NYHED 25.10.22

Carsten Primdahl: "Sanselig arkitektur skaber bedre bundlinjer"

Bygninger og rum designes i en stadig mere datadrevet verden, men ikke alle kvaliteter kan sættes på formel, mener MAA og partner i CEBRA Carsten Primdahl. I publikationen The WISE Journal slår tegnestuen til lyd for fordelene ved den oplevelsesrige, sanselige og ikke-målbare arkitektur.

HF & VUC Fyn er et af de uddannelsesbyggerier, som CEBRA står bag. Variationen i loftshøjder og lysforhold giver forskellige rumlige oplevelser og stemninger, som tiltaler forskellige brugere i forskellige læringssituationer. Foto: Mikkel Frost

Skrevet af

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

Ligesom alle andre måtte også arkitekterne fra CEBRA arbejde hjemmefra, da corona lukkede landet ned. Men en dag var der alligevel et par stykker, som tog en tur forbi tegnestuen.

”Og så stod vi dér og kiggede ud over det affolkede tegnestue-landskab med nye øjne. Følelsen var lidt som at vågne op efter en fest, hvor man spørger sig selv, hvad der egentlig er forgået her,” fortæller Carsten Primdahl, stifter og partner hos CEBRA og arkitekt MAA.

For CEBRA blev pandemien en anledning til at gentænke hele indretningen af tegnestuen på en måde, som understøtter en kultur med fokus på fællesskab, idéudvikling og fordybelse.

”Corona gav os et frirum til at tage vores egen medicin og reflektere over, hvordan vi arbejder sammen. Og ikke mindst hvordan vi skaber endnu bedre betingelser for en fællesskabsorienteret kultur, nu hvor vi alle er vendt fysisk tilbage til tegnestuen igen,” siger arkitekten og skitserer en håndfuld af de konkrete tiltag:

I det nyindrettede Coffice hjælpes den uhøjtidelige stemning på vej af farver og musik. Over bordene skaber pendler små rum i rummet, og der må gerne snakkes. Andre steder er bløde møbler kommet til, og her er ro til fordybelse. I nogle mødelokaler kan man skrive på alle flader, og det understøtter den kreative proces. Og rundt omkring på tegnestuen er flere af CEBRAs mange projekter sat på display – noget, der øger stoltheden over dét, arkitekterne udvikler sammen.

Projektet med at nyindrette egne rammer er blot ét blandt flere eksempler på den Aarhus-baserede tegnestues fokus på sanselig arkitektur, som understøtter trivsel, læringsudbytte og produktivitet. Tidligere på året lancerede CEBRA således The WISE Journal; en såkaldt tværmediel e-publikation om samspillet mellem rum, mennesker og adfærd, og indsigterne herfra bringes løbende i spil i tegnestuens projekter. Med fokus på innovationsmiljøer som for eksempel vidensarbejdspladser og uddannelsesinstitutioner giver publikationen flere konkrete bud på, hvordan man kan bruge viden fra blandt andet neurologien, sansevidenskaben og den kognitive psykologi til at skabe arkitektur, som bevidst stimulerer mennesker positivt. Arkitektur, som for eksempel understøtter vores evne til at føle glæde eller fordybe os. Eller får os til at reflektere, idégenerere eller skærpe vores opmærksomhed.

Skrevet af

Birgitte Lindegaard Jensen

Indholdsredaktør

+45 29 28 24 57

blj@arkitektforeningen.dk

Om WISE

The WISE Journal er udviklet af CEBRA og er en udforskning af forholdet mellem arkitektur, mennesker og menneskelige aktiviteter.

Publikationen er tilgængelig for alle og koster EUR 9,99. Den suppleres af en software – Common Sense – med tilhørende app, som kan bruges til ‘post occupancy documentation’ til at forstå brugernes adfærd og tilbyder forslag til, hvordan de får mere ud af bygningens muligheder.

“Jeg tror, at flere bygherrer vil gå fra at måle på prisen per kvadratmeter og i stedet fokusere på trivsel per kvadratmeter.”

Carsten Primdahl, stifter og partner hos CEBRA. og arkitekt MAA

Teksten fortsætter længere nede.

”Corona gav os et frirum til at tage vores egen medicin og reflektere over, hvordan vi arbejder sammen. Og ikke mindst hvordan vi skaber endnu bedre betingelser for en fællesskabsorienteret kultur, nu hvor vi alle er vendt fysisk tilbage til tegnestuen igen,” siger Carsten Primdahl. Foto: Mikkel Frost
”I virkeligheden handler det om at skabe arkitektur, der er grundlæggende god for mennesker, ligegyldigt hvilken type værk, der er tale om,” siger Carsten Primdahl.

Fokus på innovationsmiljøer og på bundlinjer

WISE er blevet til over fire år, hvor CEBRA har indsamlet viden fra blandt andet sansevidenskab, psykologi og neurovidenskab og interviewet organisationer som LEGO, Spotify, LinkedIn og Pinterest. Men publikationen er hverken forskning, manifest eller bageopskrift, slår Carsten Primdahl fast. Snarere er den en afsøgning af viden og inspiration, som godt nok stiller skarpt på innovationsmiljøer, men lige så vel kan overføres til arbejdet med arkitektur i mere bred forstand, om det så er hospitaler, kulturbyggeri, kontorer, skoler eller noget helt femte:

”Når vi har valgt at bruge WISE til at stille skarpt på netop innovationsmiljøer, er det fordi, det er her, effekten ofte kan måles direkte på bundlinjen – både den sociale og den økonomiske. Men i virkeligheden handler det om at skabe arkitektur, der er grundlæggende god for mennesker, ligegyldigt hvilken type værk, der er tale om,” pointerer Carsten Primdahl.

Han tilføjer, at bygherrernes interesse for at investere i bedre rammer for trivsel vokser i disse år.

”Jeg tror, at flere bygherrer vil gå fra at måle på prisen per kvadratmeter og i stedet fokusere på trivsel per kvadratmeter for medarbejderne. I dag er løn jo langt den største udgift for de fleste virksomheder, så hvorfor ikke arbejde aktivt med at udvikle rammer, som sikrer, at medarbejderne trives, er produktive og har lyst til at blive?” spørger arkitekten retorisk.

Teksten fortsætter længere nede.

IC2, et universitet i Toronto. Inden døre har CEBRA arbejdet med at skabe et miljø, hvor de studerende er i øjenhøjde med hinanden og med underviserne. Visualisering: CEBRA

“Sanselig arkitektur kan ikke måles.”

Carsten Primdahl, stifter og partner hos CEBRA. og arkitekt MAA

Et modsvar

WISE er også et modsvar på en overordnet tendens i byggeriet, hvor bygninger og rum designes i en stadig mere datadrevet og billedbåren verden, og sanseligheden ofte taber.

”Om et projekt opfylder krav til dagslys, akustik og konstante rumtemperaturer er nemt at måle, men det er ikke nødvendigvis sådan, man skaber det bedste rum; et stimulerende rum,” mener Carsten Primdahl og uddyber:

”Når vi forelsker os i en gammel kirke, er det jo ikke kun, fordi kirkerummet er smukt at se på, men også på grund af mængden af sanseindtryk og arkitektoniske virkemidler, som supplerer og understøtter hinanden og skaber en samlet oplevelse. Sanseindtryk og virkemidler, som har det til fælles, at de dumper, så snart de kommer ned i et regneark.”

Med andre ord: Trivsel handler ikke om mængden af dagslys, men om kvaliteten af dagslyset. Lyd er ikke det samme som støj og kan sagtens påvirke os positivt. Dufte, farver og temperaturskift kommunikerer med nervesystemet, og kan styrke vores evne til at huske, fokusere og reflektere. Og så videre.

Pointen?

”Ja, den er, at sanselig arkitektur ikke kan måles. For hvordan vil du lave standarder for materialers taktilitet? Det kan ikke lade sig gøre. Kvantificering er det letteste sprog at forstå, men er ikke nødvendigvis den rigtige metode til at afdække arkitekturens påvirkning af det hele menneske,” fortsætter arkitekten med engagement i stemmen.

Teksten fortsætter længere nede.

l Hosn Musallah i Abu Dhabi er ikke et undervisnings- eller arbejdsmiljø, men projektet er et godt eksempel på et rum med varierende sansestimuli, som i sit design understøtter en bestemt stemning og adfærd; fordybelse, ro og koncentration. Foto: Mikkel Frost
En variation i rumligheder, former, naturmaterialer, jordfarver og lyssætninger skaber en stedbunden og sanselig oplevelse på Skamlingsbanken Besøgscenter i Kolding, som understøtter natur- og læringsoplevelsen for de besøgende. Foto: Adam Mørk

Det handler om at være tryg

Det er nærliggende at spørge, hvordan tegnestuen selv bruger publikationen og indsigterne fra WISE i den daglige praksis?

”Den viden, vi har indsamlet i forbindelse med WISE, bruger vi til at informere os rent kunstnerisk, så vi kan tegne på et mere oplyst grundlag. Vi har ikke tidligere brugt elementer som dufte, genklang, lyd og taktilitet som bevidste redskaber; der har mere været tale om en indretningsmæssig præference. Men i dag bruger vi indsigterne fra WISE aktivt og bevidst,” siger Carsten Primdahl.

Arkitekten fremhæver IC2, et universitet i Toronto, hvor CEBRA har arbejdet med at skabe et miljø, som bringer de studerende i øjenhøjde med hinanden og med underviserne. I det runde auditorium – The Campfire – er afstanden fra forreste til bagerste sæde gjort kortere end normalt, og det øger trygheden og følelsen af sammenhold i rummet.

Med ’natklubben’ som inspiration og metafor har arkitekterne arbejdet med lyssætning, lyd og bløde og hårde overflader i designet af universitetets Collaboratorium, blandt andet i form af små grupper af bløde møbler, hvor man kan arbejde i grupper parallelt med undervisningen. Og ved at aktivere viden fra hjerneforskningen har CEBRA skabt særlige stemninger og følelsesmæssige ’ankre’, som gør, at den enkelte studerende lettere kan knytte sin hukommelse til en sanselig oplevelse.

“Vi bruger indsigterne fra WISE til at tegne på et mere oplyst grundlag.”

Carsten Primdahl, stifter og partner hos CEBRA. og arkitekt MAA

”Når vi bruger oplevelser til at skabe en relation mellem rum og menneske, opstår der en affektion af rummet hos brugeren, og dermed øger vi også chancen for, at dem, der kommer efter os, vil videreføre det, der er bygget,” siger Carsten Primdahl, inden han afslutter: “Så for os hos handler det om at skabe meningsfulde rum, som stimulerer os og efterlader et positivt aftryk. Og om at skabe en oplevelsesrig arkitektur, der giver værdi og mening for brugerne – arkitektur, som eftertiden ønsker at bevare, og som dermed også bliver mere bæredygtig.”

Illustration fra WISE: Dufte kommunikerer med nervesystemet og påvirker blandt andet vores trivsel og koncentrationsevne. Og de kan både kvikke os op og berolige os.

Vil du læse mere i WISE?

Hent publikationen

Læs mere om sanselig arkitektur i The WISE Journal. Publikationen kan hentes i bl.a. pdf og koster EUR 9,99.

Common Sense giver de tavse bygninger en stemme

Se mere

Hvordan opleves arkitekturen, når arkitekterne har sat de sidste streger, og brugeren har taget bygningen i brug? CEBRA har i samarbejde med New Nordic Engineering udviklet en software service, Common Sense, der afdækker og sammenholder data om den konkrete brug af arkitekturen, hvordan den påvirker mennesker, og hvordan den opleves i dagligdagen. Visualisering: CEBRA

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +