NYHED 27.05.19

Det handler om at stille de gode spørgsmål

Procesledelse har gennem de senere år fyldt en del på den professionelle agenda. Fokus er nu rettet mod, at det er en selvstændig ydelse at facilitere processer. Arkitekt MAA Ulla Kjærvang er en af dem, der faciliterer.

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

”I et projekt er jeg det “enzym”, der sikrer fremdrift og udvikling i processen og jeg inddrager aktører og interessenter, så relevant viden kommer frem. Det betyder, at arkitekterne kan fokusere på arkitekturen og jeg tager mig af processen. Samtidig har jeg specialviden om netop læringsmiljøer og er en kompetent sparringspartner på udvikling af selve projektet og det er rigtig vigtigt, at jeg som procesholder ved noget om det, jeg faciliterer”, siger Ulla Kjærvang.

Øget kompleksitet skaber behov for procesledelse

Men arkitekter synes altid at have haft rollen som bindeled mellem de involverede parter i et projekt. At håndtere processer fra idé til færdigt projekt uden facitliste ligger iboende i arkitekters metode. Hvorfor har faget ikke tilbudt hele proceshåndteringsydelsen altid?

”Ydelsen i sig selv er ikke så italesat i faget, da det ikke altid har været et krav fra bygherre og andre aktører”, siger Ulla Kjærvang.

”Procesledelse er affødt af begrebet brugerinddragelse, som for alvor har taget fart inden for de seneste 10-15 år, og nu kan vi bedre kredse det ind. Nu er mange fagfelter i gang med at udvikle metoder ud fra deres særlige tilgange, og heriblandt har en række arkitekter været med til at kvalificere og afprøve muligheder – fx hvordan IT kan bruges til spil eller andre inddragelsesprocesser.

Byggeprocesser er blevet mere komplekse. Derfor er der nu brug for, at der bliver taget særlig hånd om processen. Jeg oplever at blive hentet ind i projekter, som specialisten der kommer udefra, til at tage sig af processen omkring brugerinddragelse og samarbejde med de forskellige interessenter i opstartsfasen.”

Pædagogisk opgave

”Arkitekter har i kraft af deres metode et godt afsæt for at være procesledere. Det at sætte sig i andres sted er vi dannet til gennem studiet og i vores praksis. At drive processer er en pædagogisk opgave og det skal man synes er spændende.
Det skal opleves interessant og fagligt udfordrende at udvikle og påvirke både byggeriet og de aktører, man samarbejder med. Procesledelse handler om at få det vigtige frem og sikre en progression og at alle får budt ind. Ikke alle arkitekter kan det eller har for den sags skyld lyst til det – for det er en disciplin i sig selv på linje med fx økonomistyring eller kvalitetssikring. Folk med flair for det skal gøre det”.

Den fineste kompetence

”Jeg afdækker brugernes behov og afsøger opgavens problemstillinger. Jeg inspirerer med viden og eksempler og stiller de gode spørgsmål, der skaber refleksion hos brugerne og interessenterne. Jeg designer kreative processer, hvor der er brug for nytænkning og udvikling i projektet og bruges som sparringspartner for bygherren, skoleledelsen og rådgiverne. Og så kan jeg tillade mig at bringe emner på banen, der kan være svære at italesætte for andre i projektet, fordi jeg er mere neutral. At stille de gode spørgsmål er nok en af de fineste kompetencer, man skal have som procesfacilitator.

Jeg er ofte blevet inviteret med allerede i programudviklingen, hvor jeg står for hele brugerinddragelsen, flowet i byggeudvalget og er ansvarlig for at få opsamlet deres input og ønsker til byggeriet. Her oplever jeg, at den tegnestue jeg arbejder sammen med, ser det som en befrielse ikke at skulle tage sig af den del”, siger Ulla Kjærvang.

Populært kursus

Arkitektforeningens kurser i procesledelse har været topscorere i en årrække. Mange arkitekter har indset behovet for at dygtiggøre sig teoretisk i de psykologiske faktorer, der har indflydelse på gruppers samarbejde og kommunikation. Ulla Kjærvang underviser sammen med organisationspsykolog Vibe Strøier på kurset ‘Procesledelse’.

Hvis der er planlagte datoer for et kommende todages kursus i Procesledelse, kan du læse mere om det i kursusoversigten.

 

Lena McNair

Medlemschef

+45 30 85 90 05

lm@arkitektforeningen.dk

Filtrér: Arkitektforeningen

Nyhed

Se 12 mere +

Kalender

Se 12 mere +

Debat

Se 12 mere +

Kurser

Se 12 mere +

Job

Se 12 mere +

Andet

Se 12 mere +

Artikler

Se 12 mere +