NYHED 09.10.19

Arkitektfaglighed skal gøre en forskel

Arkitektforeningen, Røde Kors og KAB samarbejder om projektet ’Fra Bolig til Hjem’, der skal hjælpe kvinder og børn fra krisecentre i overgangen til et liv i egen bolig. På tegnestuerne JJW og Vandkunsten har man valgt at understøtte muligheden for, at de ansatte kan engagere sig.

Cecilie Frydenlund Nielsen

Journalist

Hvert år flytter omkring 2000 kvinder og deres børn fra et krisecenter og ud i en ny bolig. Efter at have været gennem en meget kaotisk periode i livet er overgangen fra krisecenter til bolig meget sårbar, og det kan være en fuldstændig uoverskuelig opgave at skabe det nye hjem, der gerne skulle danne en tryg base fremadrettet. Med det treårige pilotprojekt ’Fra bolig til hjem’ er Arkitektforeningen, Dansk Røde Kors og KAB gået sammen i et tværfagligt samarbejde, der skal gøre den overgang nemmere.

”Hvor arkitekter tidligere har arbejdet meget tættere på almindelige mennesker med at rådgive dem omkring deres bolig, arbejder de fleste i dag på større projekter i dialog med bygherrer og investorer, men sjældent i dialog med den enkelte familie, der skal bo i de boliger, vi tegner. Det her projekt er en enkel og konkret måde at bruge sin arkitektfaglighed på, en helt basal arketypisk arkitektopgave – nemlig at hjælpe nogen med at skabe et hjem. Derfor er det et virkelig godt initiativ, som organisationerne her har taget og selvfølgelig noget, som vi bakker op om,” fortæller arkitekt MAA, kreativ direktør og partner i JJW Arkitekter Katja Viltoft.

Sammen med Tegnestuen Vandkunsten har JJW Arkitekter valgt at facilitere muligheden for, at deres ansatte kan melde sig som frivillige til projektet blandt andet ved at stille nogle arbejdstimer til rådighed for det frivillige arbejde. Og interessen har indtil videre været så overvældende, at der er arkitekter til de første 25 forløb i København.

”Vi kendte ikke til det kæmpestore behov, der er for at hjælpe de her udsatte familier med at skabe et hjem. Det i sig selv gør, at man spidser ører. Det er yderst relevant og vigtigt, når vi med vores faglighed og en ret lille indsats kan gøre en stor forskel og være med til at løse et problem, der måske ellers ville tage familierne mange år at klare selv,” siger arkitekt MAA og partner i Tegnestuen Vandkunsten Pernille Schyum Poulsen.

Cecilie Frydenlund Nielsen

Journalist

“Vi kender alle til det der med at hjælpe familie eller venner med et nyt køkken, men hvordan kommer det ud over den privatsfære?”

Pernille Schyum Poulsen

Arkitektfagligheden kan noget særligt

Noget af det, Arkitektforeningen gerne vil opnå med projektet, er at få mere viden om, hvordan de fysiske rammer og arkitektfaglig bistand kan bidrage til at øge livskvaliteten hos udsatte grupper. Derudover giver projektet en enestående mulighed for, at foreningens medlemmer kan engagere sig socialt med afsæt i deres faglighed. Og det er især det aspekt, som inspirerer arkitekterne ude på tegnestuerne.

”Det sker meget sjældent, at vi som arkitekter får en mulighed for at yde en frivillig indsats, der også har en faglig vinkel. Her kan vi bruge vores kompetencer som arkitekter til at lytte og forstå, hvad der er vigtigt for familierne, og hvordan de funktionelle overvejelser og økonomien kan spille sammen. Det er jo ikke en indretningsopgave, men et spørgsmål om, hvordan vi kan omdanne en bolig til et velfungerende og trygt hjem med de begrænsede midler, man har som enlig forsørger,” fortæller Pernille Schyum Poulsen.

Hos JJW Arkitekter pointerer Katja Viltoft, at arkitektfaget i høj grad er præget af mennesker, der brænder for at gøre vores omgivelser bedre. Derfor er det heller ikke overraskende, at rigtig mange af tegnestuens ansatte er blevet meget inspirerede af at høre, hvordan de kan kombinere socialt engagement og arkitektfaglighed i et konkret projekt.

”Ud over at hjælpe de udsatte kvinder er jeg sikker på, at projektet kommer til at give de frivillige et andet perspektiv på, hvad arkitektfaget kan. Som arkitekter synes vi ofte, at det, vi med vores arkitektbriller får øje på, er helt naturligt og nogle gange banalt. Vi glemmer næsten, at vi kan et grundlæggende håndværk, som andre ikke kan. Det at kunne se sammenhænge og muligheder, som kan være helt afgørende for de her familier, og som de ikke havde fundet frem til, hvis vi ikke havde hjulpet dem. Det skaber stor tilfredshed og glæde på så mange niveauer,” siger hun.

Tegnestuer understøtter frivilligheden

Både for Tegnestuen Vandkunsten og JJW Arkitekter har det været naturligt at bakke op om projektet. Men de fremhæver begge, at det først og fremmest er drevet af lyst hos den enkelte, og at tegnestuens opgave udelukkende er at gøre det lettere i praksis at få det til at hænge sammen.

”Som tegnestue arbejder vi rigtig meget med den sociale bæredygtighed og i sammenhænge, hvor det handler om at skabe gode rammer for menneskers behov – også når det gælder samfundets mest sårbare,” siger Katja Viltoft. Og det er en pointe, der vækker genklang hos Pernille Schyum Poulsen:

”Vi har i rigtig mange sammenhænge en intention om, at boligområder skal være blandende og socialt diverse, og projektet ligger jo ret meget i forlængelse af det. Derudover lytter man, når velmenende interessegrupper kommer ud og fortæller om et problem, vi som arkitekter med en relativt lille indsats kan være med til at løse”.

Pernille Schyum Poulsen og Katja Viltoft peger begge på, at der ikke er mange sammenhænge, hvor arkitekter kan kombinere en frivillig social indsats med deres faglige kompetencer. De håber, at ’Fra Bolig til Hjem’ kommer til at lykkes godt, og at det måske afføder andre frivillige initiativer, som har brug for folk med arkitektfaglig baggrund.

”Vi kender alle til det der med at hjælpe familie eller venner med et nyt køkken, men hvordan kommer det ud over den privatsfære? Der er brug for en formidlingsplatform, hvor man kan møde og finde hinanden. Vi ville aldrig kunne hjælpe de her kvinder, hvis ingen formidlede kontakten. Derfor er det et vigtigt og rigtig godt initiativ, som Røde Kors, Arkitektforeningen og KAB har taget,” slutter Katja Viltoft.

Fra Bolig til Hjem er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +