NYHED 01.11.22

Åben arkitektkonkurrence: Tiny Church i Nordhavnen

Hans Egedes Sogn, Holmens-Østerbro Provsti og Kirkefondet indbyder til åben arkitektkonkurrence om en ny kirke i Nordhavnen, København.

Byggegrunden på hjørnet af Vesterhavsvej og Østersøvej i Nordhavnen

Tiny Church i Nordhavn

I Danmark er der en meget lang og stadigvæk levende tradition for at bygge kirker. Denne tradition viser, hvordan forståelsen af, hvad en kirke er, har forandret sig igennem tiderne. Bl.a. påvirket af, hvor den enkelte kirke blev bygget – fra landsbykirkerne over storbyernes katedraler til købstads-kirker og forstadskirker. Men også hvordan man har haft skiftende forståelser af sammenhængen mellem gudstjenesterummet og menighedslokalerne.

I disse år skal der igen bygges nye kirker i København. Det skyldes, at der anlægges nye bydele, der ligger så langt væk fra de eksisterende kirker, at det ikke er realistisk, at der vil opstå en følelse af sammenhæng mellem lokalområdet og den lokale kirke.

For hele Nordhavn gælder det, at den lokale kirke er Hans Egedes Kirke, der ligger på hjørnet af Vordingborggade og Vardegade, vest for Kalkbrænderihavnsgaden og jernbanen. Der er derfor planer om at bygge en ny kirke i Nordhavns-området, men den tiltænkte grund vil tidligst blive ledig i 2027, ligesom finansieringen af den ligger ude i fremtiden.

I mellemtiden bor der allerede nu mange mennesker i Nordhavn, og mange flere kommer til inden for kort tid. Derfor er kirken nødt til at finde en måde at være til stede på, også inden der kan bygges klassisk kirke. Denne situation kender man også fra Sydhavn med husbådskirken, og med ”Kirken i Ørestad” i et lokale i ejendommen 8-tallet.

Det er derfor et ønske at skabe et lige så unikt bud på en midlertidig kirke, også i Nordhavn. Den skal ikke kun være unik i sin udformning, men den skal – som de to andre – passes ind i de lokale omgivelser med en wow-effekt, der samtidigt virker helt oplagt.

En sådan findes i tanken om en Tiny Church. En Tiny Church er en kirke med vægt på begge led – Tiny såvel som Church. Men det er også en kirke, hvor de to sider spiller en afgørende rolle i forhold til hinanden. Tiny er med til at definere forståelsen af Church og omvendt. Både teologi og simpel living værdier skal indtænkes og fremgå af den færdige bygning.

Inspirationen til dette koncept er fundet i Tiny Church i Almere Poort øst for Amsterdam. Der ønskes ikke en kopi af den, da den er bygget til en hollandsk kontekst med en refor-mert kirketradition, der er anderledes end den danske evangelisk-lutherske1. Men der er inspiration at hente fra mange af delelementerne fra den hollandske Tiny Church, som fx:

 • at bygge småt
 • at bygge bæredygtigt
 • at bygge imødekommende
 • at bygge økonomisk forsvarligt

Bedømmelseskomite

 • Provst Birgitte Kvist Povlsen, Holmens-Østerbro provst
 • Sognepræst Louise Sihm Knudsen, Hans Egedes sogn, København
 • Kirke- og kulturmedarbejder Johanne Dal-Lewkovitch, Hans Egedes sogn, København
 • Udviklingskonsulent Berit Weigand Berg, Kirkefondet
 • Fagdommer – arkitekt Povl Edvard Hansen
 • Fagdommer – arkitekt MAA Jens Bertelsen
 • Fagdommer – arkitekt MAA Niels Jakubiak Andersen.

Rådgivere for bedømmelseskomité

 • Pieter teer Veen, Holland
 • Stadsarkitekt MAA Camilla van Deurs, København
 • Lektor Benny Grey Schuster, FUV
 • Sognepræst Borgny Susanna Brünings-Hansen, Hans Egedes sogn, København
 • Øvrige medlemmer af menighedsrådet i Hans Egedes sogn, København
  Kirkefondets bestyrelse.

Præmie og vederlag

Da konkurrencen er åben, udbetales der ikke vederlag for deltagelse. Der udbetales en førstepræmiesum på 100.000 kr .til det forslag, der vinder konkurrencen. Derudover kan der udbetales to sideordnede 2. præmier á kr. 25.000 til projekter, der anses for at være særligt inspirerende. Disse præmier kan ikke udbetales til vinderen.

Konkurrenceudskriver betinger sig retten til ikke at udbetale præmier, såfremt ingen af de indkomne forslag findes egnede.

Tiny Church skal bygges inden for Tiny House traditionen i en dansk fortolkning. Den skal kunne fungere både som indendørs rum og som ”kulisse” for udendørs aktiviteter. Med tiden skal der være mulighed for at den kan flyttes til en ny lokalitet. Dette aspekt skal derfor indtænkes, således at kirken evt. skabes som moduler, der kan flyttes inden for det gældende regler for transport på dansk vej. Flytning kan evt. foregå via vandvejen.

Bedømmelseskriterier

Tiny Church er tænkt som en ”søster-kirke” til sognets anden kirke Hans Egedes Kirke, Vardevej 14, 2100 København. Dvs. at det, som Hans Egedes kirke i særdeleshed kan, skal Tiny Church ikke også kunne. Tiny Church skal være det andet rum, med fokus på at udvide mulighederne og ikke blot fordoble dem:

Tiny Church skal kunne rumme ca. 40-50 personer til gudstjeneste, men føles komfortabel også for mindre grupper. Omsat i kvadratmeter forventes der en bygning på op til 75 m2, hvoraf det centrale rum forventes at udgøre ca. 50 m2.

Rummet skal kunne fungere som kirkerum til gudstjenester, barnedåb, konfirmation, bryllupper og begravelser, men det behøver ikke at være tænkt som i en klassisk processions-kirke eller korskirke. Når rummet bruges som kirkerum, skal det æstetisk fremstå som kirkerum. Dvs. at køkkenelementer bør kunne skjules eller let flyttes væk.

Det skal også være muligt at holde foredrag, undervise konfirmander, dyrke Yoga og lave fællesspisninger m.m. i rummet. Når rummet bruges til undervisning m.m. bør det ikke fremstå som kirkerum. Dvs. at elementer som alter og døbefont bør kunne skjules eller let flyttes væk.

Alter og døbefont skal indtænkes og evt. indtegnes i forslaget.Det samme gælder for andre nødvendige installationer og inventar som køkken og toilet-forhold.

Materialer

Materialevalget skal være i overensstemmelse med den frivillige bæredygtighedsklasse. Se mere her.

Der kan godt være tale om genbrug i byggeriet. Selv om byggeriet formodentlig ikke kan forventes færdigmeldt inden 1. november 2023, ønsker vi alligevel at byggeriet efterlever de syv krav fra den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) som er:

1: Livscyklusvurdering
2: Ressourceanvendelse på byggepladsen
3: Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold,
4: Driftsstrategi for opretholdelse indeklimaet,
5: Dokumentation af problematiske stoffer
6: Afgasning til indeklimaet
7: Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet.

Materialer skal i størst mulige omfang være danske. Der kan accepteres en mindre del anvendelse af udenlandske materialer. Anvendes der udenlandske materialer,skal der fortsat tænkes i bæredygtighed i både hvad angår produktion og transportskal der af projektet fremgå en begrundelse for, hvorfor der er valgt udenlandske materialerog ligeledes hvor stor andel disse materialer udgår af det samlede materialeforbrug.

Der skal tænkes i samlet ressourceforbrug:

 • I materialevalg
 • I transport af materiale i byggeprocessen
 • I driften af bygningen i hverdagen

Varmekilde: Som udgangspunkt peges på luft-til-luft varmepumpe. Kirken bør kunne nedkøles vha. udluftning og uden brug af aircondition el-ler lign. Kirken bør ligeledes kunne opvarmes ved brug af mindst mulig energi.

Kirken skal kunne bruges, renholdes og vedligeholdes i det daglige ved brug af få ressourcer.

Tilgængelighed skal opfyldes i henhold til gældende lovgivning.

Tiny Church skal placeres på en grund på 399 m2 (20×20 m), som er en del af en matrikel på hjørnet af Vesterhavsvej og Østersøvej, Nordhavn (ved Vesterhavsvej 3 og Østersøvej 26).

Det ydre indtryk af kirken skal afstemmes efter områdets særpræg – fx det maritime miljø, de alternative boligformer, der findes i nærområdet osv. Kirken skal kunne fungere som bygning i den forstand, at den skal kunne understøtte uden-dørs aktiviteter og arrangementer – også et vist omfang udendørs aktiviteter i vinterhalvåret.

Kirken skal ”passivt” kunne understøtte og signalere, at den er kirke – og den skal kunne bruges ”passivt”.

Download af konkurrencemateriale

Konkurrenceprogram

Byggegrund

Kort over ledninger

Eksempler på andre Tiny Church

 

Tidsramme

Konkurrencen er udskrevet 19. oktober 2022.

Sidste frist for aflevering af forslag, der ønsker at deltage i konkurrencen er 19. januar 2023 kl.12.00.

Udvalgte projekter inkl. vinderprojekt vil blive offentliggjort 7. marts 2023 kl 14.00.  

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +