NYHED 31.01.20

Ambitiøst klimaprojekt vinder Årets Arne

Bynatur og klimatilpasning blev hædret ved uddelingen af arkitekturprisen Årets Arne 2020 fredag aften. Som det første byrum modtager det ambitiøse skybrudsprojekt Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen hovedprisen Årets Arne. Initiativprisen Lille Arne tildeles det frivillige projekt Sydhavnens Folkemøde.

Foto: Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen. Fotograf: Mikkel Eye

Cecilie Frydenlund Nielsen

Journalist

Byens rum spiller en afgørende rolle i forhold til at løse udfordringer med skybrud, overophedning, luft- og støjforurening samt skabe steder, hvor vi kan mødes midt i byens travlhed. Fredag aften blev klimatilpasningsprojektet Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen tildelt prisen Årets Arne for at være et ambitiøst eksempel på et byrum, der skaber en sammenhæng mellem naturbaseret klimatilpasning og rekreative mødesteder for byens mennesker.

Københavns nye naturbaserede byrum er designet af SLA, der har anført et team bestående af NIRAS, Viatrafik og entreprenør Ebbe Dalsgaard for bygherren Københavns Kommune og HOFOR. I SLA er man stolte over at modtage den store anerkendelse fra fagfællerne.

“Det er en stor ære at modtage Årets Arne blandt så kompetent et felt af nominerede kollegaer og kandidater. At vi modtager prisen, er en tilkendegivelse af, at byrum, ny natur og øget biodiversitet er en essentiel del af løsningen på de urbane udfordringer. At det er vores fagfæller, der peger på os som modtagere, er nok den største anerkendelse, man kan opnå,” siger arkitekt MAA Stig L. Andersson, grundlægger og designdirektør i SLA.

I begrundelsen lægger juryen blandt andet vægt på, at projektet griber fat i det meget aktuelle problem med konsekvenserne af klimaforandringerne. Samtidig er Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen et tydeligt eksempel på, hvordan arkitekturen kan bidrage til en positiv udvikling af København og løse nogle af de udfordringer, hovedstaden står over for.

“Igennem en udpræget tværfaglig tilgang har teamet formået at stille en arkitektonisk idé forrest i arbejdet med byens basale infrastruktur. Dermed er det lykkedes at fastholde dette alsidige projekt med utallige involverede aktører i en helhedstænkning, som trænger tydeligt igennem i det endelige værk,” lyder det i dommerbetænkningen.

Hos ingeniørvirksomheden NIRAS er man også utrolig stolte over anerkendelsen, fordi projektet dokumenterer det gode samarbejde, der har været mellem de involverede parter – især Københavns Kommune som bygherre, SLA som arkitekt og NIRAS som ingeniørrådgiver:

“Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen er med sine klimaløsninger med til at sikre København mod kraftige regnskyl og er et referenceprojekt, som mange vil trække på erfaringer fra i fremtiden både nationalt og internationalt,” lyder det fra afdelingsleder i NIRAS Charlotte Baden Lindberg.

Læs hele dommerbetænkningen.

Cecilie Frydenlund Nielsen

Journalist

Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen

Bygherre

Københavns Kommune og HOFOR

Arkitekt

SLA

Ingeniør

Niras

Trafik

Viatrafik

Konsulent

Jens Rørbech

Entreprenør

Ebbe Dalsgaard A/S

Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen. Fotograf: Mikkel Eye

Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen. Fotograf: Mikkel Eye

Asfalt ud, bynatur ind

Den vilde bynatur, der nu karakteriserer Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen, trækker inspiration fra naturområder som Utterslev Mose, Kongelunden og Amager Fælled. de mange nye træer, buske og planter er derfor alle arter, der allerede findes i København. Tilsammen indgår de i et netværk af grønne regnvandsbede, der er klar til at sikre byen mod fremtidens kraftige regnskyl.

“Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen er et nybrud i byudvikling. det er et holistisk greb, der samler en lang række funktioner såsom skybrudssikring og urban biodiversitet. Gennem vores naturbaserede designtilgang har vi transformeret 9.000 kvadratmeter asfalt til ny natur. 586 nye træer – levende og døde – og et væld af nye plante- og dyrearter, der skaber reel oplevet livskvalitet for beboerne,” fortæller Stig L. Andersson.

Hos SLA er man slet ikke i tvivl om, at bynatur er nøglen til at løse mange af byens problemer – også når det gælder at øge vores livskvalitet. Tegnestuen arbejder aktivt med at skabe sammenhæng mellem naturens helende kvaliteter og de mennesker, der bor i byen. Og det er en grundtanke, der ses tydeligt i arbejdet med Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen.

“I designet af den nye natur bruger vi økosystemtjenester til ikke blot at sikre byen mod oversvømmelser efter skybrud, rense den forurenede luft, forbedre mikroklimaet og give grobund for nye sociale naboskaber. Vi skaber også en helt nye oplevelse af, hvad det vil sige at bo og leve i en by. Der opstår en ny æstetisk forbindelse mellem menneske og natur. En forbindelse, som alt for mange har mistet i byen i dag, og som flere og flere søger,” siger Stig L. Andersson.

“586 nye træer – levende og døde – og et væld af nye plante- og dyrearter skaber reel oplevet livskvalitet for beboerne.”

Arkitekt MAA Stig L. Andersson, grundlægger og designdirektør i SLA

Lokalt fællesskab hædret

Ud over hovedprisen uddelte Arkitektforeningen København også initiativprisen Lille Arne til det frivilligt drevne projekt Sydhavnens Folkemøde, der vil skabe mere lokal indflydelse på udviklingen af Københavns Sydhavn. Projektet roses blandt andet for at skabe et håb for en mere demokratisk struktur for byudviklingen i fremtiden samt give en ny betydning til arkitekters rolle i de processer.

“Hos Sydhavnens Folkemøde er vi meget glade og stolte over den anerkendelse og værdsættelse, som vi oplever, at prisen Lille Arne er udtryk for. Som arkitekt er jeg særligt glad for, at min branche forstår, at dette forum er skabt som en platform, der skal oplyse alle parter i byudviklingen om deres magt og ansvar,” siger arkitekt MAA, initativtager og forkvinde for Sydhavnens Folkemøde, Rikke Rohr, som håber, at prisen kan være med til at minde arkitekter om, at de er en stor og stolt stand, som har al mulig grund til at rette ryggen og stå op for deres faglighed:

“Vi skal tillade os at rådgive vores kunder med al vores viden og sige dem imod, hvis vi ikke kan stå inde for det, de beder os om. Det har jeg savnet de sidste mange år, så det glæder mig, at den udviklingen er i gang,” siger hun.

Læs mere om Sydhavnens Folkemøde.

Sydhavnens Folkemøde

Sydhavnens Folkemøde er et 100 procent frivilligt drevet initiativ, der udspringer af et ønske om en mere lokal indflydelse på byudviklingen

Sydhavnens Folkemøde 2019

Sydhavnens Folkemøde 2019

Juryen bemærker, at Sydhavnens Folkemøde viser, at arkitektur ikke kun handler om at bygge, men i lige så høj grad er noget, som mennesker lever i og udvikler i fællesskab, og at projektet netop har formået at samle arkitekter, planlæggere, akademikere, kunstnere, politikere, myndigheder, journalister, aktivister og ikke mindst lokale købmænd og beboere til en folkefest fyldt med debatter, samtaler og uformelle møder på tværs.

“Sydhavnens Folkemøde har en vision om at være den åbne platform, hvor de komplekse forhold omkring byudvikling sammenstilles, så vi på tværs af roller som borgere, bygherrer, embedsmænd, politikere og fagfolk kan finde frem til gode langsigtede løsninger og sammen højne kvaliteten i byudviklingen fremover. At Arkitektforeningen København bakker op om dette initiativ, styrker vores tro på, at Sydhavnens Folkemøde bør være en årlig begivenhed og gerne ende med at blive hele Danmarks folkelige byudviklingsdebatforum,” fortæller Rikke Rohr.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +