NYHED 16.11.21

Ad hoc planlægning af solceller ødelægger det åbne land

I Danmark har vi efterhånden styr på planlægningen og implementeringen af vindmøller, men nu gør solcelleparker deres indtog mange steder landet over, og her har vi endnu ikke de fornødne erfaringer, rammer og retningslinjer for implementeringen, skriver Martin Hedevang Andersen, Danske Landskabsarkitekter; Katrine Østergaard Bang, Akademisk Arkitektforening; Nanna Uhrbrand, By og Land Danmark; Karin Kappel, Solar City Denmark i Landskab. Vi bringer artiklen her.

Nordeuropas største anlæg er netop åbnet ved Holstebro. Anlægget er 222 ha stort, hvilket svarer til mere end 300 fodboldbaner. Det kan producere grøn energi svarende til det elforbrug, 130.000 danske forbrugere. Foto: Bestseller

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

I disse år opleves en massiv udbygning og omstilling af vores energiproduktion til mere grønne energiformer. En vigtig og nødvendig indsats for at nedbringe de irreversible skader vores nuværende energiproduktion har påført klimaet. I Danmark har vi efterhånden styr på planlægningen og implementeringen af vindmøller, men nu gør solcelleparker deres indtog mange steder landet over, og her har vi endnu ikke de fornødne erfaringer, rammer og retningslinjer for implementeringen. Vi ser derfor et akut behov for at regeringen udstikker nogle overordnede retningslinjer, så anlæggene ikke spreder sig på må og få ud fra et fåtal af private aktører, som ofte er drevet af økonomiske interesser og egne bæredygtighedsmål.

Energilandskaber skal integreres med omtanke og respekt for stedet

Derfor er vi, Arkitektforeningen, By og Land Danmark, Solar City Denmark og Danske Landskabsarkitekter, gået sammen for at bidrage til høj kvalitet i udbygning af solcelleanlæg i det åbne land. Vores fælles ståsted er, at vi alle ønsker at bidrage til at udviklingen af vores fysiske omgivelser sker med den grønne omstilling og bæredygtighed for øje. Men det skal ske med kvalitet og respekt for både kulturlandskaber og -miljøer samt borgere, og de skal designes og integreres som en naturlig og velindpasset del af fremtidens landskab. Som det ser ud nu, er kommunernes arbejde med planlægning af solcelleparker for dårligt understøttet på grund af en manglende national strategi og lovgivning på området; der mangler en samlet planlægning af solceller i det åbne land.

I starten af 2021 gik vi sammen som foreninger og var i marts værter for webinaret Solceller i det åbne land, hvor vi fik emnet belyst fra forskellige faglige perspektiver samt borgernes. Med debatten fik vi kradset lidt i overfladen og belyst de aktuelle udfordringer i forhold til implementeringen af solcelleparker i det åbne land. Da regler og retningslinjer for placeringen af solceller pt. glimrer ved deres fravær, ser vi en ad hoc planlægning på området til frustration for både planlæggere og de lokale borgere.

Solcelleanlæg skal give noget tilbage til landskabet

Vi ønsker at bidrage med fortsat indsamling af viden og advokere for en klar national strategi og lovgivning på området. Vores fælles mål er at bidrage til, at solcelleparker i fremtiden giver mere end blot energi tilbage til lokalsamfundet. Dette kan i vores øjne kun ske, hvis solcelleparkerne integreres med størst muligt hensyn til de eksisterende landskabelige kvaliteter og med multifunktionelle løsninger, der løser mere end en udfordring ad gangen f.eks. ved at bidrage til øget biodiversitet, bedre adgang til natur og øgede muligheder for aktiviteter og rekreation i landskabet.

Forfattere: Martin Hedevang Andersen, Danske Landskabsarkitekter; Katrine Østergaard Bang, Akademisk Arkitektforening; Nanna Uhrbrand, By og Land Danmark; Karin Kappel, Solar City Denmark.

Katrine Østergaard Bang

Planfaglig konsulent

+45 30 85 90 14

kb@arkitektforeningen.dk

Dette indlæg blev bragt i “Landskab nr. 07 – 2021” den 12. november 2021
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +