed og gådefuld. En bygning der fortolker stedets ånd, og udfordrer tidens ånd indenfor institutionsbyggeri. Og så skal vi ikke glemme den vilde have, der har hjemmehørende planter med nektar til insekter og frugter til stedets børn.

Arkitekt: BBP Arkitekter A/S // Bygherre: Byggeri København, Børne- og Ungdomsforvaltningen // Ingeniør: Tyréns // Entreprenør: Strømberg Sahl

Villa i Vangede

Der bliver bygget 4 – 5.000 nye enfamiliehuse i Danmark om året. Størsteparten er typehuse og opført af meget CO2-tunge materialer, og i vores øjne kunne arkitekturen også være smukkere og mere varieret. Vi forsøger med eksemplets magt at vise fremtidens husejere, at man ikke nødvendigvis skal “investere i mursten” for at få et godt og holdbart hjem. Dette hus er bygget i et kvarter præget af murede huse. Husets terrændæk er slebet og bærer en let trækonstruktion med bærende bjælker af limtræ og tagbrædder af pitch pine. Udvendigt er huset beklædt med varmebehandlet, sortmalet fyrretræ.

Arkitekt: Peter Kjær // Bygherre: Camilla og Kasper Huus // Ingeniør: Regnestuen, Ekolab // Entreprenør: Vangede Byg

Vinterbadehuset Isfuglen

Bygningen står som en moderne fortolkning af de eksisterende bådhuse på havnen. Den skaber en samhørringhed med det eksisterende, samtidig med at den udtrykker sig med sin egen identitet. En identitet der er genkendelig og som skaber en ny fortælling om havnen som aktivt og innovativt samlingspunkt for ikke bare vinterbaderne, men for alle kommunens borgere. Mod Havnen åbner huset sig i en reflekterende flade og indrammede kig, der afspejler himlen og havet overalt i huset. Interiøret er udført i varme venlige materialer som en kontrast mod det kolde og rå hav.

Arkitekt: MATTERS arkitekter // Bygherre: Brøndby Kommune // Ingeniør: Kalmar Byggerådgivning // Entreprenør: Logik & Co

ZOOLab

Ved at forholde sig nærværende og med omhu for alle elementer og sammenhænge, der tilsammen skaber en bygningshelhed, findes potentialet i ethvert byggeri til at overskride sin egen form. Byggerier kan skabe steder med atmosfære, der fortæller og bevæger. Det er en forestilling, som ZOOLab tror på og håbefuldt ønsker at overbevise om. Dette efterstræbes i en dyb tro på arkitektens kernefaglighed fra hovedgreb til detaljering. Byggeriets ambition om at udtrykke et klart arkitektonisk udsagn underbygges af, at karaktertræk, bygningselementer, materialer, form, detaljer, overgange og rytmer altid udtrykker en større historie. Det er arkitektens opgave at formulere den fortælling og at bære den frem i alle byggeriets udtryksformer.

Arkitekt/Totalrådgiver: Claus Pryds Arkitekter // Bygherre: Københavns ZOO // Ingeniør: Regnestuen ApS, Arkitekt på Konstruktioner: MP Arkitekter ApS, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S // Entreprenør: Fryd! ApS, KME A/S, C5 VVS & Ventilation A/S, KN Tagdækning A/S, Svend Lajer & Søn El-Anlæg A/S, Malerfirma J. S. Hansen // Øvrige parter: Villum fonden, Knud Højgaards Fond, BrandFactory A/S

Ørsted Haver

Tegnestuen LOKAL har med Ørsteds Haver løftet en ordinær facaderenovering til en drastisk gentænkning af husets fælles, semiprivate og private opholdsarealer og har samtidig radikalt ændret husets relation og bidrag til HC Ørstedsvej. Med renoveringen er der skabt et nyt socialt rum, hvor beboere kan mødes på tværs af boligerne og hvor et nyt fællesskab kan blomstre op i frodige og grønne omgivelser. Den monolitiske og monotone barriere mellem husets og gadens brugere er blevet brudt op for at skabe et levende gadebillede med variation og personlighed og metoden rummer et enormt potentiale for at bevare og transformere vores eksisterende bygningsmasse.

Arkitekt: Tegnestuen LOKAL // Bygherre: 872 E/F H. C. Ørsteds Vej 25-27 og Salling Group // Ingeniør: COWI og Henneby Nielsen // Entreprenør: Amstrup & Baggesen // Øvrige parter: CEJ Ejendomsadministration

Om listen

Værkerne er opstillet i alfabetisk, og rækkefølgen er derfor ikke udtryk for stemmeantallet. Informationen under beskrivelsen er oplyst af de indstillede arkitekter.

Man kan stemme, hvis man er medlem af Arkitektforeningen København. Du vil få sendt en email med et unikt link til afstemningen.

Kontakt: sekretaer@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +