NYHED 28.06.21

3 studerende hyldes for nytænkende refugium og kollektiv for kriminelle og studerende

2 projekter fra Det Kongelige Akademi og Arkitektskolen Aarhus har modtaget Arkitektforeningens bachelorlegat for projekter på højt fagligt niveau med personlige stemmer, der slår igennem.

BA legat_Astrid og Lise_Refugium for Refleksion

I dette projekt undersøger to studerende, hvordan man med og inspiration i Maribos kloster kan danne rammer for individuelle og kollektive refleksionsrum og give Maribos borgere et meningsfyldt mødested. Rendering: Astrid Marie Strandbygaard & Lise Lindholt Gammelgaard

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

Fredag eftermiddag tog en glædelig drejning for Astrid Marie Strandbygaard & Lise Lindholt Gammelgaard, da de til Lokalafdelingen KBHs sommerfest fik overrakt Arkitektforeningens bachelorlegat på 15.000 kroner.

På Arkitektskolen Aarhus var det en glad Helene Selmer Brøndsted, som modtog et diplom for din opgave om et Cohousing projekt mellem kriminelle og studerende. Hun studerer til hverdag i Berlin, men var i dagens anledning rejst til Aarhus for at modtage legatet.

Signe Frøkiær

Kommunikationsmedarbejder

+45 53 58 80 53

sf@arkitektforeningen.dk

De to glade legatmodtagere til sommerfest i Arkitektforeningen i København. (Lise til venstre og Astrid til højre).

Refugium til refleksion og med forbindelse til landskabet

Astrid Marie Strandbygaard & Lise Lindholt Gammelgaard fra Det Kongelige Akademi har undersøgt, hvordan Maribos kloster kan danne rammer for et individuelt og kollektiv refleksionsrum for domkirkebyens borgere.

Samtidig skal Refugiet hylde vandringen, som det individuelle refleksionsrum og kombinerer et pilgrimsrefugium med et folkeuniversitet og tilbyde offentlig adgang til bibliotek, auditorium, spisehus.

I betænkningen skriver Lokalafdeling København om projektet:

Årets bachelorlegat 2021 tildeles et usædvanligt helstøbt projekt, hvor det kunstneriske, det undersøgende og det samtidsrelevante går hånd i hånd. Processen er taget seriøst, og der er tydeligt redegjort for projektets formgivning og formål. Det er et projekt, hvor der er arbejdet sikkert i både den helt lille og den helt store skala, med et smukt og velbegrundet projekt som resultat.

Legatet tildeles Astrid Marie Strandbygaard & Lise Lindholt Gammelgaard, der med projektet ”Refugium for Refleksion” skaber et refugium og mødested i Maribo. Målet er at genoplive de historiske pilgrimsruter, der engang krydsede gennem byen og derigennem skabe udvikling frem for afvikling i den lollandske domkirkeby. Samtidigt foreslås det, at de tomme kirker i de omkringliggende sogne omdannes til et netværk af pejlemærker der leder vandrene mod byen og det centrale mødested. Projektet tager del i en samfundsdebat om balancen mellem land og by og skaber samtidigt fine rum, hvor lokale og vandrere kan mødes hvorved der kan skabes et nyt centralt samlingssted i Maribo.

Se billeder og læs mere om projektet

Helene modtager et diplom med bachelorlegatet til dimission på Arkitektskolen Aarhus.

Social rehabilitering af kriminelle i Mejlgade i samspil med studerende

Helene Selmer Brøndsted modtog legatet i Aarhus for opgaven“ Mit hjem er et fængsel”, som rummer idéen om et CoHousing-projekt i Aarhus, hvor studerende og indsatte bor side om side. Idéen tager udgangspunkt i det eksisterende Pension Skejby-koncept – fængselspension, hvor indsatte og studerende sammen, og hvor begge parter gavnes af gensidig udveksling af erfaringer, evner og oplevelser. Med udgangspunkt i Skejby-konceptet har Helene tegnet et hus i Mejlgade midt i Aarhus, hvor projektet kan udfolde sig i et mere tidssvarende byggeri, hvor idéen om CoHousing og kollektiv beboelse bliver udforsket og udfordret.

I betænkningen skriver Lokalafdeling Østjylland om projektet:

Det afleverede bachelorprojekt har et stort socialt fokus og viser nye veje til, hvordan sociale konstellationer kan udfordres i Mejlgades baggårde. Det er et sympatisk projekt, der viser nye veje i, hvordan man kan rehabilitere kriminelle i samspil med studerende. Der er i bebyggelsen fokus på hvordan man skaber fællesskab i en vertikal bebyggelse og får skabt fine overgange mellem det private og det fælles rum. Projektet lander fint i en baggård til Mejlgade og kobler sig på smukkeste vis til det eksisterende byggede miljø. Hele projektet er fremstillet flot grafisk og viser en høj grafisk forståelse og formidlingsevne.

Desuden er Helene en aktiv, generøs og engagerede studerende, der har formået at være vedholdende i sit arbejde, udvise en veludviklet metodik samt rigtig fine formgivningsevner. I arbejdet på studiet er hun altid engageret og generøst i diskussionerne med tænksomme betragtninger og konkrete råd til sine medstuderende. Hun løfter de gruppearbejder hun deltager i, og hendes medstuderende udtrykker at det er fagligt givende at samarbejde med hende.

Se billeder og læs mere om projektet

Begge legater er på 15.000 kroner og derudover modtager de tre studerende et studentermedlemskab af Akademisk Arkitektforening i resten af deres studietid.

Legatet skal anvendes til videreuddannelse eller studierejse. Kæmpestort tillykke med legaterne og nyd sommeren!

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +