NYHED 04.09.20

Åben idékonkurrence: Kanten

Der er indkommet 25 forlag til Vejle Kommunes åbne idékonkurrence 'Kanten'. Kanten - der hvor land møder vand - skal beskytte Vejle mod fremtidens stormflod og stigende havvand.

Foto: Vejle Fjord, Vejle Kommune

Hvordan skal fremtidens stormflodsbeskyttelse se ud i Vejle? 25 forslag er indkommet i den åbne idékonkurrence Kanten, hvor arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere inviteres til at komme med innovative bud på stormflodsbeskyttelse i Vejle. Bedømmelsen er i gang, og vinderen vil blive offentliggjort på Arkitekturens Dag den 5. oktober i Vejle.

I Vejle lever de med vandet. Vandet strømmer fra ådalene ned mod byen, stigende grundvand presser sig på og stormflod rammer, når vandmasser fra Kattegat presses ind i Vejle Fjorden. Vandet er en stor trussel for Vejle. Men vandet er også en afgørende del af Vejles identitet og vejlensernes selvforståelse. Byens arkitektur, kunst og kultur inspireres af vandet, og mødet med vandet skal være trygt og godt, også når havene stiger og stormfloden raser.

Vejles stormflodsbeskyttelse gror med byen. Kommunens nye stormflodsstrategi er adaptiv, og beskyttelsen skal kunne udvikles over tid samtidig med, at den bidrager til merværdi, tryghed og det gode møde med vandet for byens borgere. Fremtidens stormflodsbeskyttelse skal ikke mindst udvikles i synergi med naturen på en naturbaseret måde, som understøtter visionen om en grøn by, og fremmer en sund Vejle Fjord.

Kanten – der hvor land møder vand – skal beskytte Vejle mod fremtidens stormflod og stigende havvand. Kantens udformning er derfor også nøglen til at sikre det gode møde med vandet, skabe merværdi for byens borgere og samtidig bidrage til en resilient bynatur. Kanten skal derfor være naturbaseret – den skal tage afsæt i naturen og bruge naturen som et aktiv i sikringen mod vandet samtidig med, at den bidrager til en forhøjet biodiversitet både på land og i vand. Endelig er Kantens udformning afgørende for Vejles fortsatte gode møde med vandet, hvor byudvikling og stormflodsbeskyttelse går hånd i hånd, og hvor arkitektur og landskabets udformning bidrager til byens identitet.

Strategisk rådgivning

Arkitektforeningen er blevet udpeget af Vejle kommune til at yde strategisk rådgivning og sparring på gennemførelsen af konkurrencen.

Konkurrenceopgaven

Opgaven består i at skabe en innovativ, naturbaseret og rekreativ idé for kantens udformning – demonstreret dels i den urbane zone ved Havnepladsen og i naturzonen ved Tirsbæk Strandvej. I den forbindelse ønsker Vejle Kommune, at de bydende forholder sig til nedenstående temaer:

  • Beskyttelse og adaptivitet
  • Naturbaserede løsninger
  • Et andet perspektiv på vand
  • Natur over/under vand
  • Stormflodsstrategiens kriterier
  • Resilient stormflodsbeskyttelse

Deltagerne forventes at svare på opgaven ved at aflevere et forslag til udformningen af Kanten, beskrevet gennem en kontekstuel analyse, rumlige illustrationer og tegninger som beskriver udformningen af forslaget, samt en beskrivelse af Kantens beskyttende, rekreative og naturbaserede kvaliteter.

Arkitektforeningen yder strategisk rådgivning og sparring på gennemførelsen af konkurrencen.

Generel information om konkurrencen.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +