NYHED 02.01.23

9 organisationer fra byggebranchen: "Vi er klar til de nye klimakrav"

Sammen med 8 andre organisationer fra byggebranchen ser Arkitektforeningen frem til ikrafttrædelsen af nye klimakrav til byggeriet. For byggeri, anlæg og drift af bygninger står for 30 pct. af Danmarks samlede CO2-udledninger, og det er for højt. Derfor er vi gået sammen om et fælles budskab til det nye Folketing, den nye regering og den nye social- og boligminister: Vi er klar til de nye klimakrav.

DTU Skylab er certificeret DGNB Diamant. Rørbæk og Møller er arkitekterne bag. Foto: Niels Nygaard

Kontakt

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Da byggebranchen i går, den 1. januar, vågnede op til et nyt år var det også til en ny virkelighed. Fra årets første dag blev der stillet krav om at beregne et nybyggeris klimapåvirkning ved en såkaldt livscyklusvurdering (LCA). Det er et nybrud i dansk klimapolitik, at der stilles konkrete krav om beregning af klimapåvirkning til en branche, og at der sågar indføres en grænseværdi.

En livscyklusvurdering er en beregning af et produkts livscyklus, og i dette henseende en beregning af et byggeris CO2-udledning fra materialer og anlæg over til drift af en færdigbygget bygning. Udover kravet til beregning af klimapåvirkning for al nybyggeri, indføres en grænseværdi for nybyggeri på over 1000 m2 på 12 kg. pr. CO2. Kravene indfases og strammes over tid, og fra 2025 indføres en grænseværdi for byggeri under 1000 m2.

Danmark er det første land i EU til at indføre et sådan krav om beregning af klimapåvirkning, og ligeledes sætte en grænseværdi. Og det er værd at fejre. Branchen har i en årrække efterspurgt indførelse af klimakrav til byggeriet for at løfte branchens klimaindsats og sætte skub i udviklingen af mere bæredygtigt byggeri.

Den grønne omstilling er den eneste vej frem, og det er en gylden mulighed for branchen at levere de nødvendige løsninger, både til Danmark og til resten af verden. Det er et markant skridt for branchen. Det næste skridt bliver at stramme, differentiere og udvide kravene, og i de 9 organisationer ser vi nu frem til at samarbejde med det nye Folketing, den nye regering og den nye social- og boligminister.

Kontakt

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

“Vi ved, at opgaven i den kommende tid vil kræve noget ekstra af arkitekterne og branchen, men vi mener, at det er den helt rette vej at gå”

Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen

De 9 organisationer er: Arkitektforeningen, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Byggecentre, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Green Building Council, Konstruktørforeningen, Rådet for Grøn Omstilling, Træinformation

”Arbejdet med at skabe projekter, der overholder klimakravet, er i høj grad en opgave, som arkitekterne har fået på deres bord. Vi ved, at opgaven i den kommende tid vil kræve noget ekstra af arkitekterne og branchen, men vi mener, at det er den helt rette vej at gå. I takt med at CO2-kravet skærpes bør der også ses på, hvordan vi skaber bedre incitamenter til at renovere og transformere frem for at rive ned og bygge nyt,” siger Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen.

Og de øvrige organisationer er enige:

”Den aktuelle energi- og klimakrise understreger behovet for at stille krav til byggeriets energieffektivitet og CO2-udledning. Det gælder både på kort sigt, hvor bygherrer skal til at leve op til grænseværdier for CO2 fra 1. januar, men også på længere sigt. For de beslutninger, vi tager omkring vores byggeri nu, skal vi leve med mange år fremover. Vi forventer derfor, at den nye regering vil fastholde ambitionerne om, at fremtidens byggeri skal være endnu mere bæredygtigt, og at der derfor løbende bliver fulgt op på rammerne for implementeringen i branchen og justeret på energi- og klimakravene,” siger Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.

”Et grønnere byggeri kræver, lige såvel som de mange andre vigtige dagsordner der skal varetages, samarbejde med resten af byggeriets værdikæde. Ingen af os kan klare dette alene, så samarbejde er helt centralt,” siger Lars Storr-Hansen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

”1 januar varsler en ny begyndelse for den danske byggebranche, og det er vi glade for. Det har alt for længe været muligt at tale grønt uden at bygge grønt. Med kravet om at foretage livcyklusanalyser rykker vi tættere på et mere gennemsigtigt og grønt byggeri. Vi fortsætter arbejdet med at skaffe mere produktspecifikt data på byggematerialer, så byggeriets parter fremover kan vælge materialer på baggrund af retvisende data. Nu er det endnu mere nødvendigt at kende indholdet af de enkelte materialer. Vi er godt i gang, men vi håber på en hjælpende politisk hånd,” siger Palle Thomsen, Adm. Direktør i Danske Byggecentre.

”De nye klimakrav til byggeriet er et nybrud. Men det er samtidig et afgørende vigtigt initiativ, hvis vi skal reducere klimaaftrykket fra byggeriet i Danmark, og dette er første skridt på rejsen mod at byggeriet kan leve op til de planetære grænser; og de erfaringer vi får med at bygge med lavt klimaaftryk i Danmark, kan bidrage til at accelerere omstillingen af byggeri i Europa og globalt, fordi bl.a. danske rådgiver- og ingeniørvirksomheden kan bringe deres viden i spil verden over. Det gør vi allerede i dag,” Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

”Vi er utroligt glade for, at en beregningsmetode for klimapåvirkning, som vi har arbejdet med i certificeringsordningen DGNB i et årti, nu bliver et generelt krav for al nybyggeri. Når vi begynder at dokumentere byggeriets klimapåvirkning på denne måde, vil det blive åbenlyst for enhver, hvor skoen trykker, når det kommer til at reducere byggeriets CO2-udledning. Byggeriet udleder alt for meget CO2, og det er afgørende, at vi får reduceret byggeriets klimapåvirkning. Det kræver, at grænseværdien strammes markant hurtigere end der er lagt op til i den nuværende politiske aftale. Fremtidens byggeri må og skal være mere bæredygtigt end i dag,” Mette Qvist, Direktør i Green Building Council

”Vi glæder os over de kommende LCA-krav og ser frem til det videre arbejde med disse, og hvordan vi kan få indregnet den indlagrede CO2, og dermed kan gøre renoveringer og energieffektiviseringer endnu mere attraktive,” siger Kirsten Nielsen, formand for Konstruktørforeningen

“Vi står midt i en dyb klima- og energisikkerhedskrise, og hvert ton sparet CO2 i byggeriet tæller. I Rådet for Grøn Omstilling hilser vi de nye CO2-grænseværdier meget velkomne, men ambitionerne bør hæves yderligere. Vi håber, at den nye SVM-regering vil invitere en bred kreds af partnere til en drøftelse af nye reformer. Her kunne man fx overveje at gøre de frivillige bæredygtighedsklasser obligatoriske. Med skrappe krav til de livslange CO2-udledninger i byggeriet, energieffektiviseringer og cirkulær økonomi kan dansk byggeri blive en grøn rollemodel for resten af verden,” siger Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling

”Det er et vigtigt fremskridt, at der nu også kommer fokus på materialernes indflydelse på den samlede CO2-udledning,” siger Mikael Koch, Direktør i Træinformation

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +