NYHED 05.01.21

Arkitekturen kan afhjælpe kriminalitet

Efter 35 år, og en stor og engageret indsats, som arkitektforeningens repræsentant i By- og Boligudvalget i det Kriminalpræventive Råd takker Bo Grönlund af. Faklen giver han videre til Sofie Kirt Strandbygaard, arkitekt MAA, selvstændig konsulent og ErhvervsPhD fra Institut for Byggeri og Anlæg på DTU.

Bo Grönlund har i mange år arbejdet for at koble udformningen af det fysiske miljø sammen med tryghed, kriminalitet og forebyggelse af kriminalitet.

Bo Grönlund har i mange år arbejdet for at koble udformningen af det fysiske miljø sammen med tryghed, kriminalitet og forebyggelse af kriminalitet.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Gennem sin karriere har Bo Grönlund været optaget af modernisme, urbanisering og udviklingen af af boligområder i forstæderne, samt hvordan de fysiske rammer kan skabe tryghed såvel som utryghed. Denne faglighed han har trukket med ind i det Kriminalpræventive råd (DKR).

”Selvom det ikke er arkitekturen i sig selv, der skaber kriminalitet og utryghed i udfordrede boligområder, så ved man, at skala, og den måde de var planlagt, har en væsentlig indflydelse”, forklarer Bo Grönlund.
Bo Grönlund er glad for at have kunne bidrage med sin viden gennem mange år i Kriminalpræventivt Råd (DKR). Og hans mange års erfaring går heldigvis ikke til spilde:

“Hermed vil jeg takke for den tid, og de sager, vi har været sammen om. Det har været stimulerende at deltage i arbejde og møde de andre medlemmer og mange øvrige eksperter fra ind- og udland på arrangementer i DKR-regi. Jeg vil fremover koncentrere mig om at samle op og formidle mine erfaringer fra 35 års virke indenfor kriminalpræventivt og trygt bymiljø.”

Forskning i tryghed på togstationer og i det byggede miljø

Sofie Kirt Strandbygaard, som indtræder som Arkitektforeningens repræsentant i det kriminalpræventive Råds By- og bolig udvalgt, glæder sig til at tage stafetten videre:

”Min forskning har karakter af grundforskning, hvor en direkte sammenhæng mellem byplanlægning i S-togsnettet og passagerers oplevelse af kriminalitetsfrygt på togstationer er blevet klarlagt. I praktisk sammenhæng vil jeg blandt andet kunne bidrage med metode til at måle tryghedsniveauet i det byggede miljø og målrette indsatser, der hvor vi ser, at niveauet falder. Jeg håber, at en pædagogisk og tilgængelig metode vil kunne skabe en udbredelse af de kriminalpræventive principper i kommuner og hos industrien,” udtaler Sofie Kirt Strandbygaard og fortsætter:

”Jeg glæder mig til at være med til at løfte det kriminalpræventive arbejde i By- og Boligudvalget. Det bliver en stor opgave at overtage efter Bo, som har været og stadig er en forgangsmand i kriminalpræventivt arbejde, ikke kun i Danmark men også i Europæisk regi”.

Sofie Kirt Strandbygaard er arkitekt MAA, selvstændig konsulent og ErhvervsPhD fra Institut for Byggeri og Anlæg på DTU.

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Arkitekturen bredt repræsenteret

Arkitektforeningen er repræsenteret i en bred vifte af arbejdsgrupper, råd og nævn inden for områder, hvor arkitekturen, og dermed arkitekturens stemme, kan gøre en forskel. Disse pladser er ofte besat af engagerede medlemmer, som har en særlig viden eller erfaring, der kan styrke området. Arkitektforeningen er bl.a. repræsenteret i Branchepanel for byggeri (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen), Følgegruppe om universelt design og tilgængelighed (SBi), Fremtidens Byer (CONCITO) og Architects’ Council of Europe, International Union of Architects.

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +