NYHED 06.09.18

"Affredning er en underminering af fredningsredskabet"

Kulturminister Mette Bock har besluttet at affrede Vikingeskibshallen i Roskilde, og der er dermed givet carte blanche til at rive bygningen ned. Arkitekt MAA og professor Mogens A. Morgen kalder affredningen 'dybt problematisk' og en underminering af fredningssystemet.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Cecilie Frydenlund Nielsen

Journalist

Med affredningen af Vikingeskibshallen i Roskilde risikerer vi at miste et arkitektonisk hovedværk i Danmark. Sådan lyder det fra arkitekt MAA, professor ved Arkitektskolen Aarhus og medlem af Det Særlige Bygningssyn Mogens A. Morgen, der mener, at ministerens beslutning er dybt problematisk for både arkitekturen og det danske fredningssystem.

“Det er en meget politisk beslutning. Både Det Særlige Bygningssyn og kulturministerens egne embedsfolk i Slots- og Kulturstyrelsen har efter flere undersøgelser, der viser, at hallen sagtens kan restaureres, valgt at fastholde fredningen. Beslutningen om at affrede bygningen har altså ikke noget med faglighed og saglighed at gøre, og jeg er meget forbeholdende over for, at man laver politiske beslutninger på den måde,” siger Mogens A. Morgen og understreger, at vi har et velfungerende fredningssystem i Danmark, som man skal understøtte som minister:

“Det virker som om, at ministeren har truffet den beslutning uden de store bekymringer. Med fredning arbejder man langsigtet, og derfor går det ikke at ligge under for forskellige politiske vinde, der blæser. Selvfølgelig kan der være ting, der gør, at samfundet må prioritere andre hensyn. Men det særlige ved den her sag er netop, at både Det Særlige Bygningssyn og ministerens egne embedsfolk har fastholdt fredningen på baggrund af grundige tekniske undersøgelser. Det er bekymrende, at ministeren alligevel vælger at affrede hallen, og det underminerer fredningsredskabet ganske alvorligt, at man bare kan gøre det som politiker”.

Cecilie Frydenlund Nielsen

Journalist

Vikingeskibshallen

Bygningen er fra 1967-68, tegnet af arkitekt Erik Christian Sørensen og er et af hovedværkerne inden for brutalismen, hvor man kun har ganske få værker tilbage.

Bygningen blev fredet i 1997

“Det er i bund og grund et spørgsmål om vilje. Selvfølgelig er der problemer med vandstandsstigning, men det kan man sagtens løses, og det er der allerede lavet flere projekter på.”

Mogens A. Morgen, arkitekt MAA, professor og medlem af Det Særlige Bygningssyn

Truslen fra vandet

Kulturministeriets begrundelse for at affrede Vikingeskibshallen er den forventede høje vandstand i Roskilde Fjord, der truer med at ødelægge bygningens fundament. Den begrundelse har dog ikke tilstrækkelig tyngde til en affredning, mener Mogens A. Morgen:

”Det er i bund og grund et spørgsmål om vilje. Selvfølgelig er der problemer med vandstandsstigning, men det kan man sagtens løses, og det er der allerede lavet flere projekter på. Tegnestuen Norrøn har for eksempel lavet et projekt omkring Vikingeskibsmuseet, der sikrer museet mod stormflod og stigning i vandstand. Så problemet kan sagtens løses med respekt for arkitekturen,” forklarer han.

Illustration: Den Blå Ringborg af Norrøn, hvor en kystsikringspromenade omgiver museet som en ringborg.

Illustration: Norrøns forslag Den Blå Ringborg er et kystteknisk anlæg, der sikrer imod generelle havvandsstigninger og stormflod.

Vikingeskibshallen har flere gange været ramt af oversvømmelser, og bekymringen for de fem vikingeskibes sikkerhed har spillet en stor rolle i sagsforløbet omkring affredningen. Men Mogens A. Morgen kalder det en kunstig modsætning, at man ikke vil kunne bevare både skibene og bygningsværket.

“Det er en meget udbredt misforståelse i forbindelse med fredninger, at man ikke må bygge om. Det må man gerne, så længe man gør det på en arkitektonisk velfunderet måde og i respekt for fredningsværdierne. Der er masser af eksempler på – blandt andet renoveringen af Amalienborg og Dorte Mandrups underjordiske udbygning af Munkegårdsskolen. Det er bare et spørgsmål om at lave et godt projekt,” siger han og fortsætter:

“Hallen er blevet misvedligeholdt i mange år, og derfor kommer det til at koste at sætte den i stand. Museet har på en dygtig måde overbevist ministeriet om, at skibene er i fare, men det argument står bare ikke i modsætning til at bevare hallen. Hvis der virkelig er vilje til det, kan man sagtens både redde bygningsværket og sikre vikingeskibene”.

Vi sætter fokus på vigtigheden af at bevare den historiske bygning

Vikingeskibshallen i Roskilde

Dyk ned i temaet

Vikingeskibshallen
Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +