NYHED 20.04.21

Arbejdsgruppe skal fremme diversitet og ligestilling i arkitektfaget

I kølvandet på den seneste tids undersøgelser og vidnesbyrd om sexisme og manglende rum for diversitet i arkitektmiljøet nedsætter Arkitektforeningen en medlemsbaseret arbejdsgruppe, der skal understøtte en kulturforandring. Du kan også være med - skriv til os inden den 26. april.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Som arkitekternes standsforening arbejder vi for at højne og skabe de bedste vilkår for arkitektonisk kvalitet. Derfor ønsker vi også at bidrage til udviklingen af en moderne og tidssvarende kultur i arkitekternes arkitektmiljø, hvor der er plads til diversitet og lige muligheder for alle – uanset køn, alder, etnicitet og religion.

Momentum for forandring

Med FAODs undersøgelse om sexisme og offentliggørelsen af vidnesbyrd fra arkitekter samt rapporten om diversitet i byggebranchen fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er der kommet konkret viden om problematikken og sexismens omfang. Og der hersker ingen tvivl om, at sexisme er et udbredt problem i branchen, som hverken gavner arkitekterne, arbejdskulturen eller udviklingen af den arkitektoniske kvalitet.

Derfor stiller vi nu en platform for dialog og udvikling til rådighed for vores medlemmer, og vi nedsætter en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad der skal til for at skabe rum for diversitet og ligestilling i arkitektfaget.

Arbejdsgruppen sammensættes, så den repræsenterer MAA’erne bredt i forhold til køn, alder, geografi, etnicitet og beskæftigelse, herunder studerende. Og den vil blive ledet af arkitekt MAA, Christine Bjerke, som er medinitiativtager til arbejdsgruppen.

Åben opgave 

Indtil videre er det kun rammen, der er sat. Nu bliver det arbejdsgruppens opgave at komme med deres bud på, hvordan Arkitektforeningen, herunder medlemmerne, kan understøtte og påvirke en kulturændring i arkitektfaget, som fører til rum for større diversitet og ligestilling i faget. Hvilke processer og fora eller andre greb kan understøtte forandringen? Og ikke mindst: hvordan vi får skabt et miljø, hvor der er lyst og plads til debat og udvikling af en mangfoldig kultur i arkitektfaget.

Har du lyst til at være med i arbejdsgruppen eller blot følge gruppens arbejde? Så send en mail til Lars Autrup inden den 26. april 2021.

 

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Medlemmer af arbejdsgruppen

Christine Bjerke, leder af arbejdsgruppen
Khadidja Monica Ouis
Martine Seedorff
Mette Johanne Hubschmann
Michael Asgaard Andersen
Randi Dürr Harpøth
Simen Sorthe
Sylvester Bajda

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +