NYHED 24.02.21

Åben indstilling: Borgmesterprisen 2021

Nu har borgere, byplanlæggere, arkitekter og bygherrer m.fl. mulighed for at indstille en borgmester, som har gjort noget særligt for at styrke den arkitektoniske kvalitet i sin kommune. Arkitektforeningen inviterer til åben indstilling til Borgmesterprisen 2021.

Køges borgmester Marie Stærke modtog Borgmesterprisen 2020 for at have brugt arkitekturen som centralt redskab i udviklingen af Køge Kommune. Over de seneste 25 år har Køge udviklet sig fra en forurenet havne- og industriby til en levende by med en velbevaret bymidte, der med udviklingsprojektet Køge Kyst atter er blevet koblet til havet. Foto: Michael Levin

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Hvem skal være årets arkitekturborgmester?

Sidste år blev Køges borgmester og Socialdemokratiets næstformand Marie Stærke kåret til Danmarks første arkitekturborgmester for sit velholdende arbejde for at gøre arkitekturen til omdrejningspunkt for kommunens udvikling. Igen i år ønsker Arkitektforeningen at hædre en borgmester, som har gjort en særlig indsats for arkitekturen og kommunens fysiske udvikling.

”Arkitektonisk kvalitet i byudvikling er et resultatet af mange gode kræfter, men til syvende og sidst er det borgmesteren, der har det afgørende ord, når lokalplaner og de vigtige projekter besluttes. Det vil vi gerne sætte fokus på med Borgmesterprisen – og ikke mindst hylde de borgmestre, der går foran og viser, at det betaler sig at investere i arkitektonisk kvalitet,” udtaler Johnny Svendborg, Formand for Arkitektforeningen.

Et politisk fokus på god arkitektur betaler sig

Formålet med Arkitektforeningens borgmesterpris er at skabe politisk opmærksomhed på værdien af at føre aktiv arkitekturpolitik både i et økonomisk, æstetisk og samfundsmæssigt perspektiv. Det er en værdi, som Køge Kommune har oplevet igennem deres byudvikling:

”Når vi som politikere insisterer på høj bykvalitet, kommer der investorer, som har lyst til at placere deres midler i vores kommune. Det skaber arbejdspladser og tiltrækker flere borgere. Samtidig skaber gode byrum fællesskab, glæde og stolthed blandt vores borgere, og det er en værdi, man ikke kan prissætte,” fortalte Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune i forbindelse med modtagelsen af Bormesterprisen 2020.

 

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Køges borgmester Marie Stærke får overrakt Borgmesterprisen 2020. Prisen er en bronzeskulptur skabt af kunster og Arkitekt MAA Jacob Sebastian Bang, som udspringer af hans gipsstøbningsserie Rotunda. Foto: Martin Yhlen

Hvem kan modtage Borgmesterprisen?

Kriterierne for at indstille en borgmester er, at vedkommende skal have en klar og bæredygtig vision for kommunens fysiske udvikling med respekt for kommunens kvaliteter og kulturarv. Samtidig skal vedkommende have gjort en indsats for at visionerne i nogen eller høj grad er blevet realiseret i løbet af sin tid som borgmester.

Hvem kan indstille?

Alle kan indstille en borgmester til prisen. Det er dog afgørende for vurderingen og en eventuel kåring, at indstillingen er underbygget af en klar argumentation for, hvorfor netop denne borgmester fortjener at blive tildelt prisen.

Indstillingskriterier: Politiske og realiserede visioner

  • Borgmesteren skal have en klar og bæredygtig vision for kommunens fysiske udvikling med respekt for kommunens kvaliteter og kulturarv
  • Visionerne skal i nogen eller høj grad være realiseret (dvs. være mere end blot en hensigtserklæring i form af en nedskrevet arkitekturpolitik eller lignende)

Arkitektonisk kvalitet kan skabes og underbygges på mange måder. Indstillingen af en borgmester kan f.eks. være begrundet i en vellykket plan for en ny bydel eller omdannelsen af et område. Det kan også være enkelte bygninger, by- eller kulturmiljøer, der skiller sig ud.

Indstillingen kan også være begrundet i, at kommunen fører en tydelig arkitekturpolitik, som f.eks. inddrager borgerne i dialogen om, hvad arkitektonisk kvalitet er i deres kommune. Og som udstikker nogle klare principper for kvaliteten af det, der bygges i kommunen, overfor bygherrer og andre aktører inden for byudviklingen.

Hvordan indstiller man?

Indstillingerne til Borgmesterprisen kan indsendes på skrift eller video – og må meget gerne være underbygget af relevante dokumenter i form af presseklip, billedmateriale eller andet. Indstillinger sendes til: borgmesterprisen@arkitektforeningen.dk i perioden 24. februar – 18. marts. Indstillinger modtaget udenfor dette tidsrum kommer ikke i betragtning.

Udvælgelse og jury

Arkitektforeningens Netværk for Kommunal Arkitekturpolitik nominerer op til fire af de indstillede borgmestre. Herefter kårer Arkitektforeningens bestyrelse en vinder blandt de nominerede.

Borgmesterprisen 2021 offentliggøres primo juni. Kåringen fejres på et lokalt udpeget sted og tilpasses stedets karakter og mulighederne for at samles.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +