NYHED 01.02.23

Danske og ukrainske arkitekter samarbejder om genopbygning

Mens krigens rædsler fortsætter i Ukraine, forbereder Ukrainerne sig på den dag, det bliver muligt at genopbygge de ødelagte byer og leve et normalt liv igen. Arkitektforeningen i Danmark har rejst 600.000 kr. fra Dreyers Fond til udviklingen af en ny model for demokratisk genopbygning af Ukraine i samarbejde med en gruppe ukrainske arkitekter.

Foto: Ioanna Alexa/iStock

Kontakt

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Ruslands invasion af Ukraine har medført en omfangsrig ødelæggelse af landet, og genopbyggelsen af det ukrainske samfund kalder på en bred international indsats. Fra dansk side har den tidligere regering, erhvervslivet og fagbevægelsen aftalt at kigge på, hvordan dansk erhvervsliv kan bidrage til genopbygningen – i første omgang af byen Mykolaiv.

Der er imidlertid en lang række forhold, der er vigtige at få undersøgt, inden man går i gang med at levere konkrete løsninger til genopbygning af de ødelagte byer. Og det har Arkitektforeningen sat sig for at undersøge i tæt samarbejde med en gruppe ukrainske arkitekter og planlæggere.

”Med de ødelæggelser Ukraine står midt i, bliver der behov for hurtig genopbygning i en meget stor skala. Derfor kan man frygte at, det hele kommer til at handle om økonomi og effektivitet. Men det sidste ukrainerne ønsker er at gentage tidligere tiders fejltrin med hurtigt opførte by- og boligområder i rækker af grå betonblokke,” udtaler Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen, og fortsætter:

“De ønsker, at deres byer kommer til at afspejle en ukrainsk kultur med fokus på kvalitet, demokrati, og involvering af borgerne. Det er det, vi skal hjælpe dem med. Og så skal vi selvfølgelig have tænkt hele bæredygtighedsperspektivet ind.”

Ukrainske arkitekter en vigtig del af projektet

Med projektet ”Demokratisk genopbygning af Ukraine”, som for alvor skydes i gang til foråret, vil Arkitektforeningen først og fremmest undersøge ukrainernes traditioner for byudvikling, deres forventninger til genopbygningen samt de lovgivningsmæssige og administrative rammer, der skal understøtte den. Projektet ledes af Peder Baltzer Nielsen, som er tidligere stadsarkitekt i Aalborg.

Kontakt

Sussi Heimburger

+45 24 46 81 61

sh@arkitektforeningen.dk

Projektdeltagere

Projektleder

Peder Balzer Nielsen, arkitekt MAA

Den ukrainske arbejdsgruppe består af arkitekterne

Olena Olynyk (næstformand for den Ukrainske Arkitektforening)
Anna Kirii (repræsentant for den Ukrainske Arkitektforening)
Anna Palekha
Hanna Bondar

“Det er vigtigt, at vores projekt klæder de ukrainske arkitekter og beslutningstagere på til at gøre sig de rette overvejelser om, hvad de vil med byen.”

Peder Baltzer, arkitekt MAA

”I Danmark er vi kendt for at inddrage borgerne i byudviklingen og tænke i bæredygtige løsninger helt fra den tidlige planlægning. Det er imidlertid ikke en model, vi automatisk kan overføre til andre byer. Derfor er det vigtigt, at vores projekt klæder de ukrainske arkitekter og beslutningstagere på til at gøre sig de rette overvejelser om, hvad de vil med byen og eventuelt indrette deres lovgivning efter det, så de er klar til at tage en dialog, når donationerne kommer”, udtaler Peder Baltzer.

I første omgang er der etableret et betalt samarbejde med en gruppe ukrainske arkitekter, der skal være med til at rammesætte projektet. Deres første opgave bliver at beskrive de overordnede behov og ønsker til genopbygningen samt muligheder og barriere herfor i den eksisterende lovgivning i Ukraine.

Desuden vil projektet blandt andet kigge nærmere på, hvilken viden og metoder fra Danmark, der kan understøtte dialogen og en demokratisk genopbygning af Ukraine. Det hele skal munde ud i en ny model som er operativ i Ukraine – blandt andet lokalt i byen Mykolaiv, og som kan bringes i spil i de officielle initiativer, der igangsættes, når det bliver muligt.

”Det her er et meget følsomt emne, og vi er selvfølgelig klar over, at der er et akut behov for varme, vand og at få infrastrukturen op at stå igen. Men der er også et udtalt behov for, at vi lytter til ukrainernes behov for en kulturforandring og for at kunne stille krav til en bæredygtig genopbygning af deres byer, når freden forhåbentlig snart vender tilbage,” siger Peder Baltzer Nielsen.

“Det sidste ukrainerne ønsker er at gentage tidligere tiders fejltrin.”

Lars Autrup, Arkitektforeningens direktør

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +